WELCOME

To Our Website

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed non metus

 گزیده های مقالات فرهنگی فلسفی وسیاسی حشمت الله بیان

 

  وضعیت ناهنجار کابل و کابلیان بومی                   حشمت الله بیان

وضعیت ناهنجار کابل و کابلیان بومی

حشمت الله بیان

 

کابل با تاریخ و فرهنگ پربار، طبیعت زیباَ، گوارا و حاصلخیز ، موقعیت جغرافیایی تجارتی و سر انجام با رادمردان و عیاران زنده یاد اش، روزگاری دربار شاهان و تفریحگاه جهانیان بود. شعرا و آواز خوانان همواره در وصف کابل شعر می سرودند و آواز می خواندند. مردمش اعم از مرد و زن در تمام وقایع تاریخی کشور سهم فعال و ارزنده ی داشتند، که به همگان هویدا است؛ اما دریغا که در درازای چهار دهه اخیر، در اثر جنگ های تحمیلی در کشور، باشندگان بومی کابل همانند شهروندان دیگر ولایت های مان، بیشتر داشته های مادی و معنوی شان را از دست دادند و تمام فداکاری ها و کارنامه های شان به فراموشی سپرده شد. این جفاها در حق مردم کابل زمین نه تنها که تا اکنون پایان نیافته؛ بل در حال افزایش نیز می باشد، که می توان به گونه ی مثال از غصب زمین های شان از جانب زورمندان، عدم سهم دادن شان درپست های بلند دولتی به مثابه پایتخت نشینان، عدم استخدام شان در پست های اعلام شده ادارات دولتی، نامگذاری جاده های تاریخی شان به نام های دیگران؛ حتا تغییر نام میدان هوایی بین المللی کابل به نام یک شخص، عدم پیشبینی در قوانین نافذه برای اختصاص چند کرسی برای کابلیان بومی در مجلسین شورای ملی، عدم فراهم آوری زندگی شهری و مرفع برای این مردم به منزله پایتخت نشینان و ... نام برد.

  بر بنیاد گفته های انجمن انجنیران کابلَ، سالانه نزدیک به 3000 شهروند کابل بر اثر آلوده گی هوا و آب های آلوده و کثیف جان های شان را از دست می دهند. یکی از عوامل عمده این مرگ و میر در شهر کابل، تجمع بیش از حد نفوس دیگر شهرها به دلایل متعدد بدین شهر می باشد، که این تجمع روز افزون در کنار دیگر مشکلات، سبب از بین رفتن ساحات سبز کابل و در عوض  افزایش ساخت و ساز خانه های خودسر و غیر معیاری درین شهر  گردیده است.

در گذشته ها بزرگان آب کابل را آب بهشت می خواندند؛ اما اکنون  در اثر نبود سیستم کانالیزسیون منظم شهری، آب های پاک کابل در حال بیرون شدن و ختم شدن است؛ در عوض آب های  کثیف در حال جاگزین شدن آن در زمین این شهر می باشد، که با استفاده از آب های کثیف، بدون شک که باشندگان این شهر دچار  امراض گوناگون و حتا مرگ  می گردند.

تا اکنون دولت افغانستان متأسفانه با تمام امکانات دست داشته اش، برای مهار ساختن این مشکلات عدیده پایتخت نشینان به ویژه کابلیان بومی، توجه لازم مبذول نداشته اند و در فکر کسب قدرت و زراندوزی شان هستند؛ در صورت ادامه این وضعیت ، مشکلات پایتخت نشینان بیشتر ازین خواهد شد و جلوگیری آن دشوارتر از حال.  

   بنابرین شهروندان کابل به ویژه کابلیان بومی با درک از اوضاع کنونی شهر شان، یکبار دیگر از رهبران و مسؤولین دولتی خویش جداً تقاضا می نمایند تا به موارد یادشده توجه جدی نموده و از هر راه ممکن به رفع مشکلات شان بپردازند؛ در غیر آن کاسه صبر شان لبریز خواهد شد و دست به یک سلسله حرکات مدنی و دادخواهی خواهند زد.

   

رفقا، دوستان عزیزتارنمای وطندار !  لطفاً نظرات، پیشنهادات، انتقادات، مقاله ها، نوشته ها، مضامین و مطالب علمی و تحلیلی خود را جهتِ نشر به ادرس پوست الکترونیکی سایت بفرستید