WELCOME

To Our Website

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed non metus

 گزیده های مقالات فرهنگی فلسفی وسیاسی حشمت الله بیان

 

    ۲۰۱۴، سال امضاي پیمان های ستراتیژیک افغانستان با جهان               حشمت الله بیان

افغانستان پس از نظام طالبانی، دست خوش تحولات و روابط گونه گون با کشور های جهان گردید که فرایند آن توأم با بازسازی و نوسازی در همه عرصه ها، تقویت حکومتداری، روابط صمیمانه افغانستان با جهان و ادامه جنگ های ضد هراس افگنی همراه بود. جامعه جهانی در طی این مدت نزدیک به هفتاد ملیارد دالر را به افغانستان کمک نمود تا شهروندان این کشور زندگی بهتر از گذشته ها را داشته باشند. گرچه این کمک های جامعه جهانی تا حدی توانست نظام نو پا افغانستان را تقویت نماید؛ اما تضمینی برای ادامه ی آن و  اولویت بندی ها در شاخصه های معین برای آینده وجود نداشت. از یاد نبریم که این کمک ها که به گونه ی  پتناسیل جنبشی در طی یک دهه اخیر وارد افغانستان گردید، تا همه ی آن در بخش های عمرانی و رفاهی جامعه به مصرف میرسید. دریغا، که بیشترینه آن به جیب افراد سود جو سرازیر شد و ازان پول ها بلند منزل ها و تجارت خانه ها اعمار و سرمایه گذاری ها در داخل و خارج  صورت گرفت. نیرو های نظامی خارجی مستقر در افغانستان با استفاده از نبود همچو پیمان های استراتیژیک پول های باد آورده شان را در هر جایی که دل شان خواست به عنوان کمک به افغانستان به مصرف رساندند و همچنان نیرو های نظامی زیر چتر ناتو و آیساف دست به عملیات های خود سرانه زده، به بهانه از بین بردن هراس افگنان مردم بی دفاع افغان را هدف قرار داده، خسارات مالی و جانی را بر آنها وارد نمودند.

سر انجام دولت افغانستان برای شفافیت و وضاحت بیشتر و قانونمند ساختن این کمک ها و عملکرد های نیرو های خارجی مستقر در افغانستان در روشنایی منشور سازمان ملل متحد و در مطابقت با قوانین نافذه افغانستان خواهان پیمان های دراز مدت،‌ میان مدت و کوتاه مدت با کشور های کمک کننده با این کشور شد. جامعه جهانی هم با درک و فهم ازین راهکار مؤثر، موافقت شان را  ابراز داشته، متعهد بر عقد چنین پیمان ها در آینده با دولت افغانستان گردید که برای نخستین بار هندوستان پیمان همکاری های استراتیژیک را چندی پیش با افغانستان به  امضا رساند که بخش عمده همکاری های آن کشور را،  تقویت پولیس ملی افغانستان پس از سال 2014 میلادی تشکیل می دهد. این پیمان در حالی عقد گردید که پیش از ان هندوستان شش ملیارد دالر را به افغانستان در بخش های مختلف امداد بلاعوض نموده بود.

اخیراً سخنگوی رئیس جمهور و سخنگوی وزارت امور خارجه در گفت و گو با رسانه ها اذعان داشتند که رئیس جمهور افغانستان قرار است در اخیر ماه نخست 2012میلادی، عازم کشورهای اروپایی گردد و پیمان های همکاری های استراتیژیک را با کشور های بریتانیا، فرانسه و ایتالیا امضا نماید؛ زیرا  طرفین بالای طرح های ترتیب شده موافقت نموده و این پیمان ها در برگیرنده جلب کمک های کشور های متحابه در بخش های مختلف اقتصادی، امنیتی، فرهنگی و ... می باشد.

در همین حال قرار است در سال 2012 میلادی پیمان همکاری های  استراتیژیک درازمدت میان افغانستان و ایالات متحده امریکا، قوای نظامی ناتو و بعضی از کشور های دیگر  نیز امضا گردد. گرچه آگاهان سیاسی و عامه ی مردم در مورد پیمان همکاری های استراتیژیک افغانستان با کشور های جهان به ویژه با استقرار پایگاه های دایمی نظامی و عملیات شبانگاهی ایالات متحده امریکا دیدگاه های متفاوتی داشته، برخی شان این پیمان را به ضرر و برخی شان آن را سود افغانستان می دانند. حکومت افغانستان چندی پیش عمدتاً به همین منظور بیشتر از دو هزار نفر از نمایندگان بخش های مختلف افغانستان از داخل و خارج را جمع و لویه جرگه مشورتی سنتی را در کابل برگزار نمود و نظریات تأییدی شان را درین راستا به دست آورد. در عین زمان  کشور های منطقه نیز مخالفت شان را با این چنین پیمان ها با امریکا اعلام داشته و از تبعات آن نگرانی شان را اظهار نمودند.

با توجه با این همه  بگو مگو ها، مردم افغانستان از دولتمردان شان انتظار دارند تا در صورت امضای همچو همکاری های استراتیژیک با کشور های جهان، در کل منافع ملی، هویت و عزت افغانستان را در همه ابعاد در حال و آینده در نظر گرفته، عاقلانه تصمیم بگیرند تا از یک سو کشورمان با امضای این چنین پیمان ها از وضعیت بد اقتصادی و امنیتی که دامنگیر شهروندان آن می باشد، نجات یابند و از سوی دیگر نشود که خدای ناخواسته با امضای این چنین پیمان ها و نشان دادن گل های سبز و سرخ منافع ملی مردم مان زیر پا شده و در آینده  شهروندان این سرزمین باز هم در دام  مشکلات گیر بمانند و  لکه بدنامی آن بر جبین زمام داران امور این دوره  و شهروندان آن کوبیده شود و عملکرد ناآشیانه شان ثبت تاریخ آینده افغانستان و جهان گردد.

 

رفقا، دوستان عزیزتارنمای وطندار !  لطفاً نظرات، پیشنهادات، انتقادات، مقاله ها، نوشته ها، مضامین و مطالب علمی و تحلیلی خود را جهتِ نشر به ادرس پوست الکترونیکی سایت بفرستید