WELCOME

To Our Website

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed non metus

 گزیده های مقالات فرهنگی فلسفی وسیاسی حشمت الله بیان

 

   عهد شکنی های شهرداری کابل در برابر شهروندان                         حشمت الله بیان

 

شهرداری کابل به مثابه ی یکی از ادارات خدمات عامه  که وظایف آن در برگیرنده طرح  و تطبیق پلان های شهری جهت اعمار و انکشاف شهر کابل، اعمار و ساختمان جاده ها، پیاده روها، ایستگاه ها، پارکنگ ها، پل ها، آب روها، تنویر شهر، امور سرسبزی، ایجاد پارک ها، فضای سبز، تنظیف شهر، ارائه خدمات مسکن و توزیع نمرات رهایشی و تنظیم مارکیت ها می باشد، فعالیت می نماید. گرچند شهرداری کابل طی یک دهه گذشته با فعالیت های پیگیرش، چهره جنگ زده و اسفبار دو دهه پیشتر کابل را مبدل به یک شهر نیمه مدرن، صفا و قابل اسکان نموده و امکانات نسبی شهرنشینی را در بعضی ساحات شهر فراهم نموده است؛ اما با توجه به بودجه دست داشته داخلی و خارجی، امکانـــــات ( وسایل و ابزار ) و نیروی انسانی لازم، آنچه که توقع می رفت، در کارهایش چندان موفق نبوده، مشکلات زیادی هم اکنون نیز در شهر وجود داشته، که پرداختن به همه ی آن چندین صفحه را در بر خواهد گرفت.  

آنچه که درین اواخر مایه نگرانی شهروندان کابل گردیده و هویت شهرداری کابل را بیشتر از پیش، نزد مردم خدشه دار نموده، عملکرد نامتوازن، تبعیض آمیز وعهد شکنی های پیهم این نهاد خدماتی در برابر باشندگان این شهر می باشد، که به گونه ی مثال می توان از تخریب منازل باشندگان و سرک مسیر پل سوخته – دارالامان و مسیر سرک گذرگاه - چهل ستون طی چند سال اخیر نام برد. شهرداری کابل درین مدت سرک، دکانها ومنازل رهایشی اطراف مسیر پل سوخته – دارالامان را تخریب نموده، صدها خانواده را بی خان ومان و درامد حلال دکانداران آن محل را از دست شان گرفت. باشندگان این محل در زمستان از گل آلود بودن و در بهار و تابستان از گرد و خاک این مسیر و بلند بودن کرایه موتر نسبت به دیگر مسیر ها، دچار مشکلات و حتا بیماری ها گردیده، خلاصه اینکه مردم این محل در وضعیت بدی محیطی به سر می برند. جناب شهردار و دیگر مسئولین این اداره درین مدت بارها در برابر رسانه ها تعهد نمودند که به زودی و یا در پایان سرما، کار ساخت و ساز اساسی و اسفالت ریزی این جاده را که فاصله آن بیشتر از سه کیلو مترنمی باشد، آغاز خواهند کرد. دریغا، که شهرداری کابل تا حالا که در اخیر ماه دوم از گذشت فصل سرما قرار داریم هیچ گونه اقدامی در راستای تحقق آن گفته های شان نکرده اند.

این سکوت شهرداری در حالیست که باشندگان این محل تا حالا چندین بار با مقام های عالی رتبه دولتی در همین مورد دیدارها داشته و تظاهرات مسالمت آمیز هم به همین منظور سازمان دهی نموده اند.

این نوع عملکرد شهرداری کابل در واقع در تناقض با اصول اساسی حاکم بر اداره که در برگیرنده اصل تساوی، اصل بی طرفی، اصل استماع و ... بوده، ادامه این بی توجهی ها، فاصله و بی باوری را میان اداره و مردم بیشتر می نماید.

باشندگان این محل از مقام های دولتی و به ویژه شهرداری کابل یک بار دیگر توقع دارند تا هرچه زودتر در قسمت ساخت اساسی این جاده و دیگر مشکلات شهری دست به کار شده، زمینه زندگی آرام را برای باشندگان این محل که عمدتاً فقیرنشین می باشند همانند دیگر ساحات شهر کابل فراهم سازند.

   

رفقا، دوستان عزیزتارنمای وطندار !  لطفاً نظرات، پیشنهادات، انتقادات، مقاله ها، نوشته ها، مضامین و مطالب علمی و تحلیلی خود را جهتِ نشر به ادرس پوست الکترونیکی سایت بفرستید