WELCOME

To Our Website

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed non metus

 گزیده های مقالات نجیبه آرش

 

  به مناسبت  سالروز شهادت داکتر نجیب الله شهید راه صلح و آزادی                   نجیبه آرش

 

میګویند:«تاریخ خواندن و تاریخ فهمیدن خوب است ولی به وجود آوردن تاریخ خوبتر از آن است!؟ وداکتر نجیب اله شهید از آن انګشت شمارانی است که هم خود تاریخ را خواند،هم از آن درس ها و پند ها آموخت و هم خود فصلی از آنرا با خون خود نوشت و عنوان آنرا ګذاشت که خون باخون شسته نمیشود»

اینک پارچه شعر حماسی را که یکی دو بار در مظاهرات دهه چهل پوهنتون کابل با صدای رسایی داکتر نجیب اله دکلمه شده و بسیار باشهادت وشخصیت بلند خودش همخوانی دارد، بمناسبت پانزدهمین سالګرد شهادت شان به فتانه نجیب خانم وسه فرزند شان و همرزمان صدیق شان اهدا میکنم۰ همیشه قوی و نیرومند باشید۰  از ژر فای یک تابوت!

 

 

رفقا، دوستان عزیزتارنمای وطندار !  لطفاً نظرات، پیشنهادات، انتقادات، مقاله ها، نوشته ها، مضامین و مطالب علمی و تحلیلی خود را جهتِ نشر به ادرس پوست الکترونیکی سایت بفرستید