2018/09/30

نوشته کریم پوپل

لازمی است تا آب آشامیدنی کابل از دریای پنجشیر تأمین گردد

کابل یعنی پایتخت افغانستان به نفوس ۶ میلیون به کمبود اب مواجه است. دولت چندی قبل اعلان نمود که آب را از ذخایر زیر زمینی محلات کم نفوس و بی نفوس شهر استخراج نموده به محلات پر نفوس میرساند . این عمل غیر علمی بوده فقط برای یکسال و نهایت دوسال ضرورت مردم را تامین نموده مشکلات بی آبی دوباره بروز می کند.

لازمی است دولت پروژه آب آشامیدنی شهر کابل را از دریای جبل اسراج و پنجشر از حصه سیعدخیل ولایت پروان تامین نمایید. این پروزه سیفون آهنی یا سمنتی به قطر ۴ متر و طول ۶۵ کیلومتر با هزینه ۲۰ میلیون دالر را در برخواهد گرفت . سیفونها میتواند یک دانه یا چند دانه باشد. مدتی که پروژه تکمیل گردد یک الی دوسال خواهد بود . این سیفون تا ارتفاع ۲۰۰ متر آب را بلند نموده می تواند ، زیرا ارتفاع شهر کابل بین ۱۷۰۰.۱۸۰۰ وارتفاع سید خیل ۲۰۰۰ میباشد. مشلات کم آبی شهر کابل را برای سالها مرفوع خواهد نمود.  علاوتا  در عین زمان دولت فابریکه تصفیه آب صحی را میتواند در پروان یا کابل بنا گردد.
در غیر به چشم مردم خاک زده آب مانند برق شهر کابل یکسان مشکلات خواهد داشت. باید گفت دولت غرض رساندن  آب آشامیدنی شهرکابل  هیچ کاری قابل چشم دید ننموده است.

هموطنان عزیز ده سال بعد موضوع آب دربین کشورها حاد میشود فلهذا  آب که در کشور شما می ریزد حق اولیت از شما است. آبرا خوب مدیریت کنید و کنترول آنرا در دست گیرید.

 

 

   

  

 

بقیه گزیده های مقالات    کریم پوپل کلیک نماید

 
 

 

 
admin@vatandar.at
 
 
 
 مدیر مسوول : انجنیر هما یوسفی
صاحب امتیاز : انجنیرنجیب یوسفی
کليه ی حقوق بر اساس قوانين کپی رايت  محفوظ و متعلق به وطندار می باشد