2015/09/29

 داکتر عبدالله در موقعیت حساس تاریخی

 

بقول منابع خبری ،شایعات مریضی داکتر اشرف غنی ریس جمهور افغانستان ونیز اوضاع جاری درکشور دلیل عدم سفربه نیو یارک واشتراک ایشان در جلسه مجمع عمومی سازمان ملل عنوان شده است وبقول مفسرین سیاسی گذشته از آن فکتورهای دیگری در قبال مسایل داخلی وبعد خارجی روابط کاری ریس جمهورنیزمیتواند به سفرموصوف سایه افگنده باشد  . زیرا اشتراک ایشان در جلسه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در بر گیرنده مسایلی بوده میتوانست که با توجه به اوضاع جاری در کشور، افشای تجاوزات  ومداخلات خارجی هاوسرازیر شدن گروه ها ی تروریستی ،هراس افگنان داعش وطالب از طریق خاک پاکستان ،جلب  توجه جهانیان به محکومیت  تجاوزات ومداخلات بیشرمانه آنها وغیره

 مسایل ضروری که نمی شد از کنار آن با سکوت گذشت . بنا بر آن گفته میتوان که انصراف ریس جمهور از سفرموصوف به نیو یارک ، داکتر عبدالله را در وضعیت سختی قرار میدهد. 

(برغم ماهیت نظام ،خصلت کاری ،رویکردها وشمایل دولت که به همگان معلوم است)  اشتراک وسخنرانی داکتر عبدالله در جلسه مجمع عمومی ساز مان ملل متحد وجلب توجه

 شورای امنیت به قضایای جاری ، قبل از همه در رابطه به اوضاع سیاسی نظامی افغانستان ،عوامل جنگ وگسترش روز افزون بحران و نا آرامی ها  در کشور ،افشای  مداخلات وتجاوزات  رژیم خود کامه پاکستان و آی اس آی برحریم کشور ما واشغال اراضی توسط نظامیان پاکستانی با اسناد وشواهد انکار نا پذیر وارایه آن به شورای امنیت ، ارزیابی دقیق نتایج رویکردها در رابطه به تعهدات بین المللی وقطعنامه های شورای امنیت ساز مان ملل متحد مبنی بر قطع جنگ ونابودی تروریزم ، محکوم ساختن رژیم های پاکستانی بدلیل تربیت ،تجهیز وصدورگروه های مسلح دهشت افگن و تروریزم از آنطرف خط به خاک افغانستان ،ارایه اسناد وشواهد در رابطه به اظهارات رهبران نظامی پاکستان وآی اس آی مبنی بر ادامه مداخله وتجاوز ودشمنی آشکارا  با مردم افغانستان ، پرده بر داری ازنفوذ زورمندان داخلی در حمایت خارجی ها در جهت زرع وقاچاق مواد مخدره ومعتاد شدن بیش از سه میلیون هموطن به این مواد کشنده وزهر آلود برغم  حضورنظامی خارجی ها در افغانستان ، افشای منابع تمویل کننده گان تروریزم وتقاضای جزا ی بین المللی برای متجاوزین پاکستانی وادامه دهندگان مداخله وتجاوزات مکرر برحریم کشوروده ها مطالب دیگر بنا به مبرمیت والویتهای آن  میتوانست در صدر بیانات داکتر عبدالله بطور مشخص ومستند ارایه گردد .

درحالی که پسمنظر رویکرد جلسات با توجه به گذشته ها ی دور ونزدیک آن بیش از پیش معلوم است زیرا سیاست چند گانه حامیان رژیم اسلام آباد در قبال کمکهای بیدریغ قدرتها ی غربی به پاکستان اظهر من الشمس است .

که عوامل شوم پیدایش وزایش این کشور بنام پاکستان وتحمیل این غده سرطانی در منطقه وحمایت ولینعمتان خارجی آن ازین کشور در جریان جنگ سرد ورویا رویی های کلان بین المللی وراه اندازی جنگها از خاک این کشور در رقابت های بین المللی دلیل ایجاد این کشور وحمایت خارجی از آن را واضح میسازد .

بگونه مثال سفر شاه محمود صدر اعظم افغانستان درسال ۱۹۴۷ به امریکا بمنظور دریافت کمکهای نظامی از آنکشور وباز گشت دست خالی ازین سفر بدلیل حمایت امریکا از پاکستان و گذشته از آن  عجز ساز مان ملل متحد در تطبیق فیصله ها و قطعنامه ها ی گذشته آن ساز مان و محکوم ساختن تجاوزات پاکستانی ها وحامیان تروریزم وقطع جنگ درافغانستان ودر رابطه به نقض آشکارای  توافقنامه ها .

درچنین حال وهواآیا داکتر عبدالله توانسته است قضایای جاری در کشور را مطابق خواسته ها واقتضاآت زمان با استفاده از تربیون ملل متحد بازتاب دهد و بمنظور قطع جنگ ،تجاوز ،مداخلات خارجی وقاچاق مواد مخدره وقطع نا امنی در کشور،با ارایه ی پیشنهادات سازنده و راه حل های عملی ، توجه ساز مان ملل متحد را در قبال اوضاع جاری در افغانستا ن معطوف داشته وبا پیشکش نمودن اسناد موثق ومعتبر برای محکوم ساختن متجاوزین پاکستانی وجلب توجه جهانیان ، مجامع بین المللی را در مبارزه با تروریزم ، تندروان طالب و داعش وگروه های دهشت افگن با خود همراه بسازد .

 به همگان معلوم است که اوضاع جاری افغانستان ازمسولین امور میطلبد که بخاطر نجات کشور از بحران شدید کنونی با موضعگیری های ، مشخص وموُثر ،پرده از روی جنایات وعوامل داخلی وخارجی آن برداشته شود وبا جلب توجه جهانیان ، بمنظور دریافت راه حل های اساسی بخاطر قطع تحاوز ومداخلات وختم جنگ وخون ریزی در کشور وبا استفاده از فرصتهای بدست آمده صدای مردم افغانستان را بگوش جهانیان رسانیده وبرای محکومیت جنگ وعاملین آن خواستار تطبیق قوانین جاری وعدالت جهانی و بین المللی گردند .

ملت افغانستان با توجه به تجارب گذشته وبا در نظر داشت اوضاع واحوال کنونی وتشخیص درست دوستان ودشمنان کشور ،بیشترین توجه وباور خود را به مبارزات عادلانه مردم وجنبش ترقی خواهانه ودموکراتیک افغانستان گره زده است . این رسالت تاریخی وطنپرستان واقعی کشور است که در چنین برهه یی از تاریخ حساس کشور در امر بسیج توده های مردمی برای همبستگی داد خواهانه در یک صف مقدس میهنی ملی ومتحدانه راه نجات وطن را در پیش گرفته بسوال تاریخی مردم پاسخ مردمی ارایه گردد زیرا وطن را فقط دوستان وطن وصاحبان اصلی آن میتوانند با نیروی اتحاد نجات داده ومردم را به سرمنزل مقصود رهنمون شوند . زنده باد مردم افغانستان .

   

عبدالو کیل کوچی

 

بقیه گزیده های مقالات   عبدالوکیل کوچی کلیک نماید

 
 

admin@vatandar.at

 
 مدیر مسوول : انجنیر هما یوسفی
صاحب امتیاز : انجنیرنجیب یوسفی
کليه ی حقوق بر اساس قوانين کپی رايت  محفوظ و متعلق به وطندار می باشد