WELCOME

To Our Website

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed non metus

 گزیده های مقالات فرهنگی فلسفی وسیاسی حشمت الله بیان

 

   سفر یک روزه به ولسوالی چک میدان وردک                 حشمت الله بیان 

 

یکی از دوستانم که تازه از ولسوالی چک ولایت وردک برگشته بود، داستان یک روزه سفرش به من مختصراً قصه کرده، گفت:

چندی پیش پسر خاله ام که از جانب ولایت غزنی روانه کابل بود، از سوی گروه طالبان در ساحه میدان وردک از موتر پایین و ناپدید گردید. پس از چندی طالبان به ما اطلاع دادند که برای رهایی نامبرده مبلغ پنجاه لک افغانی بیاورید. موضوع را با نیرو های امنیتی داخلی و خارجی مستقر در ولایت مربوط در میان گذاشتیم، آنها هیچ اقدامی برای رهایی پسر خاله ام از چنگال طالبان نکردند. سر انجام موافقه مان با طالبان برای رهایی او در بدل مبلغ بیست و هفت لک افغانی شد.

روز شنبه 20 عقرب سال روان،  چند تن از اعضای خانواده مان به طرف مقصود در حرکت شدیم، پس از چند کیلومتری از مرکز ولایت میدان وردک، ساحه زیر تصرف نیرو های مسلح گروه طالبان قرار داشت. آنها ما را با خود نزد مشران شان بردند، پس از تسلیم دهی  پول و شنیدن توصیه های به نام اسلامی شان، پسر خاله ام را تسلیم ما نمودند که در وضعیت بد صحی قرار داشت. تمام بدنش سیاه و کبود و ناخن های دستش را بیرون کرده بودند. به گفته این دوستم به تعداد 140 تن از مسافرین که درین شاهراه رفت و آمد کرده اند، نزد گروه طالبان دران مناطق اسیر و زندانی هستند.

از این گذشته یک روز پیش از عید قربان پنج تن از هموطنان ما که می خواستند پس از ماه ها مسافرت از ولایت هلمند به کابل نزد خانواده های شان بروند و روز های عید را با دوستان شان سپری نمایند، در مسیر شاهراه غزنی  -  کابل مورد حمله افراد ناشناس قرار گرفتند و سر های شان از تن های شان جدا شد. خلاصه اینکه چنین حوادث همه روزه درین  حال مسیر می باشد. وضعیت امنیتی این شاهراه و دیگر شاهراه های ولایات افغانستان روز به روز در حال بدتر شدن است، نیرو های امنیتی اعم از داخلی و خارجی نمی خواهند و یا نمی توانند جلو این نوع نا امنی ها را بگیرند.

حالا برای تمام دوستان پیشنهاد می نمایم تا مواظب جان خود باشند، کوشش کنند تا از سفر های غیر ضرورت به ولایات صرف نظر کنند، تا نشود خدا ناخواسته به دست چنین افراد افتند و چنین حوادثی شامل حال شان گردد.  

   

رفقا، دوستان عزیزتارنمای وطندار !  لطفاً نظرات، پیشنهادات، انتقادات، مقاله ها، نوشته ها، مضامین و مطالب علمی و تحلیلی خود را جهتِ نشر به ادرس پوست الکترونیکی سایت بفرستید