WELCOME

To Our Website

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed non metus

 گزیده های مقالات فرهنگی فلسفی   کبیر مسکینیار

 

    ششم جدی روز نجات میلونها بیګناه...،.                                     کبیر مسکینیار

رفقای عزیز دلیر مردان و زنانِ هموطن ، شجاعت و مردانګی پدران و شهیدان ګلګون کفن راه آزادی و دفاع از ناموس مردم غیور افغانستان هرګز فراموش نا شده نیست . رفقای عزیز بخصوص هموطنانِ شرافت مند با آمدنِ کشور دوست اتحاد جماهیر شوروی  سابق میلونها مردم بیګناه ما از زیر یوغ ظلم و استبداد امینی ها نجات پیدا کردن و بسیار شان مانند سلطان علی کشتمند و اشرار بزرګ سیاف  از زندان های پلچرخی همراه با هزاران هموطن مسلمان و بیګناه ما آزاد ګردیدن . این  آرزو های تمام مردم رنج دیدی افغانستان بود و تا زنده هستم دوستی افغان شوروی  را فراموش نه خواهم کرد ....،. رفقای عزیز ما مانند رفقای نیمه راه نیستیم  ما تا نفس در ګلو داریم از هر طریق که باشد دفاع از مردم زحمتکش و غیور افغانستان خواهیم کرد و همچنان برای فرزندان خویش اجازه نخواهم داد تا از این راه مستحکم و استوار چشم پوشی کنند  مبارزه ما ارمان های کبیر هفت ثور است و هیچ قدرتِ نمیتوانید مانی انقلابیون حقیقی ګردید راه و روان حزب دموکراتیک خلق افغانستان همیشه ریشه دار و مستحکم است ....،. هموطنان عزیز ما مانند آن اشخاص نیستیم که برای رسیدن به هدف شخصی خویش نام حزب را تغییر داده نام و ارمان های حزب ما همیشه در تزلزل است ما فرزندان آن جوان مردانِ هستیم که برای  آینده فرزندان شما جام شهادت نوشیدن در راه مبارزه . اشخاص که بر زد انقلاب کبیر هفت ثور و ارمان های حزب دموکراتیک خلق افغانستان استن ، در حقیقت برای آنها ناموس و شرف افغانیت  جای مقام ندارد و همیشه آنها مانند اطفال شیرخور استعمال و از بین میروند . برای ما جای افتخار است تا مردم عزیز ما مقام اشراریت را دیدن در دولت افغانستان که جهاد و مبارزه آنها برای چی بود مانند سګهای وحشی استثمار شدن و مانند روبا های وحشی از بین رفتن و میروند بخیر انشاالله  یکه یکه مانند دیګران شان در نشان قرار دارند....،. ( کبیر مسکینیار انقلابی ).

 رفقای عزیز رفیق پرشور همیشه برای رفقای خویش جاویدان است رفقای ما هرګز نمیمیرند تا این جهان جاویدان است خونهای آنها در تزلزل است راه و ارمان مقدس آنها بی نظیر است برای خلق زحمتکش مردم غیور افغانستان . رفقا تا ما و فرزندان ما حیات به سر میبریم راه مقدس آنها را فراموش نخواهیم کرد ، دشمنانِ ارتجاعی وزد انقلابی باید بدانند که اګر رفقای ما به جاویدانګی میپیوندن مګر همرزمان از خود ګذر آنها وجود دارد روز به روز ارمان های کبیر هفت ثور در تزلزل است و رشت بهتر میورزد ، برای فامیلهای محترم رفیق فقید جلیل پرشور ، دوستان وتمام رفقای ما صبر جمیل

خواهانم  ...،. با احترام کبیر مسکینیار ( انقلابی)

   

رفقا، دوستان عزیزتارنمای وطندار !  لطفاً نظرات، پیشنهادات، انتقادات، مقاله ها، نوشته ها، مضامین و مطالب علمی و تحلیلی خود را جهتِ نشر به ادرس پوست الکترونیکی سایت بفرستید