WELCOME

To Our Website

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed non metus

 گزیده های مقالات فرهنگی فلسفی وسیاسی حشمت الله بیان

 

   فزایش حوادث طبیعی و کم توجهی مسؤولین             حشمت الله بیان  کابل - افغانستان

  

بیشترینه کشور ها از ناحیه حوادث مختلف طبیعی دچار آسیب پذیری بوده و حکومات شان به منظور پیش گیری از چنین حوادث و یا رسیدگی به آسیب دیدگان، اداراتی را ایجاد ومؤظف نموده تا کمک های عاجل را برای آنها تدارک و به دسترس شان قرار دهند. افغانستان هم یکی از جمله کشورهایست که از اثر آفات و حوادث طبیعی همیشه آسیب های فراوانی را در موسم های مختلف سال با خود حمل می نماید. حکومات افغانستان از چندین دهه بدینسو با درک این آسیب پذیری، نهادی را زیر نام اداره ملی مبارزه با حوادث در کنار دیگر ادارات دولتی ایجاد نموده است. در ضمن آن حکومت کمیته مرکب از چندین ادارات را نیز زیر نام مبارزه با حوادث توظیف ساخته تا به اسرع وقت به آسیب دیدگان همچو حادثات کمک های عاجل را فراهم سازند.

اداره ملی مبارزه با حوادث یکی از جمله نهاد هایست که همگام با روی کار آمدن نظام جدید در طی یک دهه اخیر به گونه مدرنتر، با امکانات و تجهیزات بیشتر و بهتر، با ایجاد سیستم آمادگی و مقابله با حوادث، با افزایش تشکیلات و ایجاد نمایندگی ها در تمامی ولایت ها و تدوین قانون و طرزالعمل کاری، فعالیت می نماید. این اداره علاوه بر اینکه سالانه ده ها میلیون افغانی را به منظور پیشگیری از حوادث و رسانیدن به موقع کمک ها به آسیب دیدگان حوادث از بودجه دولت افغانستان به دست می آورد، از کمک های مؤسسات خارجی که به همین منظور در افغانستان توظیف گردیده اند نیز مستفید می گردد. تا در چنین حالات تیم های نجات را به موقع به محل حادثه فرستاده و کمک های نقدی و جنسی لازم را به متضررین  در سراسر افغانستان انجام دهد. تا دست کم شهروندان بی بضاعت از مرگ و اموال، مواشی و مزارع شان را از نابود شدن، نجات دهند.

از یک ماه بدینسو از اثر ریزش باران های پی هم و سرا زیرشدن سیلاب ها باشندگان تعدادی از ولایت های کشور به شمول پایتخت، خسارات جانی و مالی زیادی متقبل گردیده اند که به گونه مثال می توان از سیلاب های اخیر در ولایت های تخار، سرپل و قندز نام برد که ده ها کشته و مجروح به جا گذاشت، صدها خانه و هزارها جریب زمین زراعتی تخریب و صدها رس مواشی اهالی آنجاها از بین رفتند. به همین ترتیب صدها خانواده به خاطر نجات از مرگ خانه های شان را رها و به مناطق مختلف کشور پناهنده شدند.

قرار اطلاعات رسیده از طریق رسانه ها و به گفته باشندگان محل، اداره ملی مبارزه با حوادث و دیگر نهاد های کمک کننده برای جلوگیری و پیشگیری از وقوع این حوادث کدام برنامه عملی روی دست نداشتند تا باعث جلوگیری از چنین حادثات دلخراش دران مناطق گردد. اداره ملی مبارزه با حوادث و دیگر نهاد های کمک کننده، پس ازانکه سیلاب ها فاجعه جانی و مالی به ساکنین محل آفرید، مقدار پولی و لوازم منزل را به عنوان کمک های عاجل به دسترس متضررین قرار دادند، که به گفته متضررین محل این مقدار کمک ها به هیچ وجه جبران کننده خسارات وارده برای آنها نمی باشد.

به گفته آگاهان، سلسله آب خیزی ها و باران ها درین موسم سال همه روزه در حال افزایش بوده و احتمال آن وجود دارد که در صورت بی توجهی و یا کم توجهی مسؤولین مربوط، چنین فاجعه ها در بسیاری از مناطق دیگر کشور نیز تکرار گردد. حکومت باید با استفاده از روش های علمی و مدیریتی، نخست باید نقاط آسیب پذیر را در سراسر کشور شناسایی نموده، باشندگان آن محل را پیش از وقوع حوادث ناشی از سیلاب مطلع سازند و در ضمن  در قسمت احداث سد، ساخت دیوار ها و کمربندهای استنادی در اطراف دریاها ، انسداد مجرا های آبرو به محلات مسکونی و...  امور مربوط بدان اقدامات جدی و عملی را روی دست گیرند.

از یاد نبریم  که نمایندگان مردم در شورای ملی همواره از بروز چنین حوادث هولناک طبیعی در مناطق آسیب پذیر ولایت های شان پیش از آمد آمد موسم بهار امسال یاد آوری نموده و به مسؤولین مربوط هوشدار دادند که با گرم شدن هوا، خطر سرازیر شدن سیلاب ها در ولایت های شان متصور است.

 بنابرین توقع همه شهروندان افغان از تمام نهاد های کمک رسان داخلی و بین المللی به ویژه کمیته مبارزه با حوادث و اداره ملی مبارزه با حوادث اینست تا به منظور پیشگیری از خسارات ناشی از سرازیر شدن سیلاب ها، اقدامات جدی و عملی را روی دست گرفته، نگذارند تا بیش ازین مردم  دچار مشکلات گوناگون ازین ناحیه گردند و کمک های مالی و  جنسی شان را به آسیب دیدگاه به اسرع وقت برسانند. جا دارد تا در چنین مقطع زمانی تجاران ملی، سرمایه داران و همه هموطنان ما نیز رسالت دینی، اخلاقی و میهنی شان را ادا نموده، هر آنچه که در توان دارند در اختیار آسیب دیدگان قرار دهند.    

  

رفقا، دوستان عزیزتارنمای وطندار !  لطفاً نظرات، پیشنهادات، انتقادات، مقاله ها، نوشته ها، مضامین و مطالب علمی و تحلیلی خود را جهتِ نشر به ادرس پوست الکترونیکی سایت بفرستید