2014/03/28

پیام انجنیر حامد یعقوبی (فرمند)رئیس بنیادائتلاف اصالت انسان به مناسبت آغاز سال نو 1395 خورشیدی : 

  بنام خداوند دادگر ومهربان  

 (اگر تغییر و نوآ وری نسبت به گذشته داشتید ، نو روز خوائید  داشت )

با درود بی پایان خدمت ملت شریف افغانستان که نا ملایمات و سختیهای زیادی راطی چند دهه از ناحیه عوامل داخلی و خارجی متحمل شده و فرصتهای    طلائی زندگی و پیشرفت را از دست داده اید.

هرگاه درین مدت طولانی یک زمامدار و رهبر خردمند ، عاقل،بااعتماد به نفس  ودارای وسعت نظر میداشتید ، با استفاده از نیروی عظیمی که درروحیه پاک شماملت غیور نهفته است ، بدون شک میتوانست برهمۀ دشمنان داخلی وخارجی و همچنین کلیه پرابلمهای اقتصادی و اجتماعی فایق آمده و  کامیاب شود .                                                                       

متأسفانه زمامداران کشورما به توانائی عموم ملت توجهی نکردند و خود را در قالبهای کوچک قومی  نژادی ، مذهبی و زبانی محدود ومحصور نمودند . البته شخصیتهای صاحب نفوذ و احذاب و گروههای دیگرنیز با آنان دست به   همکاری نداده بلکه کوشیدند تا شما راپارچه پارچه ساخته واز کنار حکومت دور سازند.                                                                        

یک رهبر خردمند آنست که علویت های فوری ، خدماتی و رفائی را در نظر گرفته و خدمات مهمی درین راستا به انجام رساند . تامجددآ اعتماد ملت را جلب کرده بتواند . وبرای مردم انگیزه های به وجود آید تا ازحکومت خود پشتیبانی نمایند . و امکانات چنین خدمات چشمگیری هم در افغانستان موجود است .                                                                              

گرچه همه میدانند که صلح و امنیت مهمترین عنصر پیشرفت و رفاه اجتماعی است . لاکن مصروف شدن تمام کوششهای دولت و در انتظار صلح نشستن (که آنهم بستگی به خواست  و عراده دشمن دارد ) اشتباه عظیمی است که دولت را از بسیاری خدماتی که میتوانست در عرصه های دیگر انجام دهد ، باز میدارد .                                                                            

در نتیجه ملتی که از دولت خود خدمتی نبیند قطعآ از ان نا امید ویا متنفر میگردد .  واین درست همان چیزی است که دشمنان میخواهند .               

     بازهم جای خوشی است که هنوزهم ملت شجاع ما قد راست و امیدوار به آینده بهترایستاده است . ونگذاشته که یأس و ناامیدی دامن آنرا فراه گیرد و دشمن به این هدف شوم خود دست یابد .                                       

آری  امید به آینده بهتر به این معنی است که شما هنوز اعتماد به نفس دارید

ومیدانید که سرنوشت شما در دستهای نیرومند و هدفمند خود شما ساخته می شود .                                                                         

ائتلاف بنیاد اصالت انسان فرا رسیدن سال نو را به شما ملت عزیزو عموم هواداران اصالت انسان و همه اشخاص و گروههای انساندوست تبریک میگوید .  و آنرا سالی پر برکت و سالی که عقلانیت بر نفس ها وبر کلیه امور سیاسی و اجتماعی حاکم گردد ، آرزومینماید .                                

نوروز را باید گرامی بداریم . زیرا این جشن پر شکوه آغاز سال نو همه بشریت بوده و بلکه آغاز سال نو همه موجودات طبیعی در زمین است . چون بهار با آن اغاز میگردد . و افتخار نیاکان ماست که آنرا اساس گذاشته اند .   

نوروز به معنی روز نو، روزجدید . اگر نوروز را با فکر نو و عقیده نو و برنامه نو برای پیشرفت خود و جامعه خود آغاز کنیم ،آنگاه براستی نوروز  خواهیم داشت واین است فلسفه حقیقی نوروز .                                    

            زندگی و دنیا نیز موهبت وبخشش الهی است.زندگی و دنیای خود را دوست بدارید .                                                                 

اگر دنیا را دوست داشتید و زیبائی های آنرا که آثار خلقت خداوند است ، مشاهده کرده و به دیدۀ قدر به آن نگریستید ، باعث تلاش و کوشش و هدفمندی شما در زندگی می شود و پیشرفت میکنید و از احتیاجی و فقر و درمانده گی نجات می یابید .                                                 

متأسفانه در طول قرنها عدۀ زیادی آگاهانه و نا آگاهانه تلاش کرده اند تا مردم مارا از زندگی دل سرد و به دنیا بدبین بسازند .وآنان را به گوشه گیری و ترک دنیا و قناعت به زندگی حقیرانه عادت دهند .                        

اینگونه تربیت فکری و اخلاقی نه تنها در اصلاح جامعه سودی نبخشید بلکه نتیجه آن اندیشه ها چنان شد که ملت بزرگ ما که هزاران سال قبل نیاکان شان فرهنگ ساز و تمدن ساز بوده و افتخارات جاویدان تاریخی داشته اند ، امروز به چنین حالت فلاکت و احتیاجی و بیچاره گی دست و پا میزنند .               

آیا زمان آن فرا نرسیده که کلیه رهبران و بزرگان و فرهنگیان جامعه فقط بیک چیز بیاندیشند . و آن عظمت جامعه و کشور باشد ؟  وهمه بدانند که این دست یافتنی است و سر افرازی خود رهبران و بزرگان نیز به آن بستگی دارد .                                                                              

این زمانی است که همه یک چیز بگویند و یک چیز بخواهند و آن عظمت جامعه وکشور است تا ازاین حقارت بیرون شود .و لازم است تا همه بکوشیم وعموم ملت دراین راستا بسیچ شوند .                                             

این توافق فکری همگانی برای دست یافتن به عظمت و سرافرازی مجدد جامعه ما ، باعث میشود که به کلیه اهداف سیاسی و اقتصادی خود نیز تدریجآ نایل گردیم در رابطه با کلیه ملل جهان نیز ملت و کشوری سودمند و مفید و محترم و معزز باشیم.  

البته کسیکه این را درک نمیکند و خلاف آن عمل مینماید به آیندۀ سیاسی خود ضربه زده و به ملت ظلم روا میدارد . و بدون شک از جامعه

منزوی خواهد شد . و در تاریخ هم اگر نامی از او باقی بماند ، نام نیکی نخواهد بود . 

امید است همه جناح های تأثیرگذاربا همکاری و همیاری یکدیگر سال نو را ،سال پر شکوه و سعادتمند بسازند . تا عذت و سربلندی خود شان نیز در میان سایر ملل جهان مشهود و برازنده گردیده و از اعتبار جهانی که شایسته  سیاستمداران عالیقدر است ، بهره مند گردند .                              

ودراین سال اعمال ما چنان انساندوستانه و مبتنی بر رعایت و احترام به حقوق یکدیگر باشد که موجب رضای خداوند گردیده ، سعادت دنیا و آخرت مارا به دنبال داشته باشد .   

درود برشما و بر همه افراد نیکوکاری که اندیشه وگفتارواعمال شان به نفع عموم انسانهاست .  

   حامد یعقوبی (فرمند)

 

 

 

به بقیه گزیده های مقالات انجنیر حامد یعقوبی (فرمند) کلیک نماید

 
 

admin@vatandar.at

 
 مدیر مسوول : انجنیر هما یوسفی
صاحب امتیاز : انجنیرنجیب یوسفی
کليه ی حقوق بر اساس قوانين کپی رايت  محفوظ و متعلق به وطندار می باشد