WELCOME

To Our Website

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed non metus

 گزیده های مقالات فرهنگی فلسفی وسیاسی حشمت الله بیان

 

 افزایش عمل بچه بازی و سکوت ادارات حکومتی          حشمت الله بیان

افزایش عمل بچه بازی و سکوت ادارات حکومتی

حشمت الله بیان

 

پدیده بچه بازی که یک عمل منفور، خلاف دستورات دین مقدم اسلام و جزء تخلفات حقوق بشری به شمار می رود، از سالیان متمادی (1872) میلادی تا امروز در میان جوامع بشری رایج بوده و به گونه های مختلف توسط زورمندان و پولداران بالای اطفال مذکر یا مخنث که از لحاظ ظاهری زیبا به نظر برسند، برای لذت بردن، رقصانیدن در مجالس عمومی و خصوصی و غیره اعمال نامشروع انجام می شود.

 بر اساس گزارش رسانه ها و نهاد های حقوق بشری در داخل و بیرون از کشور در درازای یک و نیم دهه اخیر، این پدیده ناروا نه تنها که میان افراد ملکی در افغانستان صورت میگیرد؛ بلکه دربرخی از قطعات نظامی کشور نیز انجام می شود. اخیراً یک بار دیگر، دی هیل «The Hill» روزنامه کانگرس ایالات متحده امریکا در رابطه به موارد بچه بازی در صفوف نیروهای نظامی افغان، خبری را منتشر نمود و دران یادآوری گردیده، که پول مالیه دهندگان امریکایی در موارد بچه بازی در صفوف نیروهای نظامی افغان به مصرف میرسد.

 با وصف انتشار چنین گزارش های تکان دهنده، باز هم ادارات مسؤول حکومتی، مهر بر لب زده، برای جلوگیری آن نه در اجتماع و نه در قطعات نظامی دست به کار می شوند.

قابل یادآوریست که قبلاً برای عاملین این پدیده زشت، در قوانین جزایی کشور به طور صریح مجازات لازم پیشبینی نگردیده بود. و یکی از بهانه های مسؤولین مربوط حکومت افغانستان این بود، که برای این عمل در قوانین جزایی مجازات پیشبینی نگردیده است؛ اما اخیراً  کد جزا که در برگیرنده چندین قانون مرتبط به موضوعات جزایی می شود، در دو کتاب تنظیم و ذریعه فرمان تقنینی توسط رئیس جمهور توشیح گردیده است، که پیرامون این عمل زشت، که عاملین آن اگر افراد ملکی و یا نظامی باشند، فصل جداگانه زیر عنوان (سوق دادن طفل به انحرافات اخلاقی – بچه بازی) مدنظر گرفته شده و این عمل را جرم شمرده و برای عاملین آن مجازات را  پیش بینی نموده است.

 در برخی از مواد این فصل پیش بینی گردیده، که برای نگهداری طفل جهت رقصانیدن حبس متوسط ( از پنج سال تا سه سال)، شخصی که محفلی را به منظور بچه بازی برگزار نماید یا آگاهانه زمینه را برای ارتکاب این عمل فراهم سازد به حبس قصیر شش ماه و در صورت تکرار به حد اکثر حبس قصیر، شخصی که آگاهانه در محلفی که به منظور بچه بازی اختصاص یافته باشد، اشتراک نماید، به جزای نقدی از پنج هزار تا سی هزار افغانی محکوم می گردد. همچنان در برخی مواد دیگری این فصل چنین آمده است: هرگاه جرایم مندرج این فصل، توسط منسوب نیروهای نظامی ارتکاب یابد، مرتکب به حبس متوسط (پنج سال) محکوم می گردد. به همین ترتیب در جای دیگری آن آمده است، که هرگاه منسوب نیروهای نظامی که از ارتکاب جرم بچه بازی توسط اشخاص تحت امر خود آگاهی داشته باشد، از ارتکاب آن قصداً جلوگیری ننماید یا اقدام لازم را در حدود صلاحیت خود، برای جلوگیری از ارتکاب آن انجام ندهد، به حداکثر حبس قصیر، محکوم میگردد.

آگاهان امور تقنینی و حقوقی بدین باور اند که جرم انگاری یا جا دادن مجازات برای مجرمین عمل بچه بازی در قوانین کشور، یک گام نیک از جانب حکومت بوده و مجازاتی که برای عاملین بچه بازی پیش بینی گردیده، مناسب پنداشته می شود، که با تطبیق آن توسط مسؤولین مربوط، این عمل ناجایز که نه در دین اسلام جا دارد و نه در فرهنگ و سنن افغانی ما، در کشور کاهش خواهد یافت.

امید است، که ادارات ذیربط حکومت افغانستان با انفاذ کد جزا، دست به کار شده، عاملین بچه بازی را دستگیر و به پنجه قانون بسپارند، تا از یک سو آنان به سزای اعمال شان برسند و از جانب دیگر این لکه بدنامی از دامان ملت با دیانت افغانستان پاک گردد.    

   

رفقا، دوستان عزیزتارنمای وطندار !  لطفاً نظرات، پیشنهادات، انتقادات، مقاله ها، نوشته ها، مضامین و مطالب علمی و تحلیلی خود را جهتِ نشر به ادرس پوست الکترونیکی سایت بفرستید