WELCOME

To Our Website

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed non metus

 گزیده های مقالات نجیبه آرش

 

  عجایب  هفتګانه جهان در سده های میانه                                                نجیبه آرش

 

این ګنجینه که از میراث های با ارزش فر هنګی جهان بوده با اطلاعات همه جانبه؛  بیان روان و عام فهم برای جوانان و نو جوانان، از طریق انتشارات سعید  در داخل افغانستان اقبال چاپ یافته است. در اثر تلاش خانم شیرین نظیری متصدی سایت آوای زنان افغان پژوهش و نګارش یافته است۰ نګارنده خوشبختم که یک نسخه از این ګنجینه برای من نیز اهدا شده است۰ این کتاب با ارزش فرهنګی جهان، در هفت باب و هفتادو شش ورق در سه بخش و یکهزار نسخه با قطع و صحافت زیبا که محتوای هفت شهکار هنر معماری جهان است ، برای هر خواننده و بیننده دور از شیګفتی  و حیرت نخواهد بود۰ کمی و کاستی درین کتاب بسیار اندک و آن هم از لحاظ چاپ بوده که لازم به تذکر نمیبینم۰  جا دارد که موفقیت این کند و کاوش فرهنګی را برای خانم شیرین جان نظیری تبریک ګفته و برای پژوهش و نګارش های خارق العاده و بلند شان به انتظار بمانم۰ من به تمام دوستانم و بخصوص برای جوانان و نو جوانان، که این کتاب برای شان اهدا شده ، توصیه میکنم که باید آن را بدست آورده،در روشنی آن به غنای فرهنګی خویش بافزایند۰ بنظر من این پژوهش تنها یک قصه و افسانه نیست بلکه یک حقیقت مجسم و یک خلاقیت ناب و ارزنده بشری است که البته مانند تمام آثار نقلی و نوشته های ادبی و مجموعه های شعری قدیم از ګزند حوادث و جنګ ها آسیب پذیر بوده است۰انګیزه ی ایجاد این خلاقیت های بشری قدیم اکثرا عقیدتی بوده مثلا( میدان معجزات و برج های شهر پیزا) در کشور ایتالیا، و اهرم ها و عبادتګاه های مصر قدیم یا مسجد (آیا صوفیه) در کشور ترکیه و کلیسا های بزرګ جهان۰وبعضی از آثار که صرف جنبه هنری و نمایشی دارد مثل کاشی کاری های چین ، پل مشهور لندن،کتابخانه اسکندریه در مصر. و اما دیوار با عظمت چین که طولانی ترین و بزرګترین دیوار دنیا است که از حریم چین در برابر مهاجمین صحرا نشین شمال محافظت مکند و نخستین امپراطور چین امر اعمار این دیوار بزرګ را داده است که تا کنون هیچ ساختمان به این بزرګی و درازی و نقاشی های روشن و رنګارنګ در جهان وجود ندارد. این دیوار در ظرف دو هزار سال و تلف شدن یک ملیون انسان ساخته شده و همچنان بزرکترین شهکار روم قدیم تیاتر بزرګی (آمفی)که جایګاه خوش ګذارانی امپراطوران و طبقه نجبای روم قدیم بود که جان اکثریت برده ها را به قربانی ګرفته است۰  در کشور عزیز ما افغانستان بت های بامیان که عظمت فرهنګی دوره بودایی را نشان میدهد،این همه تراوش های دست و دماغ بشر بسیار با عظمت، دیدنی و خواندنی است ولی متاسفانه که طی سه دهه جنګ تمام نهاد های اجتماعی اقتصادی و فرهنګی به زانو نشسته است. درین تنګنای دشوار، آثار فرهنګی و تاریخی بسیار فدیم مثل مجسمه های طلایی و زیورات باختری طلا تپه شبر غان و هده ی جلال آباد و کاشی کاری های  مسجد روضه مبارک در مزار شریف و بت های بامیان ( که به عصر های باختریان آریایی ها و بودیزم و نه سال قبل از تاریخ عیسوی تعلق میګیرد) که متاسفانه بعد از سال ۱۹۹۲ میلادی در اثر جنګ های تنظیمی موزیم کابل بار ها مورد دستبرد قاچا قبران قرار ګرفته و به سرقت برده شده و با آمدن طا لبان مدنیت ستیز بت های بامیان این ګنجینه با ارزش بشری انفجار داده شد۰

از این جاست که به جوانان ونو جوانان که آینده سازان جامعه میباشند اتکا میشود تا با نیروی جوانی و فرا ګرفتن علم و دانش در نګه داری داشته های فرهنګی توجه جدی نمایند ودر نګه داری و تقویه و غنای آن بکوشند من از تمام جوانان بخصوص زنان جوان میخواهم تا دیوار های سکوت را بشکناند، کم کاری و کند کاری فرهنګی را کنار بګذارند۰ بیشتر بخوانند، بنویسند، تتبع وپژهش کنند و رسالت خود را در برابردست آورد های نفیس زنان انجام دهند۰ در اخیر به شما خانم شیرین نظیری عزیز موفقیت،عمر دراز، سر سبز و قلم رسا میخواهم.

با احترام 

  نجیبه آرش

  

 

رفقا، دوستان عزیزتارنمای وطندار !  لطفاً نظرات، پیشنهادات، انتقادات، مقاله ها، نوشته ها، مضامین و مطالب علمی و تحلیلی خود را جهتِ نشر به ادرس پوست الکترونیکی سایت بفرستید