۲۰۱۲/11/12

      دکا ندارن دین و مدعیان جهاد گاه گاهی که دل شان برای چپاولگری ،راکت پرانی بر شهر ها ، تیزاب پاشی بر زنها ، تجاوز ، لواطت و زنا در ملای عام ، بچه رقصانی ، زور گویی ، مردم آزا ری ، رقص مرده ، تماشای ولادت زنها ، بچه بازی ، صغیر ... ، تصاحب زنهای نکاحی دیگران و ... تنگ میشود ، عربده میکشند و ناله سرمیدهند که ،، زنهار ! دین و وطن در خطر است زیرا نقش و سهم مجاهدین در اردو و دولت محدود شده است ،، این صدا ها گاهی از دهان پرخون عبدالرسول سیاف گاهی از تنه ی سنگین قسیم فهیم ، عبد الله و... بلند میشود . در گام نخست این پرسش بمیان مییاید که در درازنای نزدیک به ٢١ سال گذشته تا امروز بغیر از مجاهدین دیگر کیها در کشور حکمرانی و کامروایی کرده است ؟ پاسخ روشن است که هیچکس . مردم بلا کشیده ی میهن که بار سنگین همه بیداد گریها را بدوش کشیده و هنوز هم میکشند به مدعیان جهاد و دکانداران دین با خشم و نفرت میگویند که :نخستین رییس دولت مجاهدین ، صبغت الله مجددی پرفیسور و استاد شرعیات و مجاهد سابقه دار ، دومین رییس آن برهان الدین ربانی که برویت زنده گینامه اش مجاهد درجه اول ، سومین رییس نه که امیر المومنین ملا محمد عمر با تخلص مجاهد ( در عمل نشانداد که مجاهد واقعی میباشد ) ، و حاکم ١١ سال پسین حامد کرزی هم نه تنها که مجاهد بود و است بلکه پیرو و هم رزم مجددی و هم پیک شاه فقید نیز بود .  

در ترکیب این سه دولت هم همه یا مجاهد و یا نوکر گوش به فرمان آنها بود و است . به گونه ی مثال در دولت حاکم ، کرزی مجاهد ، فهیم مجاهد ، خلیلی مجاهد ، بسم الله محمدی مجاهد ، زلمی رسول مجاهد و دستیار شاه مجاهد ، جنرال پتنگ مجاهد ، فاروق وردک مجاهد ، ارغندیوال مجاهد ، تورن اسماعیل مجاهد ، خرم مجاهد ، والیان ولایات مهم مجاهدین و بقیه هم نوکران گوش به فرمان مجاهدین . (( در زیر پرده همه اوامر و نوا هی را سران تنظیم های مجاهدین همچون سیاف ، مجددی ، محسنی ، گیلانی و ... صادر میکنند )). پس سرو صدا ها یی مبنی بر کمرنگ شدن نقش مجاهدین ، دروغ و منافقتی بیش نیست . واما اینک در زیر همان شعار دروغین ، مجاهد نامدار و عقل ندار تورن اسماعیل دست به ابتکار مجاهدانه زده و شعار مجاهدین مسلح شوید را سر داده و قرار معلوم پخش جنگ افزار را برای همراهان خود آغاز نموده است . و این در حالیست که برویت ادعای جامعه ی جهانی درین ١١ سال بیشتر از پنج هزار ملیون دالر برای ایجاد و آموزش و مسلح ساختن اردوی افغانستان پرداخته و درین راستا هنوزهم کوشا میباشد . لذا اقدام و عملکرد اخیر تورن اسمعیل اگر بهدف ایجاد یک نیروی موازی صورت گرفته باشد بجز حماقت و اگر به دستور همسایه های مداخله گر صورت گرفته باشد بجز خیانت چیزی دیگری بوده نمیتواند .

در فرجام به پاسخ پرسشی که ، مجاهد واقعی کیست ؟ باید بدون تردید گفته شود که حاکمان ٢١ سال پسین ، مجاهدین ناب و خا لص اند و (( از کوزه همان تراود که دروست )) .

 

  

 

 

 

گزیده های مقالات الف - محشورکلیک نماید

 

 
 

 

 

 
 
 
admin@vatandar.at
 
 مدیر مسوول : انجنیر هما یوسفی
صاحب امتیاز : انجنیرنجیب یوسفی
کليه ی حقوق بر اساس قوانين کپی رايت  محفوظ و متعلق به وطندار می باشد