WELCOME

To Our Website

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed non metus

 گزیده های مقالات فرهنگی فلسفی وسیاسی حشمت الله بیان

 

   چون و چرا ها در رابطه به تعیین کابینه جدید افغانستان                 حشمت الله بیان

چون و چرا ها در رابطه به تعیین کابینه جدید افغانستان

حشمت الله بیان

 

بر اساس توافق نامه سیاسی میان دو تیم پیشتاز انتخاباتی و سوگند وفاداری رئیس جمهور و رئیس شورای اجرائیه، حکومت وحدت ملی در کشور، 37 روز پیش از امروز شکل گرفت و قرار  بدان شد تا در کنار اصلاح نظام انتخاباتی و اجرای دیگر وظایف اساسی دولت، اعضای کابینه از هر دو تیم بر مبنای تخصص و مواصفات ذاتی هر فرد، جهت دریافت رأی اعتماد به مجلس نمایندگان معرفی گردند. رئیس جمهورمحمد اشرف غنی در نخستین روز های کاری اش، اعلام نمود که برای شناسایی و معرفی اشخاص شایسته و متعهد به کابینه، مدت 45 روز  نیاز است، که قرار است تا چند روز دیگر این میعاد تعیین شده رئیس جمهور  به پایان برسد. در همین حال آقای عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه، هفته گذشته در دیدار با  باشندگان برخی از ولایت ها اظهار داشت که تا چند روز دیگر کابینه جدید معرفی خواهد شد. به همین ترتیب سخنگوی رئیس اجرائیه نیز از ایجاد کابینه جدید  پیش از برگزاری کنفرانس لندن به رسانه ها خبر داده است.

بر مبنای گفته های شماری از اعضای تیم های انتخاباتی و آگاهان امور، در معرفی وزرا و دیگر سمت ها، اختلاف نظر ها میان این دو تیم موجود بوده و این دو تیم تا حال نتوانسته اند حتا از میان اعضای شان بر اساس برخی ملاحظات، افراد شایسته را به کابینه معرفی نمایند. به گفته آنان اگر وضعیت در قسمت معرفی کابینه به همین گونه ادامه یابد، ممکن است این موضوع ماه ها به درازا کشیده شود و کشور یک باردیگر به سوی بحران برود.

این اظهارات در حالی شنیده می شود که تا 20 روز دیگر  کنفرانس اقتصادی لندن  که هدف عمده آن جلب حمایت دوامدار جامعه ی جهانی برای توسعه افغانستان است، برگزار می گردد. درین کنفرانس لازم است تا رئیس جمهور و رئیس اجرائیه  افغاستان با عده یی از وزرای کابینه جدید دران شرکت نمایند. و به شرکت کنندگان کنفرانس یاد شده اطمینان دهند که آنان موفق به ایجاد کابینه وحدت ملی در کشور شان شدند. اگر اعضای رهبری حکومت وحدت ملی نتوانند به مهلت تعیین شده، کابینه ی شان را به مجلس نمایندگان جهت دریافت رأی اعتماد معرفی کنند و مانند نتیجه پس از انتخابات ملت را ماه ها در انتظار قرار دهند، بدون شک که اعتماد شان در میان مردم و جامعه ی جهانی زیر پرسش خواهد رفت. و امیدواری مردم  از نظام جدید به یأس مبدل خواهند شد.

بنابرین مردم افغانستان  از رهبری نظام جدید شان توقع دارند تا هرچه زود تر اعضای کابینه جدید را بر اساس اصل شایستگی، اهلیت و تعهد به نمایندگان ملت در شورای ملی معرفی نمایند تا پس از دریافت رأی اعتماد، ادارات  دولتی ازین حالت  کند کاری و بی بند و باری نجات یافته و کشور ما به سوی رفاء و ترقی سوق داده شود. و جامعه جهانی نیز امیدوار به همکاری های بیشتر در همه بخش ها به افغانستان گردند.

   

رفقا، دوستان عزیزتارنمای وطندار !  لطفاً نظرات، پیشنهادات، انتقادات، مقاله ها، نوشته ها، مضامین و مطالب علمی و تحلیلی خود را جهتِ نشر به ادرس پوست الکترونیکی سایت بفرستید