WELCOME

To Our Website

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed non metus

 گزیده های مقالات فرهنگی فلسفی وسیاسی حشمت الله بیان

 

    تقدیر از ورزشکاران؛ اما متفاوت تر از گذشته                                            حشمت الله بیان

 

تقدیر از ورزشکاران؛ اما متفاوت تر از گذشته

حشمت الله بیان

اخیراً ریاست جمهوری افغانستان مبلغ 9 ملیون 800 هزار افغانی را برای تقدیر از ورزشکاران مدال آور سال 1390 خورشیدی منظور نمود که روز دوشنبه هفتم حمل سال روان از سوی مسؤولین ریاست عمومی تربیت بدنی و المپیک کشور طی محفلی به 300 ورزشکار که از رقابت های جهانی و بین المللی مدال های رنگین به دست آوردند بودند، اهدا گردید که این مبلغ از دوصدوپنجاه هزار تا پنجاه هزار افغانی در رده های مختلف تقسیم بندی گردیده بود. گرچه تقدیر و یا تشویق ورزشکاران چه مادی و یا معنوی از سوی رهبری اداره المپیک و یا دیگر ارگان های دولتی، نهاد های جامعه مدنی، اشخاص ورزش کشور و ...  پس از هر دست آورد به نحوی صورت گرفته؛ اما آنچه که جلب توجه می نماید و متفاوت تر از گذشته است، آینکه ورزشکاران مدال آورهمه رشته ها به طور دسته جمعی و با مبالغ بیشتر از سوی ریاست جمهوری افغانستان مورد تقدیر و تفقد قرار می گیرند، که در یک دهه پسین سابقه نداشته است. با آنکه ورزشکاران مدال آور رشته های مختلف حین دریافت پول ابراز خورسندی می نمودند و این عمل ریاست جمهوری افغانستان را ستایش می کردند و آن را زمینه ساز تلاش های بیشتر و دست آورد های فراوانتر می دانستند؛ اما این تقدیر استثنایی در میان ورزشکاران و مربیان داخل کشور و بیرون از کشور یک سلسله عکس العمل ها را نیز در پی داشت.

روح الله نیکپا یکی از ورزشکاران مدال آور سال گذشته در رشته تکواندو، با آنکه این عملکرد دولت را ستود، در قسمتی از صحبت هایش به رسانه ها گفته است که مسؤولین نباید جوایز را بر اساس رنگ مدال ها اهدا کنند؛ بل بر اساس سطح برگزاری رقابت های بیرون مرزی و جایگاه هر ورزش در خانواده ورزش جهان در نظر گرفته اعطا نمایند. به همین ترتیب محمد ظاهر خاشعی مسؤول کانون ورزشی افغان های مقیم ایران اظهار تأسف نموده، یاد آور شد که باید دست آورد مدال آوران مهاجرین افغان مقیم ایران هم در نظر گرفته میشد.

درین جای شک نیست که تقدیر از ورزشکاران به هر شکلی که صورت گیرد، در واقع ایجادکننده انگیزه، روحیه بخشیدن و ارج نهادن به تلاش ها و پشت کار قهرمانان و ورزشکاران شده، سبب کسب افتخارات بیشتر به کشور از میدان های بیرون مرزی و از سوی دیگر رو آوردن بیش از پیش جوانان و نوجوانان اعم از زن و مرد به ورزش می گردد. قابل یاد آوری می دانیم که یکی از اساسات در علوم تربیت بدنی و رمز موفقیت ورزشکار برای داشتن قوه جسمانی بالاتر، استفاده از غذا های لازم و پرکیفیت می باشد که تأمین نمودن همچو غذاها و سایر ضرورت های زندگی آنها بستگی به پول رایج دارد.

به باور آگاهان ورزش هرگاه تقدیر از ورزشکاران با در نظرداشت سطوح برگزاری رقابت ها، تعداد کشور های شرکت کننده و ارزش مدال ها به گونه واقعی تعیین گردد، از یک سو حق به حق دار می رسد و از سوی دیگر جایی برای شک و تردید برای کسی باقی نمی ماند. و همچنان بهتر خواهد بود تا تعیین چنین شاخصه ها و رده بندی ها و دیگر امور مربوط به بالندگی ورزش اگر در هماهنگی با آگاهان ورزش و نهاد های اکادمیک ورزشی کشور صورت گیرد، بهتر و مؤثرتر خواهد بود.

ورزش که در درازنای زمان به مثابه یکی از پدیده های با ارزش و سالم اجتماعی در جهان معروف است و بیشترینه کاربران آن را نسل های جوان و نوجوان نیرومند و برومند تشکیل می دهند، بدون شک دست یافتن آنها به کمال افتخارات نیاز به حمایت دولت ها، جامعه جهانی، اشخاص ثروتمند و ... دارد. تجربه نشان داده هر دولت و شهروندان آن که از ورزشکاران شان حمایت دوامدار و درست نموده، ورزشکاران شان در میدان های رقابتی بیرون مرزی مایه فخر، مباحات و عزت کشور شان گردیده است.

بنابرین، ازینکه ورزش در سطح جهان همه روزه در حال تحول و ترقی می باشد و ورزشکاران هر کشور با قوه جسمانی بیشتر و با تکتیک و تکنیک های جدید وارد میدان های مبارزه می شوند، لازم و ضروری دانسته می شود تا ورزشکاران افغان هم  بیش از پیش مورد حمایت، دست گیری و یاری دولت و مردم شان قرار گیرند تا آنها هم در میدان های رقابتی خوبتر بدرخشند و بیشتر افتخار بیافرینند.

 

رفقا، دوستان عزیزتارنمای وطندار !  لطفاً نظرات، پیشنهادات، انتقادات، مقاله ها، نوشته ها، مضامین و مطالب علمی و تحلیلی خود را جهتِ نشر به ادرس پوست الکترونیکی سایت بفرستید