WELCOME

To Our Website

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed non metus

 گزیده های مقالات فرهنگی فلسفی وسیاسی حشمت الله بیان

 

   مردود شمردن روز های زن و مادر از دیدگاه اسلام                     حشمت الله بیان 

 

 بر همه مبرهن است که هیچ دین یا نظام دیگر وجود ندارد که بیشتر از دین مقدم اسلام مراقبت، احترام، محبت و ارزش یک زن را مقدم بشمارد و یا بدان وقیه گذاشته باشد. در دین مقدس اسلام آمده که، زن یک همسر است و نیم دین را برای شوهرش تکمیل میکند، زن یک دختر است که در صورت پرورش دو و یا بیشتر آنها به گونه نیکو در چارچوب اسلام برای پدر و مادر او مژده جنت داده شده است، زن یک مادر است که جنت زیر قدم های اوست. اسلام بدین باور است که مادران آفرینش کننده و تربیه دهنده قهرمانان، دلاوران و سرسپردگان هستند و همیش در کنار هر مرد تاریخ، یک  زن و یا مادر وجود داشته و دارد. سر انجام  بر خلاف دیگر ادیان، زن در اسلام تاریخ انقضاء نداشتد، یعنی پس ازین که زیبایی و جوانی اش را از دست داد به  آسایشگاه ها ( خانه سالمندان) فرستاده نمی شود. بل به هر اندازه یی که سن شان بالا برود، به همان اندازه نزد خانوده و دوستانش ارزشمند و قابل احترام او افزایش می گردد. این رویکرد در اسلام  از 1433 سال پیش بنا یافته و انگار، تا قیام قیامت ادامه دارد.

اما دیگر ادیان یا نظام های غیر اسلامی صرف یک روز  را در سال به نام  بزرگداشت از  زن و یا مادر  نام گذاری نموده و این سر و صدا های دروغین و نمایشی را بلند می نمایند و با تبجیل ازان قسمی وانمود می نمایند که گویا مدافعین اصلی حقوق زن و یا مادر آنها هستند و بس.  

از یک دهه بدینسو با روی کار آمدن نظام جدید ( دموکراسی ) در افغانستان، این فرهنگ در میان مجامع افغانی مان نیز ترویج و گسترش یافته است و ازین روز همه ساله با برگزاری مجالس نمایشی در ادارات دولتی و غیر دولتی افغانستان با خواندن چند مقاله و یا سخنرانی، ترانه سرایی، موسیقی، اهدای تحایف نقدی و جنسی، صرف طعام و... به زنان و مادران نیز تبجیل به عمل می آید.

در حالی که من دیده ام، بیشتر کسانی که می خواهند ازین روز به گونه نمایشی تبجیل نمایند، خود دچار مشکل با زنان و مادران شان بوده و احترام چندانی نه به زنان و نه به مادران شان دارند؛ زیرا حقوقی که اسلام عزیز برای زنان و مادران تعیین نموده، این جنابان ازان بی خبر و یا بدان عمل نمی کنند.

امیدوارم برادران و خواهران مسلمان مان فریب این گونه اعمال بیگانه ها را نخورده، دنباله رو  فرهنگ آنها نشوند و همه ارزش و احترام زنان و یا مادران را که بایست همیش آنها را مورد احترام و نوازش قرار داهند، به یک روز خلاصه ننمایند.

  

رفقا، دوستان عزیزتارنمای وطندار !  لطفاً نظرات، پیشنهادات، انتقادات، مقاله ها، نوشته ها، مضامین و مطالب علمی و تحلیلی خود را جهتِ نشر به ادرس پوست الکترونیکی سایت بفرستید