WELCOME

To Our Website

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed non metus

 گزیده های مقالات فرهنگی فلسفی وسیاسی حشمت الله بیان

 

    فضیلت و جایگاه آموزش علم و دانش از دیدگاه اسلام                            حشمت الله بیان

 

فضیلت و جایگاه آموزش علم و دانش از دیدگاه اسلام

حشمت الله بیان

گرچه پرداختن روی فضیلت و جایگاه  آموزش علم و دانش خلاصه با یک یا چند مقاله نگردیده، ساحه وسیع را احتوا می نماید؛ اما یاد آوری نکات مهم و ارزشمند آن به گونه فشرده آن هم از دیدگاه دین مقدس اسلام درینجا خالی از خیر و مفادات برای خوانندگان نخواهد بود.

طوری که به همگان روشن است، کسب علم و دانش یکی از ارزش های بلند و برتر در اسلام بوده، زندگی مادی و معنوی، دنیوی و اخروی انسان ازین رهگذر تعیین می گردد. آموزگاران را خداوند (ج) نخستین نامزد و جانشین اش در زمین قرار داده و وسیله فضل و برتری آدم بر فرشتگان که در تکاپوی احراز مقام خلافت خداوند بودند، قرار داد.

اسلام دین دانش و قرآن کتابی است که به دانش و دانش آموزی مردم را فرا می خواند. نخستین آیه را که خداوند بزرگ در قرآن عظیم الشأن بر رسولش نازل کرد، فرموده است: « اقراء باسم ربک الذی خلق» - ( العلق: 1) « بخوان به نام پروردگارت آنکه آفرید» بود. خداوند در جای دیگری از قرآن میزان برتری میان مردم را علم قرار داده است و می فرماید:« هل یستوی الذین یعلمون والذین لاٰ یعلمون» - ( الزمر:9) « آیا آنانی که می دانند و آنانی که نمی دانند با هم یکسانند».

کسب علم و دانش از دیدگاه اسلام آنقدر ضروری دانسته شده که پیامبر بزرگ اسلام حضرت محمد (ص) آن را بالای هر مرد و زن مسلمان فرض نموده است. و در جایی دیگر فرموده است: « علم را بیاموزید؛ زیرا آموختن آن برای خدا ترس و طلب آن عبادت است. علم مونس وحشت و تنهایست، در غربت همسفر، در خلوت و تنهایی سخنگو، در هنگام فشار فقر و بیماری رهنما، در برابر دشمنان سلاح و در کنار دوستان زینتی است».  

با کسب علم و دانش فضیلت های زیادی در وجود آدمی عروج نموده، باعث اصلاح جامعه می گردد که میتوان از برخورد وسلوک نیک، همکاری، عدالت، رحمت، امانت داری، صداقت، شکیبایی، وفاداری، شرم، پاک دامنی، قوت، تواضع، سخاوتمندی،، شجاعت، افتخار، تسلیم ناپذیری، بخشش، فداکاری، مردانگی، نصیحت، حساسیت در برابر زشتیها، مسلط بر کشش های ناروا، قوی بودن در زمینه دفاع از حق، رغبت و علاقمندی به خیر و نیکی، ایثار و اطمینان نسبت به همه مخلوقات به ویژه نیکی با پدر و مادر، احترام همسایه، دعوت مردم به خیر، بیم از عذاب آخرت، توکل به پیشگاه خداوند، امید به رحمت، رعایت حقوق بشر و ... نام برد.

زمانی که چنین خصایل عالیه از برکات آموختن علم و دانش به ویژه دانش اسلامی در وجود آدمی جا گرفت، ضوابط و قوانین، فرقی نمی کند که فرود آمده از آسمان و یا برجوشیده از زمین باشد، همه روزه در جامعه تحقق یافته، جایی برای ظلم، جنایت، خرافات و دیگر زشتی ها که به نحوی زیانبار باشد در جامعه باقی نمانده، فضای اعتماد به وجود آمده، همه در صلح، برادری و باهمی زیست می نمایند. با این رویکرد انگار، زمینه کار به شهروندان فراهم شده، منتج به رشد و ترقی جامعه می گردد.

مهمتر از همه اینکه پیشگامان (علما، اساتید، محققین، پژوهشگران، خدمتگذاران و رهروان) این عرصه که در واقع علم برداران مشعل پرفروغ هدایت در جامعه می باشند، نام شان همیشه جاویدان و ثبت تاریخ می شود. اینکه چه جایگاه و پایگاه پس از رحلت شان از دنیای فانی به دنیای ابدی دارند، همه در قرآن و احادیث پیامبر بزرگ اسلام ازان یاد آوری گردیده است.

ناگفته نگذریم که پیرامون ارزش و اهمیت علم و دانش دانشمندان و پیروان دیگر ادیان نیز توصیه های زیادی داشته و همه را بدان فرا خوانده اند؛ زیرا آنها هم مزایای دانش را درک نموده و می دانند که تنها دانش است که ما را به سوی لذتی هدایت کند که در کیفیت بی نظیر و در کمیت بی انتها می باشد.

افغانستان اسلامی که در درازنای تاریخ همواره درگیر جنگ های قومی، گروهی، تجاوزها و مداخلات کشور های بیرونی و ... بوده و از سوی دیگر عرف و سنن ناپسند در میان باشندگان آن باعث گردیده تا شهروندان آن از نعمت علم و دانش دور بمانند و دچار مشکلات گوناگون گردند. وضعیت پیش آمده فعلی، فرصت خوبی برای آموختن علم و دانش در همه عرصه ها دست کم برای شهروندان این کشور بوده؛ پس بر اولیا و بزرگان خانواده ها لازم و ضروری است تا تمامی اعضای خانواده شان را اعم از مردان و زنان و یا پسران و دختران شان را به خواندن و نوشتن ترغیب نمایند تا سر آغاز خوبی به مدارج عالی همه علوم شده و ازین طریق جامعه مان از وضعیت بد بی سوادی و کم سوادی، فقر و درویزگی به زودی نجات یابد.

 

رفقا، دوستان عزیزتارنمای وطندار !  لطفاً نظرات، پیشنهادات، انتقادات، مقاله ها، نوشته ها، مضامین و مطالب علمی و تحلیلی خود را جهتِ نشر به ادرس پوست الکترونیکی سایت بفرستید