WELCOME

To Our Website

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed non metus

 گزیده های مقالات فرهنگی فلسفی وسیاسی حشمت الله بیان

 

    وطندار؛ آفرینشت مبارک باد!                                       حشمت الله بیان  کابل - افغانستان

  

درین مقطع زمان که تکنا لوژی قوس صعودی خود را در محور باور مردم می پیماید، در عرصه های مختلفی در جهان انکشافات و اختراعات چشمگیری به نظر می آید که وسایل ار تباط جمعی نیز ازین سیر بلند پایه عقب نمانده و پا به پای این انکشافات قدم میگذارد.

با گذشت ایام و با تاسیس رادیو در جهان ؛ رسانه های چاپی کمرنگ تر میشود و با بوجود آمدن تلویزیون عطف تو جه مردم از رادیو کا سته میشود و امروزکه جهان با سیستم اینتر نیتی عیار شده با وجود شاخص بودن کار تلویزیون ؛ اینتر نیت و وبسایت های اینتر نیتی در پخش و انشتار مو ضوعات و اخبار قدامت اختیار کرده است.

نسل جوان امروز که در عصر کمپیو تر و اینتر نیت زنده گی میکنند نا گزیر اند تا با نبض تکنا لوژی امروزحر کت کنند و چنانکه هویداست اکثریت از جوانان دسترسی به کمپوتر و اینتر نیت دارندو تمام وظایف محوله شانرا از طریق کمپیو تر به عرصه ء اجرا قرار میدهند.

ایجاد وب سایت های اینتر نیتی افغانی خود یک حر کت مثبت درراستای ارتقاء ژورنالیزم  و اعتلای سطح آموزشی جوانان و احیای فر هنگ و عنعنات پسندیده مردم ما بشمار میرود که توسط عده یی از فر هنگیان و حا میان فرهنگ و دانش پا به عرصه وجود گذاشته است که عملیست قابل تمجید و رسالتیست بزرگ و تاریخی و غیر قابل انکار.

ما در سالگرد تجلیل از رسانه های اینتر نیتی افغانی با در نظر داشت شیوه های تشویقی آنها ؛ باید جهات مثبت و منفی آنرا منحیث خواننده و نویسنده مورد بازنگری قرار داده تا باشد که رسانه ها را از اشتباهات و نواقص عاری و با اظهار نظر در آراستن و پیراستن آن رسالت خود را به اتمام برسانیم.

وب سایت وطندار که در سو مین بهار عمر نشراتی خود قدم میگذارد، از جمله وب سایت های وزین است که با نشر مطالب و مو ضوعات دلچسب و جامع در عرصه های گوناگون توانسته است از حضور گرم خواننده گان بر خوردار شود و نکتهء مثبتی را من درین وب سایت برازنده تر میبینم همان آرشیفیست که برای هر یک از نو یسنده گان و شاعران تر تیب یا فته و خواننده به آسانی میتواند مطالب و مو ضو عات مورد علاقه اش را به خوانش بگیردو پیشنهاد من به دست اندر کاران محترم و مستعد این وب سایت این است که  باامکا نات تخنیکی ؛ مانند بعضی از وب سایت های دیگر افغانی در حواشی صفحه نخست جایی برای اعلانات فوتی اختصاص داده شود زیرا تجربه نشان میدهد که امروز بیشتر مردم عطف توجه به کمپیوتر دارند تا رادیو و تلویزیون و اکثر اطلاعات را از طریق کمپیوتر کسب میکنند.نکتهء مورد انتقاد را که میخواهم از آن یاد آور شوم اینست که بعضی اوقات چند مطلب از طرف نویسنده به اداره وب سایت ارسال میگردد و تنها یک مطلب آن نشر و متباقی از نشر باز میماند و ممکن تراکم مو ضوعات باشد به هر حالت اگر مطالب قا بلیت نشر را ندارد موضوعیست جداگانه در غیر آن میتوان در نشرات بعدی و با ایجاب اوقات معین از آن استفاده کرد.

در فر جان با تمنای مو فقیت های بیشتر دست اندر کاران این وب سایت ، تبریکات صمیمانه خود را به انجنیر صاحب نجیب جان یو سفی و خواهر مستعد ما انجنیر هما جان یو سفی و همه خواننده گان و همو طنان تقدیم میدارم این مشعل نشراتی را پر فروغ و جاودانه آرزو میبرم.

وطندار؛ آفرینشت مبارک باد!

 وطندار یکی از سایت های انترنتی نامدار در سطح افغانستان بوده که توانسته با زحمات  خستگی ناپذیر شبا روز کارگذرانش به زود ترین وقت بیشترین قلم بدستان و نویسندگان را به دور خود جمع نماید، تا آنها با ارسال مطالب جالب و خواندنی شان در همه بخش ها، صفحات زرین این سایت را هرچه بیشتر رنگین تر سازند که مطالب آن را همه روزه صدها تن در سراسر گیتی به خوانش می گیرند.

با این رویکرد و پالیسی نشراتی وطندار، انگار که خوانندگان و علاقمندان این سایت همه روزه در حال افزایش بوده از معلومات های تازه، دقیق و متوازن علمی، فرهنگی، اجتماعی، ورزشی و ... آن استفاده خواهند کرد.

یک بار دیگر سومین سالگرد سایت وطندار را به کارگذاران آن و همه هموطنانم که در هر گوشه ی از جهان زیست دارند مبارک باد گفته، سلامتی و موفقیت همه ی شان را در راستای خدمتگذاری بیشتر برای افغانستان عزیز از بارگاه ایزد منان خواهانم.

حشمت الله بیان

کابل - افغانستان

 

رفقا، دوستان عزیزتارنمای وطندار !  لطفاً نظرات، پیشنهادات، انتقادات، مقاله ها، نوشته ها، مضامین و مطالب علمی و تحلیلی خود را جهتِ نشر به ادرس پوست الکترونیکی سایت بفرستید