WELCOME

To Our Website

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed non metus

 گزیده های مقالات فرهنگی فلسفی وسیاسی حشمت الله بیان

 

   ای دوصد لعنت بر این تقلید باد                                                 حشمت الله بیان 

 

افغانستان با توجه به داشته های فرهنگی، رسوم و سنت های پسندیده و منحصر به خودش و مهمتر از همه داشتن دین  مقدس، معتبر و درجه اول ( اسلام ) در میان تمامی ادیان سماوی، از گذشته ها بدینسو مورد تهاجمات گوناگون فرهنگی، سیاسی، نظامی، اقتصادی و ... کشور های بیرونی قرار داشته و شهروندانش همیش در منجلاب این چنین ناملایمات و بد نیتی های کشورهای بیرونی گیر مانده است. تهاجم فرهنگی نوعی از تهاجماتی است که تبعات آن واقعاً زننده و گمراه کننده برای شهروندان می باشد.

یکی از تهاجم فرهنگی کشور های بیرونی در امور افغانستان، در کنار دیگر خرافات، ورود لباس های گوناگون نیمه برهنه و بی حجاب زنانه و مردانه به داخل افغانستان است که عمدتاً نسل سوم ( جمعیت بزرگ  و بالنده جوان و نوجوان اعم از دختر و پسر ) مان را مورد هدف سؤ خویش قرار داده و آنها را با تقلید های بی جا شان به سوی بی حیایی، بی دینی و یا دین گریزی سوق داده است.

با روی کار آمدن نظام جدید در افغانستان که از عمر آن بیشتر از یک دهه می گذرد، با استفاده از نام دموکراسی و مود و فیشن، ورود و استعمال چنین لباس های (چسپ، نازک، ، کوتاه و... ) در میان شهروندان افغان در بازارها، دفاتر، خانه ها و به ویژه در محافل افزایش یافته و ممثلین آن، این نوع عمل را مایه فخر و متمدن بودن خود و خانواده های شان می پندارند؛ در  حالی که این عمل در واقع ترویج بی حیایی، بی ادبی و دور از اخلاق اسلامی می باشد. با اجرای چنین عمل همه شاهد اند که آمار روابط نامشروع جنسی، عشق و عاشقی ( دوست پسر و دوست دختر)، فرار دختران و پسران از منازل شان و ... روز به روز در کشورمان بلند رفته و عزت فاعلین آن و خانواده های شان در جامعه زیر سؤال رفته، باعث بی بندوباری ها، تنش ها و کشت و خون ها در میان افراد جامعه و خانواده ها گردیده است. از جانب دیگر تجربه نشان داده که استعمال کنندگان چنین لباس ها  روان متمرکز و آرام نداشته، غالباً غرق در هوا و هوس و تخیلات بی هوده بوده، که این خود مانع ‍پیشرفت شان در ساحه کسب علم و دانش و امور روزمره زندگی شان میگردد.  

حالا استعمال چنین لباس ها، از مرز نسل سوم هم تجاوز نموده؛ حتا به اطفال معصوم نیز سرایت نموده است. عده یی از خانواده ها آگاهانه و یا ناخود آگاه، اطفال بی گناه و بی خبر شان را با چنین لباس های نیمه عریان آرایش می دهند و آنها را هم ترغیب به پوشیدن آن چنان لباس ها می نمایند که نه در آداب و اخلاق انسانی جا دارد و نه در فرهنگ افغانی و اسلامی.

از سوی دیگر ورود و خرید چنین لباس ها از سوی شهروندان افغان، ضربه ی محکمی بر پیکر اقتصاد نیم بند ما بوده؛ زیرا خرید چنین لباس ها به مراتب گرانتر از آن دسته لباس هایست که در داخل افغانستان تهیه و دوخت می گردند. بی گمان، ورود آن لباس ها سبب کاهش تولیدات صنعت دوختی مان گردیده و مانع رشد زندگی افراد مشغول بدین حرفه در داخل کشور می گردد.

قابل یاد آوریست که ورود و استفاده از لباس های خارجی، اثرات ناگوار و منفی در تهیه و دوخت لباس های افغانی مان نیز وارد نموده است. به گونه ی مثال هرگاه پسران بخواهند پیراهن و تنبان افغانی برای شان تهیه نمایند، طوری فرمایش می دهند که چسپ و کوتاه و با دیزاین های نوع خارجی.

در حالی که رعایت حجاب برای زن و مرد نشانه ی عفت، وقار و افتخار و سند اطاعت از پروردگار متعال است و حجاب بویی از عفاف و پاکدامنی، شخصیت و ارزشمند بودن هر زن و مرد  است.

با توجه به وضعیت بد کنونی جامعه مان ازین ناحیه، این پرسش ها به وجود می آید که  آیا سرنوشت جوانان، نوجوانان و اطفال بی گناه با پوشیدن چنین لباس ها و تقلید از فرهنگ بی گانه ها که تعداد شان همه روزه در حال افزایش است، در آینده ها چه خواهد شد؟ جامعه مان با این نوع برخورد ناشیانه به کدام سو سوق داده خواهد شد؟ از احکام الهی و سنت پیامبر بزرگ اسلام حضرت محمد (ص) چه اندازه فاصله خواهیم گرفت؟ و سر انجام مسؤولیت حفاظت ازین بی بندو باری ها به دوش کی هاست؟

واضح است که در گام نخست، بزرگان خانواده ها به ویژه پدر و مادر با عقل سلیم  و حفظ ارزش ها و اصالت افغانی و اسلامی شان دست به کار شده، مانع اولاد های شان از چنین اعمال گردند. در کنار آن یکی از وظایف اساسی دانشمندان، علما و ملا امامان مساجد و مبلغین است تا افراد جامعه را بیش از پیش از طریق زبان و یا قلم شان متوجه مسؤولیت های اخلاقی و دینی شان ساخته از گمراهی ها نجات دهند. در کنار آن جلوگیری از چنین اعمال ناشایست و آوردن نظم در جامعه، ادارات حکومتی و در کل دولت افغانستان مکلف است تا با وضع قوانین و لوایح در زمینه برداشتن چنین خرافات دست به کار شده، اقدامات جدی و عملی نمایند. و نگذارند تا جامعه ی مان بیش ازین دستخوش تهاجمات کشور های بیرونی گردد.

مهمتر از همه اینکه خود جوانان و نوجوانان برومند ما، متوجه اعمال خویش شده، از تمامی خرافات و عملکرد های ناپسند دوری جسته، راهی را در پیش گیرند که مایه فخر و  سربلندی برای خود، خانوده و وطن شان گردند، نه سر افگندگی و بی هویتی.

چه زیبا و بجاست تا این نسل و خانواده های شان از لباس های اصیل افغانی خویش با حفظ اصالت آن استفاده نمایند. تا از یک سو نمایندگی از فرهنگ اصیل افغانی شان نماید و از سوی دیگر عزت و حجاب اسلامی همه حفظ گردیده و با استفاده از خرید و استعمال آن، اقتصاد خود و کشور مان نیز رشد چشم گیر نماید، که این را  به اصطلاح می گویند هم خرما و هم ثواب.

  

رفقا، دوستان عزیزتارنمای وطندار !  لطفاً نظرات، پیشنهادات، انتقادات، مقاله ها، نوشته ها، مضامین و مطالب علمی و تحلیلی خود را جهتِ نشر به ادرس پوست الکترونیکی سایت بفرستید