WELCOME

To Our Website

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed non metus

 گزیده های مقالات سیاسی فرهنگی فلسفی  مصطفی ایزدیار

 

   دل مهجور                                                                                          ایزدیار

 

دستی نشد و غبار از دیده ما دور نکرد

این دیده بی نور را ز سر چشمه پرنور نکرد

یک عمر در گرو عشقش بود این جان

چو از پا فتاد دمی حاضر حضور نکرد

ساقیا در می خانه ات بگشا امشب

که یار گوش به صدای دل مخمور نکرد

گویند بی اثر نماند دعای دل بیمار

یار که تمنای دل شکسته ما منظور نکرد

دست زمانه گرفت از ما یاران و ندیدیم

چو آموزگار ظالم باز آمدنش مرور نکرد

ببین ای یار بی تو میان خلق چونم

چو طفل یتیم کسی لطف بر دل مهجور نکرد

ساغرا بگذار رسم خود سازی و فروشی

که کسی با جام شکسته اینقدر غرور نکرد

_ ایزدیار _

  

رفقا، دوستان عزیزتارنمای وطندار !  لطفاً نظرات، پیشنهادات، انتقادات، مقاله ها، نوشته ها، مضامین و مطالب علمی و تحلیلی خود را جهتِ نشر به ادرس پوست الکترونیکی سایت بفرستید