حامد کرزی
 

2014/12/23

 نوشته ی : اسماعیل فروغی

 میراثهای بد  و  نا میمون سیزده سال گذشته

 

           تا چند روز دیگر تمام قوتهای رزمی ناتو و ایالات متحده ی امریکا از شهرها و محلات ملکی افغانستان پا پس کشیده ، در جنگها سهم مستقیم نمیگیرند و با همان تعداد محدود و معین از قبل پیشبینی شده در داخل بارّکها و پایگاههای نظامی شان آرام میگیرند .

           از نظر امریکایی ها جنگ در افغانستان فروکش کرده ، آنگونه که بارک اوباما اخیراً ابراز داشته است ؛ القاعده و طالبان ، آن توانایی سیزده سال قبل را ندارند تا امنیت افغانستان و منطقه را با خطر جدی مواجه سازند .  

           اما آیا میتوان با این ادعا موافقت نمود ؟  آیا واقعاً جنگ در افغانستان فروکش کرده  و القاعده و طالبان توانایی برهم زدن امنیت در افغانستان و منطقه را از دست داده اند ؟ ــ  جنگی که تا هنوز با بیرحمی تمام ، هر روز جان دهها هموطن بیگناه ما را گرفته و تنها طی دو ماه اخیر بیش از هشتصد هموطن ما را بکام مرگ فروبرده است .  با این گپ هرگز نمیتوان موافقت نمود  . امنیت ما بیشتر از پیش در مخاطره قرار داشته و مخالفان نظامی دولت همچنان نیرومندتر ازپیش به قتل و ویرانی در افغانستان ادامه میدهند .

                   به گزارش هیأت معاونت سازمان ملل متحد درافغانستان ، یوناما ؛ در سال 2014 ، تلفات غیر نظامیان در افغانستان نسبت به پنجسال اخیر بیشتر شده و تا پایان امسال از مرز ده هزار نفر خواهد گذشت .

          امریکایی ها تا کنون یک تریلیون دالر ( هزار میلیارد دالر ) در جنگ افغانستان که طولا نی ترین و پر هزینه ترین  جنگ برایشان بوده است ، بمصرف رسانیده اند و آنگونه که پیشنینی شده است تا سال 2016  به بیشتر از 120 میلیارد دالر دیگر هم ضرورت دارند . بر اساس اظهارات مقامات رسمی آنکشور ، دولت ایالات متحده امریکا علاوه بر مصارف نظامی ، تنها 105 میلیارد دالر را برای ایجاد و اعمار زیرساختها در کشور ما بمصرف رسانیده است .

             اما نتایج و ثمرات واقعی اینهمه مصارف گزاف چیست ؟  بیایید با هم میشماریم  :

          ــ  ایجاد فاسد ترین نظام دولتی در جهان اولین و بزرگترین ثمره ی اینهمه مصارف گزاف و کوششهای ایالات متحده ی امریکاست .

          ــ  به میراث گذاشتن کشوری نا امن که هر روز دهها فرد بیگناه در آن بقتل میرسند ، میتواند دومین حاصل و ثمره ی این کوششها باشد .

          ــ  گسترش چندین برابر کشت و قاچاق مواد مخدر  یکی دیگر از ثمره های سیزده سال کوشش امریکایی ها و انگلیسان در افغانستان بحساب میآید .

          ــ  و برعکس اظهارات مقامات امریکایی ، تقویت بیش از پیش قدرت جنگی سازمانهای تروریستی القاعده و همانند آن  و تقویت گروه طالبان هم در درون افغانستان و هم در آنسوی مرزهای کشور ما  ، ثمره و حاصل دیگر تلاشهای سیزده ساله ی امریکایی ها و یاران شان بشمار میرود  .

          دولتی که امریکایی ها افتخار اساسگزاری آنرا دارند ، طی سیزده سال گذشته فاسد ترین اشخاص و گروهها را  که در  قا چاق مواد مخدر ، غصب زمین ، استفاده ی نامشروع از دارایی های عامه و رشوه و فساد تخصص داشتند ،  دور خود گردآورده بود . این گروهها و اشخاص استفاده جو ( شامل جهاد یون و عمال وارد شده از امریکا و غرب )  همه وظیفه داشتند تا  به اشاره ی مدیران  خارجی شان ، با بکاربردن هر شیوه ی ممکن ، جنگ و نا امنی را شعله ور نگهداشته ، فساد را دامن بزنند و از آب خت شده  ماهی های  خودشان را بچنگ آورند.                         درست در نتیجه ی همین رویه ی سود جویانه و ضد ملی بود که  بزرگترین مقامات دولتی بشمول  برادران ، خویشاوندان و آشنایان  رییس جمهور کرزی  ، وزرا ،  یاران  و دستیاران وی ، سمارقوار همه به مولتی میلیونرها مبدل شده و در نتیجه ، دولتی غرق در فساد را از خود بمیراث گذاشتند .  

 هرگاه واقعبینانه به مسأله بپردازیم  ، اکنون نیز میراث خواران و مدیران همان دولت غرق در فساد حامد کرزی در درون دولت گویا وحدت ملی ( که بازهم امریکایی ها آنرا مهندسی و مدیریت کردند ) جذب شده و شواهد گواه آنست که  فساد و گند یده گی درین دولت هم  همچنان ادامه خواهد یافت .  

 دولت کنونی که بازمانده و ثمره ی ناجور همان سیاستهای ناصواب دولتمردان امریکا برای ایجاد فاسد ترین نظام دولتیست ، متشکل از همان اشخاص و آدمهاییست که فضای تاریک و دودزده ی شرایط جنگی آنانرا در رأس قدرتهای نامشروع قرار داده است . این اشخاص و آدمهای قدرتمند که خصیصه های قومی ، مذهبی ، تنظیمی و گروهی شان بسیار نیرومندتر از ویژه گی های ملی و وطنی شان میباشد ؛ هرگز توانا یی حل مسایل مبرم ملی را نداشته و نخواهند داشت . این حقیقت را دولتمردان کنونی در نخستین ماههای کار شان به اثبات رساندند . آنان نشان دادند که با چه بیرحمی زمان را تلف نموده و همانند دولتمردان قبلی فرصتهای خوب برای تأمین امنیت ، رفاه و آبادی وطن را از دست میدهند .

         آنان با چسپیدن به علاقمند یها و وابسته گیهای شخصی ، قومی و گروهی شان بیش از شش ماه انتخابات را به درازا کشانده و حدود سه ماه دیگر نتوانستند بر روی  کابینه ی نامنهاد حکومت وحدت ملی به توافق برسند .  آنان با بی پروایی تمام کشوری را که در آتش جنگ میسوزد سه ماه تمام بی وزیر جنگ گذاشته و اوضاع مبهم و سردرگم را آنقدر ادامه داد ند تا بگفته ی  مقامات وزارت مالیه ی کشور ،  ذخایر دولتی ته کشیده و دولت توانایی پرداخت معاشات بسیاری مامورانش را از دست داد .

        به باور من هرگاه اوضاع به همین منوال و در حیطه ی تنها شعارها و " اکت " های قشنگ سیاسی و نمایشی به پیش برود ، ما بازهم بازنده خواهیم بود . نا امنی ، فساد و سردرگمی همچنان ادامه خواهد یافت و زمان و تاریخ دولتمردان کنونی را نخواهد بخشید .

                                                                                      پایان

                                                                                      دسامبر 2014

 

1 - حرکتهای جمعی و قاطع مدنی

2 -جهان عرب دگرگون میشود

3 -میراثهای بد  و  نا میمون سیزده   سال گذشته

 

 
 

admin@vatandar.at

 
 مدیر مسوول : انجنیر هما یوسفی
صاحب امتیاز : انجنیرنجیب یوسفی
کليه ی حقوق بر اساس قوانين کپی رايت  محفوظ و متعلق به وطندار می باشد