WELCOME

To Our Website

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed non metus

 گزیده های مقالات فرهنگی فلسفی وسیاسی حشمت الله بیان

 

    دسترسی زنان افغان به حقوق شان در دهه دموكراسۍ                            حشمت الله بیان

افزایش خرافات در میان شهروندان افغان

امروزه یکی از بحث بر انگریزترین موضوعات در جهان را زندگی زنان تشکیل می دهد تا روی مشکلات از پیش اتفاق افتاده و راه های بیرون رفت ازان مورد پژوهش های کارشناسانه و روان شناختانه قرار گیرد. به قول یکی از جامعه شناسان فرانسوی: «قرن بیست و یکم، قرن زنان است و جامعه شناسان برای شناخت این تحول باید بیاندیشند  تا زنان هم از زندگی مرفع و باعز ت در چهارچوب قوانین به گونه واقعی برخوردار گردند».

درین جای شک نیست که در درازنای زمان زنان در سراسر گیتی نسبت به مردان به مشکلات بیشتر دچار بوده  و از حقوق حقه شان چه در جوامع اسلامی و یا غیر اسلامی محروم مانده واستفاده درست ننموده اند؛ در حالی که برخی از نظر پردازان بدین باورند که زنان نیمی از جمعیت جهان را تشکیل می دهند؛ لذا حرکت به سوی اهداف توسعه انسانی بدون درنظرداشت و تعریف نقش و موقعیت زنان در جامعه امکان پذیر نخواهد بود.

افغانستان یکی از جمله کشور های  سنتی و مذهبی است که در بیشتر خانواده ها نقش زنان نمادین، کمرنگ و حتا بی رنگ بوده و بیشتر از آنها به حیث تولید کننده و بقای نسل و خدمت گذار برای مردان و اعضای خانواده شان استفاده صورت میگیرد نه به مثابه ی یک انسان با کرامت و با عزت که خداوند او را هم اشرف المخلوقات خطاب کرده است. این نوع برخورد ظالمانه و نااشیانه یک تعداد مردان بی خبر در برابر زنان شان در ادوار تاریخ  سبب محرومیت زنان از حقوق انسانی و مدنی شان در جامعه ی مان نیز گردیده است.

افغانستان پس از رژیم طالبان که درست یک دهه ازان سپری می گردد، دولت افغانستان در تبانی با جامعه جهانی این فرصت مناسبی را برای زنان این سرزمین زمینه گستری نمود تا آنها برای اعاده حقوق شان آزادانه وارد میدان  کارزار گردند، استعداد های شان را تبارز داده، جایگاه شان را در سیاست گذاری های جامعه افغانی تعیین و تثبیت نمایند. عده یی ازین زنان با استفاده ازین فرصت مناسب در مشراکت با مردان در ساخت و ساز کشور در همه بخش های  زندگی سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، ورزشی و ... سهم فعال گرفته، رسالت میهنی شان را در حد امکان ادا نمودند.  و با تهیه و انفاذ قوانین در جهت رفع خشونت علیه زنان، مبارزه علیه رسوم و عادات ناپسند، حفظ مصؤنیت و صحت زنان، تسجیل حقوق مساوی زن و مرد در قانون اساسی، حق کار و مزد مساوی زنان با مردان، حق تعلیم و تحصیل و...  جایگاه شان را درجامعه نوپا دموکرات شان تثبیت نمودند و بساط عرف، رسوم و عادات ناپسند که از گذشته ها  در بطن بیشتر خانواده های افغان عجین بوده در حال برچیده شدن است.

بر اساس آمار های ارائه شده حالا زنان افغان بیشتر از 26 درصد در شورای ملی، 25 درصد در ادارات دولتی و نه درصد در بخش هایی خصوصی کشوراجرای وظیفه می نمایند که در مجموع 38 درصد کارکنان فعال جامعه مان را تشکیل می دهند. زنان شایسته و با اهلیت در همین مدت مصروف خدمتگذاری در رأس وزارتخانه ها، معنیت ها، ریاست ها ، آمریت ها و ...  ادارات ملکی و نظامی و همچنان در بخش های مختلف  خصوصی در حال خدمتگذاری به کشور شان می باشند که بی یگمان با تحکیم امنیت و تحقق قانونیت در کشور، بیشتر به حقوق شان دست خواهند یافت.  

قابل یاد آوری است که  دولت افغانستان برای حل مشکلات و اعاده حقوق  افغان سارنوالی ویژه را در چهارچوب لوی سارنوالی ، محکمه خانوادگی در ولایت کابل، بخش حمایت از حقوق زنان در کمیسیون مستقل حقوق بشر و همچنان ادارات موازی را در همه ی ولایت های کشور ایجاد نموده است. به همین ترتیب برای تحقق تبعیض مثبت در ادارات دولتی بخش های جندر ( جنسیت ) را ایجاد نموده است. افزون بران ادارات بین المللی نیز در راستای حمایت از حقوق زنان افغان عملاً مصروف خدمتگذاری در سراسر کشور می باشند. از سوی دیگر تعدد رسانه های دیداری، شنیداری و چاپی در همه ی ولایت ها برای بازتاب دادن مشکلات زنان افغان نیز مؤثر واقع شده، مسؤولین ذیربط دولتی با کسب اطلاعات از طریق  رسانه ها به موقع میتوانند به مشکلات زنان در همه ی نقاط کشور  رسیدگی لازم نمایند.

ناگفته نگذریم که این تسهیلات و بالندگی ها نکته پایان در جهت حل مشکلات زنان افغان در سراسر کشور نبوده؛ هنوز هم دشواری های فراوانی سد راه آنها هم در شهر ها و نقاط دور دست موجود است. البته تسهیلات یاد شده صرف در مرکزشهر های کشور برای زنان میسر بوده، در دهات و مناطق دور دست هنوز هم  مشکلات گوناگون همانند گذشته ها در برابر زنان بر جایش باقیست که ایجاب کار بیشتر با طرح برنامه های دقیقتر و مؤثرتر را می نماید.

گفته می شود که وزارت امور زنان در نظر دارد تا پالیسی های را برای مصؤنیت بیشتر زنان کشور که در برگیرنده امنیت و حراست از حقوق زنان، مشارکت سیاسی زنان، فراهم آوری تعلیم و تربیه و صحت برای زنان و ... موضوعات را ترتیب نموده و جهت تصویب به مقام های دولتی بفرستد که این کار و پیکار ها در واقع گرهگشای مشکلات زنان این کشور در آینده ها خواهد بود. انگار، که زنان مادر است، خواهر است، همسر است و سر انجام نیرو بالنده و سازنده جامعه است و سزاوار چنین زندگی با عزت می باشند.

به باور آگاهان امور، حقوق زنان افغان زمانی به گونه واقعی تأمین خواهد شد که دولت افغانستان با ناقضین و متخلفین حقوق زن برخورد قانونی نماید و در عین حال آگهی دهی عامه از طریق رسانه ها و علمای دینی از منبر های مساجد در جهت حقوق زنان در اجتماع و تبعات خشونت علیه آنها نیز بی تأثیرنخواهد بود.  

زنان نیز برای تحقق این اهداف والا، مکلفیت ها و مسؤولیت های دارند. بر آنها هم لازم است تا حجاب و ارشادات اسلامی را رعایت نموده، برخورد انسانی و اخلاقی با همه، توأم با صفای قلبی و به دور از کینه دوزی ها را از یاد نبرند.

 

رفقا، دوستان عزیزتارنمای وطندار !  لطفاً نظرات، پیشنهادات، انتقادات، مقاله ها، نوشته ها، مضامین و مطالب علمی و تحلیلی خود را جهتِ نشر به ادرس پوست الکترونیکی سایت بفرستید