WELCOME

To Our Website

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed non metus

 گزیده های مقالات فرهنگی فلسفی وسیاسی

  سریال مسمومیت تا کی ادامه دارد؟                                              محمد جان آریا    

 

    در این اخر ها به مراتب  در چندین استان  کشور  دانش آموزان دختر مسموم شدند،که این موضوع از طریق رسانه ها پوشش گسترده ی یافت.

    در یک ماه گذشته ۷ مورد در تخار، ۱ مورد بلخ ، ۳ مورد سر پل، رویداد مسمومیت دانش آموزان دختر به ثبت رسیده است و چند رو پیش شاهد مسمومیت ۷۰ تن از دانشجویان پلیس در استان  هلمند بودیم.

     و این را هم نمیدانیم که تا چه وقت این سریال دوام پیدا میکند ؟ و کی ها در این سریال نقش دارند ؟و این سریال چند بخش است؟  کارگردان این سریال مسمومیت کی است؟  بعد از این رویداد ها ، اکثریت از مردم افغانستان به ویژه خانواده ها از روان کردن دخترانششان در مکاتب هراس دارند، تا مبادا مسموم شوند و حتی گپ به جای کشیده است که تعدادی از دانش آموزانیکه در تخار مسموم شده بودند تکلیف های روانی پیدا کرده اند.

     بعد از هفت بار مسمومیت ، و سروصدای های زیاد سر انجام امنیت ملی به ناچار دست به اقدامی زد که تعدادی را در استان تخار  به خاطر دست داشتن و انجام این عمل بازداشت نمود که تا اکنون کسی خبر ندارد، قانون با آنها چگونه برخورد نموده است.

   ولی بار دیگر  دانش آموزان دختر ولایت سر پل شکار این صیادان خونخوار شد ، این مزدوران بیگانه دست به چنین اعمال غیر انسانی و وحشیانه زدند که حیوان بر حیوان روا نمی دارد.

     و بار دگر هم سربازان پلیس ملی در استان هلمند ، در دام این شکارچیان مرگ افتیدند ، اما جالبی سریال در اینجا است که هر باریکه رسانه یی از مسوولین می پرسید که دختران توسط کی ها و کدام نوع مواد مسمموم شده اند؟ هر بار از دهن مسوولین این را می شنویم، ساختمان مکتب کهنه بود یا اینکه آب چاه مکتب میکروبی شده است.

    استان دار تخار آب چاه را بهانه نمود و آصف ننگ در یک برنامه تلویزونی، کهنه بودن مکتب را باعث مسمومیت دانش آموزان تخار دانست و جالبتر اینکه از قضیه یک هفته می گذرد و قتیکه از مسوولین سوال می شود ، پاسخ آنها این است که قضیه تحت برسی قرار دارد و هنوز جزئیات معلوم نیست . آیا حکومت همینقدر ضعیف است؟

   زماینکه برنامه فرا خبر تلویزون طلوع علت مسمومیت سربازان پلیس هلمند را می پرسد ، استان دار هلمند می گوید که خوردن  (آم ) یا خورد آب چاه باعث این مسومیت شده است. نمیدانم چرا مسوولین از واقعیت ها فرار می کنند و اصل موضوع را نمی گویند.

   همینکه استان دار تخار و آصف ننگ کهنه بودن و آب چاه را بهانه کرده بودند ، پسان ها ثابت شد که مسمومیت ها توسط افراد مشخص محل ، و یک دانش آموز دختر در مکتب این کار توسط مواد بیهوش کننده اجرا شده بود. حالا جناب استان دار تخارو آصف ننگ چه برای گفتن دارند؟

    امنیت ملی باید فاش بسازد

    امنیت ملی باید نتایج که بدست می آورد با رسانه ها شریک سازد ، و بگوید که علت مسمومیت ها در تخار کدام ویروس یا کدام مواد بهوشی بود و چگونه وارد مکتب شده است  و خاصیت این مواد چگونه است؟ مدت و زمانیکه بهوش میکند؟ علایم و آثار پیش از بهوشی ؟ باید چگونه مدیران مکاتب از وارد شدن این گونه مواد جلوگیری کنند؟ و باید این اقدامات را روی دست می گرفت که بار دیگر استان سرپل دچار این مشکل نمی شد و همچنان استان هلمند، ولی در این قسمت امنیت ملی هیچ کاری نکرده و مردم را آگاه نساخت.

     باید امنیت ملی می گفت که آن دختر چطور مواد بهوش کننده را وارد مکتب نموده است ، تا در آینده ها از این کار جلو گیری می شد.

اما تا اکنون نه امنیت ملی این آگاهی را داده است و خدا میداند که دیگر کدام استان های کشور شکار این شکارچیان وحشی می شود.

محمد جان آریا

 

رفقا، دوستان عزیزتارنمای وطندار !  لطفاً نظرات، پیشنهادات، انتقادات، مقاله ها، نوشته ها، مضامین و مطالب علمی و تحلیلی خود را جهتِ نشر به ادرس پوست الکترونیکی سایت بفرستید