حامد کرزی
 

2016/08/17  

  نوشته ی : فروغی

  تنش ، افشاگری و اعتراف به آگاهی از فساد های میلیونی

 چگونه میتوان باور کرد که رهبران یک حکومت ، در حالیکه همدیگر را با صراحت  فاسد ، دزد و همد ست مافیای بین المللی بخوانند ، بتوانند یا بخواهند ملتی درد رسیده و مشغول جنگ را از مصیبت و درد نجات بدهند ؟     من  نمیتوانم باورنمایم . من از اول هم به این دو رییس و تیمهایشان باور نداشتم . هردو ، از پیش با غاصبان زمین و دزدان داخلی و خارجی همنوا و هم پیمان بوده اند .  ترکیب هردو تیم متشکل از غاصبان زمین و مولتی میلیونرانیست که فقط طی چندسال محدود سمارقوار قد بلند نموده ، اینهمه ثروت افسانوی را به چنگ آورده اند .

     لطفن مسوولانه  دقیق شوید مردم عزیزو تنها نظاره گرم .

    درحالیکه در پانزده ولایت کشور، جنگ خانمانسوز جریان داشته و هر روز دهها هموطن بیگناه ما بکام مرگ فرو میروند و ولسوالی پی ولسوالی بدست طالبان میافتد ؛ رییس جمهوراشرف غنی و عبدالله عبدالله رییس اجراییه ، همدیگر را فاسد و دزد میخوانند و هردو از رازهای پنهانی و کلانی سخن میزنند که پیوند شانرا با فسادپیشه گان میلیونی و مافیای بین المللی گواهی میدهد .

    آیا ایجاد تنشی با این عمق و پهنا و افشاگریها و رسوا سازیهایی چونین مسخره ، در چونین شرایط ناگوار ، خود به گسترده گی جنگ و خونریزی بیشتر کمک نمینماید ؟

   بدون شک این مسخره بازیها به هر مقصد و مرامی که براه افتاده باشد ، قبل از همه عامل عمده ی گسترش جنگ و گسترش دامنه ی فساد خواهد بود .  با ادامه ی این وضع مدیریت جنگ خیلی دشوار و حتا ناممکن خواهد شد . و به همین سان مبارزه در برابر فساد ، تبلیغاتی بی مصرف و به اصطلاح حرفی مفت خواهد بود .

   به باور من ، این افشاگری متقابل و اتهام بستن به فساد های میلیونی و مافیایی که با زبان خود در پیشگاه مردم صورت میگیرد ؛  اعتراف روشن و بزرگیست  از سوی هردو رییس به آگاهی کامل از فساد ، آشنایی با دزدان و فاسدان و درعین زمان چشم پوشی و پنهانکاری از سوی هردوتن . که این خود نه تنها فساد بزرگ بلکه حتا خیانت ملی بحساب میآید که مردم خمار و خواب آلود ما باید به آن توجه مسوولانه نمایند .

  تنش هایی به این گونه ، نتنها دامنه ی جنگ و دامنه ی فساد و چپاول دارایی های عامه از جمله چپاول معادن کشور را گسترده تر خواهد ساخت ؛ بلکه جوهر ملت سازی را نیز در افغانستان صدمه زده ، اقوام و گروههای مختلف را بیشتر دربرابر هم قرار خواهد داد .

  حقایق نشان میدهد که هر دو رییس ،  مسوول ادامه ی جنگ ، مسوول سقوط پیهم و یا دست بدست شدن محلات وولسوالیهای مختلف کشور ، مسوول گسترش فساد و مسوول ایجاد تنشهای خطرناک در کشوراند که مردم خمار و خواب آلود ما باید به آن مسوولانه و با چشمان باز نگاه نموده  ، راه نجات خویش را ازین گرداب هولناک جستجو نمایند . 

 

به بقییه گزیده های مقالات   اسماعیل فروغی کلیک نماید

 
 

admin@vatandar.at

 
 مدیر مسوول : انجنیر هما یوسفی
صاحب امتیاز : انجنیرنجیب یوسفی
کليه ی حقوق بر اساس قوانين کپی رايت  محفوظ و متعلق به وطندار می باشد