WELCOME

To Our Website

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed non metus

 گزیده های مقالات فرهنگی فلسفی وسیاسی حشمت الله بیان

 

    المپیک از حال ورزشکاران مهاجرین زن بی خبر است               حشمت الله بیان

ورزش  افغانستان در يك دهه اخير رشد چشم گیر داشته و فضای کشور با توجه به نا امنی ها و موانع متعددی كه موجود است، برای ورزشکاران نسبت به دهه های پسين قسماً مساعد می باشد. ورزشكاران افغان طی اين مدت توانستند در ميدان های رقابتی بیرون مرزی حتا بازی های المپیک که بزرگ ترین رویداد ورزشی در جهان است، پرچم افغانستان را به اهتزاز در آورند و این کشور را به جهانیان بیشتر معرفی نمایند و افتخار بیشتر برایش کسب کنند.

اين دست آورد ها محصول زحمات ورزشكاران افغان در داخل و بیرون از کشور می باشد که با روحیه بلند، عشق به وطن و اهداف عالی عرق ریختند و افتخار برای کشور شان آفریدند.

افغان های مهاجر مقیم ایران همواره در کنار بخش های ادبی، فرهنگی، صنعتی و ... در بخش ورزش نیز پیشگام بوده و رسالت میهنی شان را ادا نموده و افتخارات بزرگ ورزشی را در بیشترینه رشته ها نصیب کشور شان كرده اند.

خانم نادیه مهندس زاده مربی بخش زنان شین کیوکوشین کاراته افغانستان مقیم ولایت خراسان ایران است که همیشه تلاش ورزیده تا ازین طریق مصدر خدمت به زنان افغان گردد. نامبرده در راستای کاری اش گفتنی ها و درد دل های دارد که دریک گفت و گو ویژه آن را با ما شریک ساخته که توجه خوانندگان را بدان جلب می نماییم:

خود را معرفی نمايید؟
نادیه مهندس زاده هستم  26 سال دارم و 15 سال است که ورزش میکنم  و از شش سال بدینسو مسؤولیت مربیگری تیم زنان شین کیوکوشین خراسان رضوی را بر عهده دارم.
اگر سبک ورزشی تان را معرفی نمایيد،.  

 رشته ورزشی من کاراته ( شین کیو کوشین کاراته )  می باشد . میدانید که کاراته در دنیا جایگاه خاصی دارد و رقابت هاى قهرمانی آن در سطح  جهان برگزار می گردد. و کاراته ریشه در اعماق قرنهای گذ شته دارد و یک رشته کاملاً علمیست. من  نماینده اين سبک در بخش زنان مهاجر در ایران هستم و نماینده کمیته فنی، خواهرم نیلوفر مهندس زاده قهرمان سراسری این رشته در ایران می باشد . 
کاراته را از کی شروع کردید؟

نزديك به ده سال می شود که کاراته را به طور جدی شروع کردم  و شش سال است که مربی هستم و مدت چهار سال می شود که داور ملی اين سبك نيز می باشم . من با خواهرم شاگردان را همه روزه در دو تایم تمرین می دهیم. البته قابل یاد کرد است که شاگردان از پول شهریه شان یک باشگاه را به اجاره گرفته اند تا زیر نظر مان تمرینات شان درانجا به پیش ببرند. امید وارم که در کنار هم و با کمک مسؤولین ورزش افغانستان بتوانیم نیرو های در خور کشور عزیزمان را تربیت درست نمایيم تا از يك سو سلامتی جسمی و روحی شان حفظ گردد  و از سوی دیگر سبب کسب افتخارات به افغانستان گردند.
در عالم مهاجرت چه مشکلاتی در بخش ورزش دارید؟

  مهاجر بودن خودش مشکل است؛ ولی ما در عدم حمایت مسؤولین، مخصوصاً در قسمت اجازه ندادن برای دریافت گواهی نامه مربی گری و داروی و ارتقاء درجه ( کمربند) از سوی مسؤولین ورزش ایران مشکلات فراوانی داريم. نداشتن سالون ها برای آموزش ورزشكاران مهاجر به ویژه در بخش خانم ها یکی دیگر از مشکلات ورزشکاران زن درینجا می باشد.
تا هنوز با کدام يكی از مسؤولین ورزشی افغان در ايران برای حل مشکلات تان در تماس شده اید ؟  

در ايران كدام مرجع وجود ندارد که ما برای حل مشکلات خود نزد آنها مراجعه نمایيم، شما بفرمایید به کی مراجعه کنیم ؟
آيا با رئیس المپیک و یا رئیس فدراسیون کاراته افغانستان در تماس شده ايد  و خواسته های تان را با ایشان در ميان گذاشته اید؟
خیر من هیچ راهی را بلد نیستم که با ایشان در تماس شوم. و اصلاً با آنها هیچ معرفت ندارم. من اميدوارم که ریاست محترم المپیک و فدراسیون کاراته افغانستان آدرس ها را در ميان مهاجرین معرفی نمایند که ورزشکاران و مربیان با آنها تماس بگیرند و یک يك نماینده در هر ولايت ایران که مهاجرين درانجا زیاد استند، داشته باشند. البته این امر در بخش تکواندو تحقق پذیرفته و نمایندگان فدراسیون تکواندو در بین مهاجرین افغان مقيم ايران معرفی استند. ما طبقه اناث مهاجرین افغان نیاز به توجه خاصی داریم چون آقایان میتواند تمرینات شان را در پارک ها هم انجام دهند؛ ولی برای یک خانم افغان اين عمل نا ممكن است. ما نیازمند لطف بيشتر مسؤولین محترم فدراسیون کاراته و المپیک افغانستان هستیم تا برای مان محل تمرينات ورزشی  را در ايران و زمينه گستری برای شرکت در دوره های مربیگری و داوری را در داخل افغانستان و يا اينجا فراهم نمايند تا بتوانیم با استفاده از علم امروزی تربیت بدنی و ورزش و آگهی از قوانین و مقررات جدید این سبک کاراته، به  جامعه سالم دست يابیم.
آيا گاهی به قونسلگری افغانستان هم مراجعه نمودید؟

  میدانید اگر مراجعه هم شود زیاد مفید نخواهد بود .

 آيا در سبک شما  آقایان مهاجر افغان هم فعالیت دارند؟

   در ديگرسبک های کاراته بلی استند؛ ولی در سبک بین الملل ( شین کیوکوشین ) در خراسان رضوی تا هنوز خیر.  امید وارم که در آينده بتوانیم  نیروهای قدرتمند و با اراده را در بخش آقايان و خانم ها درين سبك داشته باشیم.  

 

رفقا، دوستان عزیزتارنمای وطندار !  لطفاً نظرات، پیشنهادات، انتقادات، مقاله ها، نوشته ها، مضامین و مطالب علمی و تحلیلی خود را جهتِ نشر به ادرس پوست الکترونیکی سایت بفرستید