2014/04/24

 

دود و آتش

سید محمد نادر خرم

زمین از خون، رنگین است !

فضا مملو زدود و شعله و آتش

وصدها نو جوان وپیر، در خون میطپد هرسو

صدای ضُجه ها وگریه ، گوشِ آسمان را میخراشد

لیک در گوشِ تو سنگین دل

صدای تار را ماند!

که خیلی دلنشین و سخت شیرین است!

مگر ای خود فروش!

قدرِ وطندار و وطن را هیچ میدانی؟

کجا شد غیرا ات اکنون؟

کجا شد شَمله و دستار؟

مگر مُردست وجدان ات؟

که مامِ مُلک را بر مردمِ بیگانه می بخشی !

و میتابی بروت و میزنی دستارِ بی ننگی!!

دوم اپریل 2014 ناروی

                

زادۀ اهریمن

 

رسید ایام نوروز و چه نوروزی !!

که مَردُم در شروع سال

با خون هر طرف غسل و وضو کردند ...

مگر تجلیل از نوروز با خون است ؟؟

که جمعی خود فروش و نوکر ابلیس ...

خون مردمان را در سبو کردند ؟

تگرگِ مرگ میبارد

و هر روز آتش افروزد !!!

که می گیرد -

جانِ مردمان را با چه بی رحمی ...

و شیطان خنده میدارد

که این ریش و کلاه و سبحه و دستار -

همین سمبول اسلام است ؟؟

و یا اخلاقِ انسانی ؟

خدا لعنت کند آن زادۀ ابلیس و اهریمن

که مَردُم می کُشَد هر روز

با نام و نشانِ دینِ اسلامی ...

 

سید محمد نادر خرم

24 مارچ 2014

اسلو - ناروی

زینتِ عرش

ثنای سیّدی گویم که فخر عالمین باشد

ز انوارش مشعشع آسمان ها تا زمین باشد

زهی فرزندِ انسانی که اسمش زینتِ عرش است

که اسم پاک او با اسم یزدان هم قرین باشد

زمین بر خویشتن نازد که احمد را به بر دارد

که تاج انبیا و زینتِ عرش برین باشد

پیمبر ها که هر یک نزدِ یزدان حرمتی دارند

محمد جمله را سردار و عالم را نگین باشد

بناز ای آسمان ! در زیر چترت سیّدی خفته

که فخر کائنات و پیشوای آخرین باشد

خدا تصدیق کرد خُلقِ عظیم و خوی نیکویش

که او دانای علم حق ، رسولِ راستین باشد

نگفت از خویشتن حرفی به جز امر کتابُ الله

امین و پیشوای خلق ، بایستی چنین باشد

سلامت میرود کشتی به دارالملکِ ایمان ای مسلمانان

کسانی را که باور با معاد و روزگار واپسین باشد

ندارد خوف از روزی که وحشت از هوا بارد

گروهی را که با الطافِ یزدانش یقین باشد

در آن روز امید و بیم که هریک در غم خویش است

امیدم با خداوند و شفیع المذنبین باشد

 

سیّد محمد نادر خرّم

ناروی اسلو

 

 

1- خنگِ مست -  ابر ظلمت

2- خزان

3 - دل آغشته در خون -  مام وطن- غمنامه     

4 - دام دل

5 -   دود و آتش -  زادۀ اهریمن - زینتِ عرش

 
 

admin@vatandar.at

 
 مدیر مسوول : انجنیر هما یوسفی
صاحب امتیاز : انجنیرنجیب یوسفی
کليه ی حقوق بر اساس قوانين کپی رايت  محفوظ و متعلق به وطندار می باشد