WELCOME

To Our Website

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed non metus

 گزیده های مقالات نجیبه آرش

 

      مبارز جسور و سنت شکن                                               نجیبه آرش

 

مبارز جسور و سنت شکن

    
 

مرحومه داکتر اناهیتا راتبزاد زن دانشمند،فرهیخته،مبارز جسورو طرفدار آزادی ، برابری زن ، عدالت و صلح بود۰ او در تمام ګیردار زندګی هر ګز  از نبرد آزادی برای زنان افغان نیاسود۰ او تنها موقف زن را در جامعه تشریح نکرد بلکه برای آزادی زنان رزمید، او کمک کرد به زنان تا خود را بشناسند و موقف خود را در جامعه تثبیت نمایند و برای بهتر شدن زند ه ګی خود مبارزه کنند و خود تصمیم بګیرند و زنجیر اسارت سنت های پوسیده را به دور اندازند

داکتر اناهیتا راتبزاد در تمام ایام دلهره انګیز مبارزات تمام فرزندان و همقطاران خود را به استاده ګی و مقاومت برای اعاده حقوق تلف شده شان فرا میخواند۰ او سیمای بزرګ و درخشان و مبارز نستو علیه استبداد و ستمګری مشعل دار راه مبارزه مردم رنجدیده و فقیر کشور ما بود۰ او در اعتراض علیه بیداد ګران ګام استواری برداشت۰

داکتر اناهیتا راتبزاد برای نخستین بار بغض در ګلومانده زنان افغان را فریاد کرد و تشکل و بسیج زنان را در یک سازمان توده ی خود زن ، امر جدی برای آز ادی زن خواند و در سال ۱۳۴۴ هجری با تعداد همفکران خود اساس سازمان دیموکراتیک زنان افغانستان را پایه ګذاری نمود۰ که به زودی در عرصه های پیکار انقلابی در سنګر های داغ مبارزات علیه استبداد و ستمګری، زنان جوان را با خود هم عقیده ساخت، و سازمان دیموکراتیک زنان افغانستان تحت رهبری خردمندانه ایشان در بین اقشار وسیع زنان راه ګشوده و پیام صلح ، آزادی ، برابری و مساوات را تا دل قریه ها پیش بردند۰ هدف والای س د ز ا مقابله با ستم، بیعدالتی و جنګیدن برای حقوق برابر زنان با مردان بود۰ که تا حدودی در سیاست های اقتصادی ، اجتماعی فرهنګی دولت در دهه هشتاد وضاحت دارد۰ داکتر اناهیتا راتبزاد نتنها ریس س د ز ا بود بلکه او یګانه زن مقتدر عضو بیروی سیاسی ح د خ ا و ریس  سازمان صلح و همبستګی نیز بود۰

بنا  نه بود داکتر اناهیتا راتبزاد یک ضایعه جبران نا پذیر است و درین لحظات اندوه و غم به رفیق جمیله ناهید و سایر اعضای فامیل شان و به تمام همسنګران روز های دشوار زنده ګی تسلیت ابراز میدارم ۰

یاد و خاطراتش همیشه با ما خواهد بود  

 شریک اندو تان نجیبه آرش                   

   

 

رفقا، دوستان عزیزتارنمای وطندار !  لطفاً نظرات، پیشنهادات، انتقادات، مقاله ها، نوشته ها، مضامین و مطالب علمی و تحلیلی خود را جهتِ نشر به ادرس پوست الکترونیکی سایت بفرستید