WELCOME

To Our Website

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed non metus

 گزیده های مقالات فرهنگی فلسفی کریم پوپل

 

  کیها جهان را در کنترول دارند                                                       نوشته کریم پوپل

ظاهراً اکثر کشورهای جهان که آزادی سیاسی واقتصادی دارند آزاد معلوم میشوند. آنها با کشورها معاملات تجارتی مینمایند و روابط بین التجاری اقتصادی و سیاسی بین هم دارند.ولی در حقیقت چنین نیست به آنهاقبلاًدریک محدوده آزادی وصلاحیت داده شده فعالیت مینمایند خواصلاحیت داران آنکشور بدانند یا ندانند.جهان امروزی را یک گروپ بزرگ از پادشاهان ثروتمندان اشرافیون وسیاست مداران چندین کشور  غربی در کنترول دارند. کنون 5 کشور است که در معاملات سیاسی تجاری مذهبی و اقتصادی  خود صرانه عمل مینمایند مانند ایران لیبیا کوریا شمالی سودان وکیوبا میباشد. قبل از فروپاشی اتحاد شوروی در جهان دوگروپ وجوداشت .روابط این دوگروپ با کشورهای جهان سوم که معمولاً کشورهای عقب افتاده و اسلامی بود  خیلی محتاطانه بپیش میرفت تا از کنترول خارج نشده به گروپ رقیب نپیوندند. بدین ترتیب در جهان بیلانس وآرامش  نسبی برقراربود.حتا کشور های جهان سوم درحمایت یکی از ین قطب قرار داشت.پس از فروپاشی شوروی ارزش دالر امریکائی جهانی شده وبدون این پول معامله صورت گرفته نمیتواند. با بودن ارزش چنین پول سرنوشت کشور ها نیز تغیر میکند.فعلا  جهان آغاز به مرحله انحصاری نموده اند که در مراحلات بعدی جهان بین سرمایه داران تقسیم خواهد شد. گروپ که سرنوشت سیاسی و اقتصادی ممالک را تعین میکند عبارتند

محتویات

نام کنفرانسی گروه غیررسمی است که هر ساله به صورت کاملاً خصوصی و محرمانه در نقطه‌ای از جهان برگزار می‌شود. اعضای گروه بیلدربرگ تماما انتصابی هستند و تعداد ایشان در حدود 120 نفر می‌رسد. تمامی اعضا از قدرتمندترین و با نفوذترین افراد در زمینه‌های سیاست، اقتصاد ونظامی میباشند.   بسیاری از پادشاهان و اعضای خانواده های سلطنتی از اعضای دایم گروه بیلدر بیرگ هستند.اعضای این گروه همه ساله  در کنفرانس خود، در مورد مسایل جاری سیاسی و اقتصادی جهان به صورت محرمانه با یکدیگر تبادل نظر و مشورت می‌کنند.گروه بیلدر بیرگ برای نخستین باردر سال۱۹۵۴میلادی درهتل بنام بیلدر بیرگ کنفرانس خویش را دایر نمود .هتل مذکور در شهر لیدل کشور هلند جنوبی موقیعت دارد. وپس از ان نام خودرا به نام بلدربیرگ مسما نمودند..

مهمترین سمینار این گروپ  در 14 ماه می سال 1998توسط 120 نفراز سرمایداران سیاست مداران مذهبیان و اشرافیان غرب  درهوتل ترنبیری شهر آیرشیر  سکاتلند

شهزاده برنارد مبتکر گروه بلدر بیرگ دوست شاه ایران بود.

دایر گردید. سال2000 را آغاز مرحله جدید سرمایه داری انحصاری وتقسم جهان خواهدبود.درهمان روز گروپ 48 ساعت گفتگونمودند. گفته میشود رهبر این گروه فعلا ادولف نیکولای است  درزمره این گروپ ملکه انگلیسی  تونی بلیر فامیل فورد نوبل برکلنتن وفامیل بوش نیز شامل اند. گفته میشود رئیس سی ای ای امریکا کریستین تود ویتمن و رئیس ناتو درین جلسه به صفت مهمان دعوت شده بودندکه بعدا عضو گردیدند. قابل یاد اوری است که انگلیسها در تشکیل اردو و دولت پاکستان مساعی زیاد بخرچ دادن تا پاکستان را پایگاه غربیان بمنظور جلوگیری از پیشروی روس تربیه نمود .انگلیس وامریکا درزمان ایوب خان 45 میلون دالر غرض ایجاد اردو پاکستان کمک نمودند. ملکه الیزابت وسیاست مداران نگلیس  از پاکستان و از اردو او همین اکنون سخت دفاع میکند.یکی از اختلافات امریکا با انگلیس بالای موجودیت پاکستان است. روزی خواهد رسید که امریکا بلوچستان را از پاکستان جدا خواهد ساخت.درمورد تصمیم گروه لازم است..تا فعلا 46 جلسه این گروپ راپور داده شده است.درین جلسه علاوه برموضوعات سربسته وهم در غیر حزبی ساختن اردو ها ،حالت نظامی جاپان ، مودل جامعه اروپائی ، ایمو- ای ام او- ناتو ترکیه احتمالاً تجزیه ترکیه به اروپائی و آسیائی موقیعیت بازارومارکیت اروپا وامریکا بحران آسیا بحث نمودن. محتویات را که در لست بالا دیدید همه در جهان حصه از قدرت را در دست دارند.مثلا پاپ سیاه  وسفید جوسید (فرقه نظامیان عسیوی مذهب) کاتولیک  ارستوکراتها  اشرفیون  مافیا ناتو سازمان ملل سرمایه داران پادشاهان ساینس دانان همه یک قدرت اند که درگروه بلدر بیرگ جمع گردیدند. درمجموع 300 نفر از سرمایه داران اقتصادیون بهترین نظامیان ساینس دانان سیاست مداران درین گروه کار میکنند.

تاریخچه ایجاد بلدر برگ

پس از جنگ جهانی دوم ،تفرقه بین نیروهای   کمونیسم و سرمایه داری  از حالت جامدبه جنگ سرد میکشد. به اساس گزارش توسط سناتور یعقوب کنگره گروه بیلدر بیرگ درسال 1964 دایر گردید.اجندا گنگره ارتقا مورال کشور های بلاک غرب و حمایت از نیروی آن و حفظ استقلالیت در برابر نیرو های کمونیزم که در حال پیشرفت است. گنگره ضرورت دید تا یک اتحادیه سری را تشکیل دهند.

پس از تشکیل اتحادیه بزودی کشورهای  امریکا اروپا غربی وکانادا جلسه نموده روی یک موضوع تمرکز نمودند یعنی حفط سیستم صادرات سرمایداری. کسی که گروه بلدربرگ را درجهان به چهره حقیقی اش رسانید جوزف ریتزینگر است.جوزف تماس با بسیاری از رهبران سیاسی افسران نظامی  جهان حاصل نمود. خواب زیتنگر تحت شعار واحد ساختن کشورهای جهان  بمنظور دستیابی به صلح بود وتصور مینمود که صلح توسط میانجیگری  سازمانهای قدرت مند امکان دارد.وتحت همین شعار یک گروپ بزرگ از کشورها جهان درکنترول گروه بلدربرگ در امد. سناتور جاویت مینوسید زیتنگر درسال1954با دید وبازدید زیا د با شهزاده هالند برناردطرح رفع مشکلات اتلانتیک را صلحجویانه پیشنهاد نمود و قضیه به بزرگان امریکائی نیز ارسال شد.درنتیجه گروپ ا ز امریکائی ها  سی.دی. جکسن، جنرال والتر بیدل سمت و جان کولم به گروپ پیوست.  بشمول شرکت کنندگان بیلدربرگ نمایندگان مهم از هر کشور غربی است از قبیل  : بانکداران، صنعتگران، سیاستمداران ، مدیران اجرائی شرکت های خصوصی، پادشاهان اروپا، روسای، رؤسای جمهور، نخست وزیران، سفرا کلیدی، وزرای امور مالی ، وزرای امور خارجه، نمایندگان بانک جهانی ، سازمان تجارت جهانی و صندوق بین المللی پول، مدیران رسانه ها، و رهبران نظامی میباشد.تشکیلات هر جلسه به طور معمول از 120 نماینده تشکیل شده است. حدود دو سوم از شرکت کنندگان از اروپا هستند، و بقیه از  امریکامیباشد. نام تمام اعضا و جلسات خیلی محرمانه است. ورود اشخاص غیر مجاز ممنوع بوده وعواقب خراب درپیشرو دارد.زیرا محرم ترین راز درین مجلس طرح میشود.

پاپ

در مراحل اول گروپ بلدربرگ افراد مذهبی را با خود نداشت ولی فعلا اداره واتییکان و روم جز وه گروپ است در جهان نفوس عیسویان به 2.1 بیلون که 34 فیصد  جهان را تشکیل میدهد زندگی می نمایند.باید یاد اوری نمایم که درجهان 50مملکت مسلمان دارای 1.57بیلون پیرو اسلام که 23 فیصد نفوس جهانرا تشکیل میدهد . 1.5 بیلون بودیست 23 فیصد ویک بیلون هندویزم 14 فیصد نفوس جهانرا تشکیل داده است.کاتولیک برخلاف پروتس تاند ها دارای عقیده تاریک ومحکم دارند وهم عقیده به چارچ دارند .در جهان غرب مذهب قابل شمارش کاتولیک ها است. کاتولیکها مذهب قوی بوده تا فعلاً سایر مذاهب عیسوی را تحت فشار داشت.اکنون میخواهند توسط این مذهب سایر مذاهب جهان را زیر فشار قرار دهند .فعلا عیسویان اکثر کشورهای غربی دو اولاد بدنیا می آورند.درین اواخر آنها متوجه شدند که پس از 45 سال نفوس مسلمانان درتمام کشورهای غربی وشرقی نسبت به عیسویان ازدیاد میابد ومایه تشویش آنها شده است . جنگ وزندگی  تحت فشار  ازسالیان متمادی وسیله کنترول نفوس است. لازم است جز پالیسی موجوده جهان باشد ازاینکه مسلمانان بنسبت معضله فلسطین با امریکا مخالفت دارد پس طرف توجه جهانیان مسلمانان است.  احساس میشود آغاز تحت فشار گرفتن مسلمانان همین اکنون آغاز گردیده است. طرف راست ادولف نیکولای پاپ سیاه و طرف چپ جوزف ریتزینگر پاپ سفید کاتولیک قرار دارند.

سعودی

کشوریست که اسلام از آنجا ظهور نموده .این کشور دارای ثروت طلا ونفت میباشد اما فاقد تکنالوجی . درصورتیکه سعودی داری تکنالوجی پیشرفته  میبود میتوانست بسرعت رهبری مسلمانان جهان را دردست گیرد و هم فرمان را که سعودی صادر نماید اکثریت مسلمانان به ان اطاعت مینماید.بدین ترتیب مسلمانان واحد می شدند وبزودی یک قدرت میشدند. وهم سربازان مسلمان خیلی جنگی اند درصورت داشتن تکنالوجی مدرن یک قدرت میبودند.سیاست مداران غرب خیلی ها قبل متوجه چنین نکته بوده تکنالوجی که به آنها باعث خطر شوند به اعراب وارد نمی نمایند.برای اعراب صرف دکانها وتعمیرات زیبا را اعمار نموده اند که انعکاس تمدن عرب نبوده بلکه ازتمدن غرب است.  درجهان دوکشوراسلامی مانند ترکیه و مصر کشورهای قوی اسلامی میباشد.بناعاً غربیان لازم دیدن تا به هر صورت این دوکشور را درکنترول داشته باشند یکی ازشیوه های تحت کنترول آوردن همکاری مالی دوستی بی انتها است تا رهبران آنکشور را گرویده خود ساخته ودرکنترل آورند.احتمال میرود وقت دوستی با ترکیه ختم شده وصفحه باید تغیر نماید. نفاق براه انداختن یکی از وسیله ضیف ساختن ودرکنترول آوردن مسلمانان است.ایرانیها سهواً یاعمداً در رادیو وتلویزونهای خودمسایل شعیه را حاد ساخته وتبلیغ مینمایند که این عمل خیلی خطرناک برای مسلمانان آینده خواهدبود

ناتوNATO

سازمان پیمان آتلانتیک شمالی یا ناتو (به انگلیسی: North Atlantic Treaty Organization با مخفف NATO

قدرت کشورهای غربی در موجودیت همین سازمان است وهم به مشاهده میرسد که عیسویان مردمان متفق اند.یکی از عضودایمی گروپ بلدر برگ ناتو است.ناتو یک قدرت بوده ملیونها نفر را درحمایت خود دارد. ناتو در ۴ اپریل۱۹۴۹ یا ۱۵حمل۱۳۲۸ با هدف دفاع  جمعی در واشینگتن دی.سی پایه‌گذاری  شد.  هم‌اکنون ۲۸کشور عضویت آنرا  دارد. قلب پیمان ناتو ماده پنجم آن است که در آن کشورهای امضا کننده توافق کرده‌اند حمله نظامی علیه یک یا چند کشور عضو در اروپا یا آمریکای شمالی را به عنوان حمله به تمامی کشورهای عضو تلقی کنند و به مقابله آن برخیزند در پیمان ناتو انگلیس وفرانسه رول مهم را دارند.رئیس ناتو صدراعظم دنمارک انس فو غسموسن  از حزب چپی ها ومخالف خارجی ها میباشد. از سال ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۴ میلادی، ده کشور کمونیستی سابق به عضویت ناتو در آمدند و شمار اعضای ناتو به بیست و شش کشور افزایش یافت در سال ۲۰۰۸ تلاش‌هایی برای گسترش ناتو به وپیشروی مرزهای ناتو به نزدیکی مرزهای روسیه انجام گرفت در مورد مذاکرات برای عضویت سه کشور آلبانی، کرواسی ومکدونیا صورت گرفت وعضویت ناتو را حاصل نمودند. ناتو نیز شکل ازدرکنترول آوردن کشورها است بدین ترتیب جهان غرب پلان درموردناتو هم دارندروزی فراه خواهد رسید که ناتو هم سرحد کشورهای اسلامی خواهد گردید. راه وتجارت را درکنترول خود خواهد آورد

مارکیت الماس

قیمتی ترین احجار درجهان است که از کرستل شدن کاربن بمیان می اید . معاملات الماس در جهان  حدود39 بیلون دالر رادر سال احتوا میکند .بزرکترین مصرف کننده الماس جهان ایلات متحده امریکا  است 13.7 بیلون دالررا که 35 فیصد الماس جهان میشود خریداری میکند. فعلاً 13 کشور جهان حدود یک میلون قیراط الماس را درسال  استخراج  مینماید که زیاده کشور های افریقائی است کشورهای که زیاده الماس تولید میکنندعبارتند ازبوتسوانا 32000قیرط روسیه 21000 قیراط ،کانادا 18000 قیراط ، انگولا 10000 قیراط ، کانگو5400قیراط است .در جمله کشورهای غیرافریقائی استرلیا 230 قیراط  ،چین 100 را استخراج میکند. دومین مارکیت الماس در بلجیم  است. انگلیس نیز یکی معامله گران الماس جهان است. الماس بشکل پالش وغیر پالش شده بفروش میرسد.هند چین اسرایل و امریکا کشورهای مهم درپالش وقطع  الماس اند. 90 فیصد الماس درهند قطع وپالش میشود. درمعامله الماس گروپ بزرگ از سرمایه داران شامل اند. مارکیت انتی ویرب دربلجیم یکی از  بزرگترین مارکیت الماس اند که توسط این محل الماس لایسنس میشود.  تست الماس در سویدن تحقیقات نوعیت در المان  ولابراتار الماس در استرلا میباشد.در جهان شورای بین المللی الماس وجود دارددارای 70 عضو و رئیس ان ایلی ایزاکوف است.که عضو بیلدر بیرگ میباشد.

                                          مارکیت انتوارپ بلجیم

Blood Diamond Countries کشورهای تولید الماس توسط خون

غربیان بمنظور ارزان بدست آوردن آلماس ارزان جنگ داخلی  را براه میاندازند. .کشورهای الماس وخون عبارتند از کانگو لایبریا و ایفورری کاست است  سالیان دراز است که در آنجا جنگ ختم نمیشود. هدف این جنگ بدست آوردن الماس است که غیر قانونی وارزان بدست اورده میشود..

اشراف سیاه The Black Nobility

گروپ مافیای نظامیان موسلینی، شوالیه ها و بقایای فامیل نوبل میباشند که توسط ثروتمندان بزرگ اروپائی و امریکائی و ملکه انگلیس  کمک میشود.این گروپ با اداره واتی کان وپاپ سیاه ونظامیان  و جیوسوتس (جامعه عیسوی) کاتولیک  متحد میباشند.قابل یاد آوری است که عیسویان چندین مذهب دارد پاپ سفید که رهبرسفید کاتولیک است در شهرروم موقیعت دارد ولی پاپ سیاه (با لباس سیاه) رهبرسیاه کاتولیک است که قوی ترین مردو قدرت جهان است نام این شخص ادولف نیکولای. است این مردبا ده جنرال نظامی همکاری دارد اینها کنترول سی ای ای -اف بی آی  -رهبر کاتولیک -قوانین فضای -قوانین بحری،جوستس دیگرکشورهای جهان، اشرافیون ،اداره خارجی بلدر بورک، چند بانک جهانی   ، FED اروپا و امریکا ، وپیمان ناتو  درتحت امر خوددارد. جوستس درسال1534 بنیاد گذاشته شده است.اشراف سیاه یک گروه بزرگ از جنایت کاران خیلی ماهر میباشند.طبق معمول هر قاتل و هر گروپ یا باند که در جهان خیلی قوی میگردد توجه خاص سیاست مداران را بخود جذب میکنند امروزنه  تنها در اروپای جنوبی وشرقی در کشور آزادشده اتحادشوروی سابق و روسیه باندها مورد استفاده افراد بلند رتبه دولتی قرار گرفته واز ان غرض مقاصد خویش استفاده مینمایند.این گروه درمجموع یک بخش از جهانرا درکنترول د ارند.رهبر اصالت سیاه یا  اشرفیت سیاه را بنام کنترول کننده جهان  یا

طلا  GOLD

یک گروپ بزرگ از معامله گران این فلز قیتی قسمت از سرمایه جهان را در دست دارند. اکثرا ین معامله گران امریکائی انگلیسی وکانادائی اند. که در گروپ بلدر برگ شامل میباشند. این فلز درمیان خاک وسنگچل  مس  و سنگهای سخت پیدا میشود.در مراحل اول لابراتوارها و کمپنی های بزرگ وجود نداشت پس از قرن 18 تقسیم بندی این فلز غرض تثبیت قیمت علماً آغاز گردید.تا فعلا کمپنی های بزرگ جهانی 3.8 بیلون اونس طلا به ارزش 4.3 تریلون ممعامله نموده اند(4) در طلا سرخ مس و در طلا سفید نقره مخلوط میباشد.طلا اولین بار درهندوستان درایالت  کرنتکا ولایت کولار محله کولار کشف گریده است. بزرگترین مارکیت طلا فروش طلا در امریکا  کانادا واسترلیا وجود دارد. کشورهای تولید کننده طلا عبارتند از نیو گینیا ،روسیه ،امریکا کانادا آسترلیا   دولت دومنیکا پیرو چیلی افریقای جنوبی پاکستان کولمبیا ارجنتاین تانزانیا وغیره میباشد.کشورهای ازبکستان هند چین وغیره نیز تولیدات دارند ولی نه به پیمانه زیاد.بزرگترین کمپنی طلا در کانادا بنام بیریک است.که از چندین کشور جهان طلا را بدست میاورد.این کمپنی در سال2008 به مقدار 7.7 میلون انس طلا تولید نمود.

    قیمت یک اونس 435 دالر است. چیلی طلا را از معدن مس بدست می آورد اولین کشورتولید مس است درسال2009 حدود 137.2 هزارتن تولیدات داشت.دومین کمپنی تولید طلا بنام( کولد کارپ) است. در  ولایت وان کوور کانادا است دارای تولید 2.42 ملیون انس در2009 بوده و در شش مملکت فعالیت دارد. سومین کمپنی تولید طلا بنام انگلو کولد آشانتی اند در چهار مملکت فعالیت داشته دارای تولیدات 4.9 میلون انس طلا میباشند. چهارمین کمپنی طلا درجهان که 15000 معامله گررا درخود دارد نیو مونت است.یک کمپی امریکائی بوده در استرلیا نیز فعالیت دارد.دارای 5.9 میلون اونس تولیدات دارد. علاوه بر امریکا در6 کشور دیگر معاملات دارند.دارای درآمد 1.6 بیلون دالر درسال اند. در جهان کنسول جهانی طلا وجود دارد که چندین بانک و 22کمپنی شامل این کنسول اند. اعضای عمده کنسول عباتند ازمنبع شماره 17.

تیل

تیل ماده است که بزودی محترق میشود.  درجهان به مقدار زیادوجود دارند.بزرگترین تولید کنندگان تیل روسیه سعودی امریکا وایران  میباشد.امریکا  بجز از ایران کنترول تیل را توسط بانکهای خود در دست دارد. مصارف روزانه تیل امریکا 19.6 میلون بیرل است که 25 فیصد مصرف کننده جهان بشمار میرود.نرخ گذاری تیل توسط سازما ن اوپک دارای 12 عضو  ، سازمان همکاری انکشاف اقتصادی  (و ای سی دی)  34 عضو پوست دولت روسیه(پوست سوفیت ستیت)  صورت میگیرد . اعضا اوپک کشورهای اسلامی میباشد که 75 فیصد کنترول نرخ تیل  را درجهان دارند اعضای سازمان انکشاف اقتصادی کشورهای غربی  میباشدکه 44 فیصد کنترول را در دست دارند. مصارف مجموعی جهان دریک روز 63 میلون بیرل میباشد. یک بیرل امریکائی 42 گیلن یا 143 لیتر میباشد. یک گیلن امریکائی 3.7 لیتر است. قیمت یک بیرل تیل خام 143 دالر و قیمت یک بیرل بنزین 300 دالر است.در جهان 115 کشور فعلا تولید تیل را می نمایند و97 کشور تولید تیل را ننموده و مصرف کننده هستند.بزرگترین تولید کننده تیل در جهان روسیه ده میلون بیرل درفی روز در درجه دوم   عربستان سعودی 9.7میلون بیرل  دردرجه سوم امریکا  9 میلون بیرل وایران 4ملیون بیرل را در روز تولید میکند.  در جهان 50 کمپنی  معامله گر تیل است از جمله 16 آن مربوط به کشورهای اسلامی میباشد.که این 16 کشور بزرگترین تولید کننده تیل و گاز میباشند.ولی معامله با دالر یا آیرو میشود و هم بانکهای حفاظه کننده این پولها یک بانک امریکائی است. جهان غرب مردمان خیلی هوشیاراند زمانیکه  چنین سرمایه وعواید بزرگ دریک کشورریخته شود به شکل از اشکال نفع خودرا درآن جستجو میکنند.غربیان بمنظور سرمایه گزاری مطمین در امارات عربی بانکهای خودرا با تضمین صد فیصد بنیان گذاری نمودن تقریبا تمامی تاجران کشورهای از اسلامی قسمت از سرمایه خودرا درین بانکها جای دادن امریکایها درجنگ کویت وعراق 100 ملیارد دالربدست آوردن وآن پول را درهمان کشور سرمایه گذاری نمودن درپروژ تعمیرات داخل آب  -نخلته جبال علی- ونخلته جمیرا -1500 بیلون دالراز دولت امارات بدست اوردن.

سازمان مللUN

یکی از بزرگترین قدرت تصمیم گیرنده در جهان  سازمان ملل و شورای امنیت سازمان ملل میباشد. کشورقدرت مند تلاش دارند تا این سازمان را درکنترول داشته باشند.اعضای دایمی  شورای امنیت سازمان ملل چین امریکا فرانسه روسیه و انگلیس واعضای موقتی کولمبیا جرمنی افریقای جنوبی هند و پرتگال  میباشد. این سازمان زمانی درکنترول میاید که کارکنان و بودیجه ان درکنترول باشد.با وجودیکه صدها انسان صادق درین سازمان خدمت مینمایند ولی چوکی های کلیدی  تحت کنترول امریکا و انگلیس قراردارد. درحقیقت کنترول کننده این سازمان کشورهای غربی است.

  دالر یا سرمایه

یکی از بزرگترین قدرت که سرنوشت اکثر کشور منوط ومربوط به آن است داشتن دالر است .طبق راپور بانک نیویارک 829 بیلون دالر درجهان در حال دوران است. اکثر مالیکین دالر غربیان و امریکائی ها ویا بانکهای انها است. اعضای این مالیکین دالر نه تنها سرمایه دار بلکه سیاست مدار نیز میباشند.قویترین اعضای این سرمایه داران در گروپ بلدر بیرگ شامل اند. شما در منبع شماره 16 مطلعه کنید. قبلا درتعمر  (ورد ترید سنتر) 500 تاجر وجود داشت که از همان جا کنترول نرخ دالر طلا و نقره صورت میگرفت. اکنون محل دیگری موقتاً در اختیار دارند.این 500 کمپنی مالیکن ومشترکین بانکها در جهان میباشند 

ایران

ظاهراً کشور ایران تبلیغات برعلیه امریکا دارند. وامریکا بمنظور حفظ کشورهای سنی مذهب اینطرف وانطرف تعدیلات وارد میکند.ولی از لحاظ سیاسی استفاده از ایران غرض تشنج منطقه و تغیرات درسیستم کشورهای آسیای میانه خیلی ارزنده اند.زیرا ایران کشوریست که رهبری شیعه های جهان را دارد ومذهب شیعه درهر کشور اسلامی بوده وایران از ان حمایت میکند. از نظام موجوده ایران میلونها شیعه حمایت نموده ودرموقع از آن دفاع مینماید. انگلیسها یک مهارت خیلی زیاد دراستفاده از دشمنی دشمن بنفع خود دارند.نفاق مسلمانان به نفع آنان خواهدبود. ازین که امریکا خمینی را به طیاره نشاند تا در ایران رفته علیه دولت افغانستان واتحادشوروی نهادهای جنگی مذهبی سازند. شک ایرانیان وافغانان را برانگیخته است.این در حالت بود که 20 هزار سرباز امریکائی از شاه پاسبانی میکرد.خمینی اولا تمامی مخالفین امریکا را شناخت نمود بعداً همه را بدون گناه اعدام نمود.معلوم میشود رابطه بین انگلیس وایران هنوزهم مستحکم است. در سال 1998 در جلسه بلدر  بیرگ سفیر ایران درامریکا نیز از اعضای شرکت کننده بود.منبع شماره 17 لست شرکت کننده گان بلدربیرک

منبع.
1.ویکی پیدیا انگلیسی  کولد                                        
http://en.wikipedia.org/wiki/Gold  
    
2. وبگاه کنسول جهانی طلا      
http://www.gold.org/
3.وبگاه کمپنی طلا بیریک
African Barrick Headquarters: London  http://www.africanbarrickgold.com  African Barrick
4.معامله طلا درجهاناز چندین سال در وبگاه معامله طلا
http://tradingstocks.me/how-many-ounces-of-gold-are-there-in-the-world/
  5.گروپ اصالت سیاه در وبگاه اشرافیون
 http://www.illuminati-news.com/black-nobility.htm
6.گروپ بلدر برگ در وبگاه بیلدر برگ  http://www.parascope.com/mx/articles/bilderberg.htm
7.کسانیکه جهان را در کنترول خویش داراند
http://video.google.com/videoplay?docid=3891535120990840079#
8.اشرفیون و باقیمانده خاندان نوبل بنامThe Black Nobility
http://www.illuminati-news.com/black-nobility.htm
http://groups.yahoo.com/group/TheNeuschwabenlandTimes/message/54
9.گروپ بلدر برگ تعین کنده سرنوشت جهان  The Bilderberg
http://www.parascope.com/mx/articles/bilderberg.htm
10.ویبساید اوپک در مورد فعالیت روپک
http://www.opec.org/opec_web/en/press_room/178.htm 
11.ویب ساید  او ای سی دی یا سازمان همکاری در انکشاف اقتصادی
Organisation for Economic Co-operation and Development http://www.oecd.org/home/0,2987,en_2649_201185_1_1_1_1_1,00.html 
12.بانک مرکزی نیویارک   
  http://www.newyorkfed.org/aboutthefed/fedpoint/fed01.html
13.شورای امنیت سازمان ملل
http://www.un.org/sc/members.asp
14.لست شرکت کننده گان درکنفرانس بلدربیرگ
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Bilderberg_participants
15.مارکیت کنترول کننده دالر نسدق
http://www.nasdaq.com/
16.مارکیت کنترول کنده فیمت اسعار توسط سی این این
http://money.cnn.com/data/us_markets/
17. لست تولید کننده گان تیل-لست گروه بلدریرگ در وبگاه حریت وسیاست کریم پوپل.
http://horiatsiasat.blogspot.com/
18.اعضای کنسول طلا در وبگاه گولد
http://www.gold.org/about_us/members/

 

رفقا، دوستان عزیزتارنمای وطندار !  لطفاً نظرات، پیشنهادات، انتقادات، مقاله ها، نوشته ها، مضامین و مطالب علمی و تحلیلی خود را جهتِ نشر به ادرس پوست الکترونیکی سایت بفرستید