۲۰۱۳/۱۰/۰۲

قسیم ، قسم خورده است که   :   پیوسته هزیان بگوید 

 میهن فدا - محشور

                                        (( تا مرد سخن  نگفته باشد         عیب و هنرش نهفته باشد ))    

     مارشال قسیم فهیم ؟! معاون اول رییس جمهور درواپسین ماهای حکمرانی خود پیوسته در گرد هم آیی های رسمی  (( درفشانی )) مینماید ودرآنها گاهی موعظه میکند ، گاهی ریا کارانه اشک تمساح میریزد و گاهی همه را تهدید میکند.  ولی هرگاه بداند که چی جفنگ ها یی از دهانش باد میشود  بر خود خواهد خندید و بر مشاورین و رهنما هایش خشمگین خواهد شد  . ماه گذشته در گرد همایی والیان در قطار دیگر گپهایش که پر از لغزش های دستوری و گفتاری بود مردم و دولت را تهدید نمود که اگر حقوق و امتیازات مجاهدین داده نشود  او باز هم تفنگش را گرفته و به کوه بالا خواهد شد . نخست از همه به  مارشال صاحب باید گفته شود که همه مقامات و کرسی های دولتی در اختیار شماست بیشتر ازین دیگر چی میخواهید ؟ رییس جمهور ، معاونینش  ،  وزرای  وزارت های کلیدی ، روسا و اکثریت قریب به اتفاق اعضای مجلسین شورا ، والیان ولایا ت مهم همه مجاهدان هستند ، صاحبان  سرمایه ، بلند منزل ها ، زمین های مرغوب در سراسر کشور، همه و همه مجاهدانند بالا تر ازین چی چیز دیگر میخواهید ؟ دودیگر اینکه خودت و یارانت نه شوق نه توانایی و نه عرضه بالا شدن کوه را دارید زیرا دل کندن از بلیون ها دالر  ، از بلند منزل ها ، از رمه های اسپ های اصیل ، ازاستراحتگاهای دوبی ، اروپا و هندوستان ،  امتیازات و شان و شوکت مقام,  نی تنها که آسان بلکه ممکن نیست . در گذشته ها که بدستور دشمنان میهن بر کو ه رفته بودید مزه ی ناز و نعمت و پول ها و مقامات باد آورده را ندیده بودید حالا اگر کوه بیاید و بر شما بالا شود ازین همه امتیازات روگردان نخواهید شد  .

      جناب مارشال که صورت و سیرت و اهلیت و لیاقتش همانند است در مراسم روز شهدا باز هم (( مرتکب )) بیانیه ای شدند  که نی تنها پر از لغزش های دستوری و گفتاری بود بلکه تاریخ را نیز مسخ نمود . ایشان پس از آنکه از نفاق و کنار نیامدنهای سیاسیون افغان  ابراز  نا رضایتی کردند پیرامون رویداد های جنگ دوم جهانی فرمودند که : (( مایان بین خود جور نمییاییم در همین جنگ عمومی دوم لندن  فرانسه را میزد و فرانسه انگلیس  را بمباران کرد  خیلی ها بر سر یکد یگر زدند ولی اینک نه تنها که دشمنی ندارند که بین خود بدون ویزه رفت و آمد میکنند و...   هم چنان همین سویس را ببینید که حالا کشور قوی اروپاست اینها بیست و یک گروه و قبیله بودند که سال ها  بر سر یکدیگر زدند و زدند وپس از آن سویس تشکیل گردید  ... )) از پایتخت را بجای کشور و کشور را بجای پایتخت گذاشتن اگر بگذریم  در روشنی (( ببخشید در تاریکیی )) این فرمایشات ابتکاری!؟ باید تاریخ جنگ دوم جهانی را دوباره نوشت زیرا آنطوریکه  ما میدانیم در جنگ دوم جهانی آلمان ، ایتالیا و جاپا ن متفق باهم علیه  شوروی وقت ، بریتانیا،  فرانسه ،  ایالات متحده و دیگران میجنگیدند و  بریتانیا و فرانسه نی تنها که یکدیگر را بمباران نمیکردند و باهم نمیجنگیدند  بلکه باهم متحد بودند . در مورد سویس اگر مردمش ازین (( در فشانی)) های نادرست وخود ساخته مارشال آگاه شوند خشمگین خواهند شد . آری اینست یگانه مارشال ، معاون تا م الاختیارو ملیاردر رییس دولت بر سر اقتدار میهن و مردم بلا کشیده و در خون نشسته ی افغانستان که من نکات چندی از بیانات !؟ بلند مدت و ملا ل آور شا نرا درینجا به ارزیابی گرفتم .

       میگویند که ایشان پیشوند (( مارشال )) را در نام خود حتمی میدانند در غیر آن خشمگین میشوند  . طوریکه ما میدانیم کسی میتواند که این مقام شا مخ و پر افتخار را بدست آورد که فاتح  در جنگ با کشور خا رجی باشد یعنی نیرو های نظامی و مردمش را طوری رهبری کند که بتوا نند از آزادی ،استقلال و تمامیت ارضی  سر زمین خود دفاع نمایند مانند مارشال دوگول . مارشال ژوکوف ، مارشال آیزنهاور و مارشال تیتو در جنگ جهانی دوم  ,  جناب قسیم فهیم !؟ نی تنها که در کدام جنگ با کشور خا رجی شرکت نکرده اند بلکه  باگرفتن پول هنگفت  یک کشور را نی که پنجاه کشور را کمک نمودند تا به میهنش هجوم آورند و آنرا در اشغال خود داشته باشند .پس بجاست!؟ که باید مارشال پیوسته آذین نام شان باشد .  

                             در فرجام با توجه به (( درفشانیهای )) جناب قسیم فهیم !؟ این بیت زیبا مصداق کامل دارد  :

                                      (( تا مرد سخن  نگفته باشد         عیب و هنرش نهفته باشد ))   

  

 

 

 

گزیده های مقالات الف - محشورکلیک نماید

1 -  سر انجام کسی نگفت که مجا هد کیست ؟ الف - محشور

2 - قسیم ، قسم خورده است که   :   پیوسته هزیان بگوید 

3 طنز-جگره او ژوبل     ,   بجای صلح نوبل

4 -

 

 
 

 

 

 
 
 
admin@vatandar.at
 
 مدیر مسوول : انجنیر هما یوسفی
صاحب امتیاز : انجنیرنجیب یوسفی
کليه ی حقوق بر اساس قوانين کپی رايت  محفوظ و متعلق به وطندار می باشد