WELCOME

To Our Website

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed non metus

 گزیده های مقالات فرهنگی فلسفی وسیاسی

  با دروغین ها بزرگ شده ایم!                                              محمد جان آریا    

 

داوقتیکه شامل مکتب شدیم با نوشته ها و کتاب های دروغین آشنا شدیم؛ و قتیکه وارد دانشگاه شدیم همان چیز های را خواندیم که دیگران برای مان نوشته بودند. از کودکی تا جوانی و از جوانی تا پیری با دروغ بزرگ شدیم و با دروغ از دنیا خواهیم رفت.هیچگاهی در پی آن نشدیم ، که حقیقت را پیدا کنیم و ریشه های بدبختی خویش را بدانیم ، همیشه مصحلت گرا بودیم ، ‌اگر ظالمی حق ما را زیر پا کرد گفتیم به خیر مردم است. صدای خود را نکشیدیم تا زمانیکه ظالم خود ما را نیز بلعید.
دیگران برای ما جغرافیا ساختند ، زبان ساختند ، ملت و هویت ساختند ،‌فرهنگ ساختند، دروغ گفتند ، هان گفتیم و در پی آن نشدیم که چه راست است و چه دروغ . 
چندین قرن می شود که در گودال بدبختی زندگی میکنیم، همیشه محافظه کار بودیم و همین محافظه کاری ها و دروغ ها باعث بدبختی - پس مانی - بیچاره گی - بی سوادی و گم نامی ما شده است.
انگلیس زبان خود را توسط اقتصاد و سیاستش بین المللی ساخت ولی ما را گفت که شما نباید بالای زبان بحث کنید.
اعراب آمدند کشور های ما را فتح و زمین های ما را اشغال کردند و گفتند ما از شما برتر هستیم.
شوروی آمد و گفت شما باید در جغرافیایی مختلف زندگی کنید.پاکستانی  و چچنی  آمد و گفت  به شما دین را درس می دهیم .امریکایی آمد وگفت  برایتان دموکراسی را هدیه میدهیم.
هر کی آمد برای ما چیزی را داد، آیا ما خود هیچ چیزی نداشتیم؟

شاید بسیار های که در دروغین ها زندگی کرده اند و با دروغین ها بزرگ شده اند بگویند نه ما هیچ چیزی نداشتیم ، دروغ های که در مکتب و در دانشگاه برای مان گفته شده است ، پیش چشم ما را  چنان گرفته است که  نمی توانیم راستی ها و حقیقت ها را بیبنیم .

 نه بابا ! ما هم دموکراسی داریم ، هم آزادی بیان ، آزادی زنان و هم انسان های متدین و باورمند می باشیم . تنها مشکل ما این است که  گذشتۀ خود  را فراموش کرده ایم. تنها کافی است  یک بار به گذشته بنگریم که مقام فرهنگ و هویت و انسانیت ما چگونه جایگاه بلندی داشته است. 
اگر این واقعیت ها را فهمیدیم دیگر ضرورت نیست که امریکایی به ما دموکراسی را بیاموزاند و پاکستانی و عرب برای مان دین را تدریس کند.
چون از آزادی شروع تا قانون، انسانیت ، معرفت ، علم و اخلاق ، زبان و ادبیات ، امپراتوری و فن آوری همه و همه چیز را خود ما داریم مجبور نیستیم که به ساز دیگران برقصیم.
امید دارم که جوانان ما دنبال مصلحت گرا یی و محافظه کاری را رها  و حقیقت ها را پیدا نمایند تا زندگی خوب و خوشی داشته باشند و دیگر دست گدایی را نزد بیگانه ها دراز نکنند.
محمد جان آریا

   

رفقا، دوستان عزیزتارنمای وطندار !  لطفاً نظرات، پیشنهادات، انتقادات، مقاله ها، نوشته ها، مضامین و مطالب علمی و تحلیلی خود را جهتِ نشر به ادرس پوست الکترونیکی سایت بفرستید