WELCOME

To Our Website

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed non metus

 گزیده های مقالات فرهنگی فلسفی وسیاسی حشمت الله بیان

 

   اعضای شورای ملی  در هنگام اجلاس ششم شان چه خواهند كرد؟            حشمت الله بیان

 

قرار است تا چند روز دیگر اعضای شورای ملی ( مجلس نمایندگان و مجلس بزرگان) افغانستان، اجلاس ششم كاری شان را پس از سپری نمودن 45 روز رخصتی تابستانی، آغاز نمایند. اعضای این دو مجلس، طبق معمول عمده ترین کار های را که در نخستین نشست های شان انجام خواهند داد، پس از ارائه گزارش از اوضاع و احوال عمومی ولایت های مربوط و در کٌل وضعيت جاری كشور به ویژه نا امنی ها در کشور توأم با نقدها و پیشنهادها، سرانجام چند تن از مسؤولین عالی رتبه ادارات حكومتی را روی موضوعات مهم كشوری در مجالس عمومی شان استجواب و یا استیضاح خواهند کرد. افزون بران ده ها طرح قانون و موافقت نامه های بین المللی كه از گذشته در کمیسیون ها خوابیده، به مطالعه و بررسی قرار خواهند داد. به همین ترتیب مجلسین شورای ملی، قسماً به شکایات مردم نیز خواهند پرداخت.

از یاد نبریم که این بار نظر به اوضاع و احوال كنونی كشور،  كاركرد های شورای ملی متفاوت تر از  اجلاس های پیشین شان خواهد بود؛ زیرا اعضای شورای ملی  در هنگام این اجلاس رویداد های بزرگ ملی از جمله:

1.     برگزاری لویه جرگه در رابطه به امضای موافقت نامه امنیتی میان دولت های افغانستان و ایالات متحده امریكا از سوی حكومت افغانستان؛

2.     روند پیشبرد صلح  و مصالحه با مخالفین نظامی حکومت افغانستان؛

3.      سپردن مسؤولیت های امنیتی بیشتر کشور از نیرو های خارجی به نیرو های افغانی و برگشت نیروهای بین المللی به كشور های شان همراه با تسلیحات و تجهیزات دست داشته  شان؛

4.     آغاز كمپاین های انتخاباتی ریاست جمهوری و  شورا های ولایتی در كشور می باشد، كه در همه ی این رویداد ها، نقش اعضای شورای ملی خیلی ها مهم و ارزنده را پیش رو دارند.

با چنین وضعیت، انتظار نمی رود كه اعضای شورای ملی درین دور اجلاس به كار های اصلی شان که همانا تصویب قوانین، نظارت بر عملکرد های حکومت و رسیدگی به مشکلات مردم می باشد، رسیدگی لازم نمایند. در اجلاس های پیشین شورای ملی به وی‍ژه مجلس نمایندگان كه چنین موضوعات مهم ملی را بر سر راه نداشتند، بیشتر روز ها نسبت عدم نصاب لازم مجالس شان بی نتیجه پایان می یافت. حالا كه اعضای شورای ملی، چنین موضوعات مهم ملی را در پیش رو دارند، چگونه به وظایف شان رسیدگی خواهند کرد؟

در حالی كه مردم افغانستان از نمایندگان شان در شورای ملی انتظار دارند تا وقت گران بهای شان را صرف زد و بند های سیاسی، گروهی و قومی ننموده، به وظایف اصلی شان که همانا خدمت به مردم و جامعه می باشد، بپردازند، تا جامعه ی مان کماکان ازین مشکلات پیش آمده، اندکی رهایی یابد.

بی گمان که عملکرد صادقانه این دو مجلس برا اساس احکام قانون اساسی افغانستان، در سیاست گذاری های کلان کشور جدی اثرگذار بوده و می تواند جامعه را به سوی ترقی و تعالی رهنمود نماید.  

   

رفقا، دوستان عزیزتارنمای وطندار !  لطفاً نظرات، پیشنهادات، انتقادات، مقاله ها، نوشته ها، مضامین و مطالب علمی و تحلیلی خود را جهتِ نشر به ادرس پوست الکترونیکی سایت بفرستید