WELCOME

To Our Website

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed non metus

 بقیه گزیده های مقالات  نذیر ظفر کلیک نماید

 

  حدیث ظلمت                                                                                        نذیر ظفر 

 

بگیرید ای جوانان جای ما را

دهید پایان غم  فردای ما را

که ما از سنت یاری گذشتیم

نخوانید قصه ای دنیای ما را

بگو رستان متروک شقاوت

ببینید نقش های پای ما را

زبان ملت محروم  گوید

حدیث ءظلمت شبهای ما را

به همنوعان خود ذلت نمودیم

ثر یا شاهد است غو غای ما را

نباشد تا که دیگر سایبانی

بسو زانید پر عنقای ما را

همه مسموم جام کهنه گشتیم

بخاک اندر کنید صهبای ما را 

رفقا، دوستان عزیزتارنمای وطندار !  لطفاً نظرات، پیشنهادات، انتقادات، مقاله ها، نوشته ها، مضامین و مطالب علمی و تحلیلی خود را جهتِ نشر به ادرس پوست الکترونیکی سایت بفرستید