WELCOME

To Our Website

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed non metus

 گزیده های مقالات فرهنگی فلسفی

  عیدانه - جلوه  - گله از یار  -  نوید وصال  - خطاب نوروز به ملا        نوشته نذیر ظفر   

ایام پر میمنت عید سعید فطر را به همه همیهنان مستضعف ما و کافه ای ملل مسلمان عرض تبریک گفته عبادات و طاعات شان قبول گرگاه رب العزت قرار گیرد و خداوند بزرگ صلح و آرامی را در وطن عزیز ما بر قرار نماید و جنگ افروزان را به غضب خویش گر فتار نماید .

عیدانه

نوشته نذیر ظفر 

شب عید است و باشم انتظارت

که فیشن کرده آیی پیش یارت

دهی چند بوسه ای عیدی برایم

کنم صد شکر از پروردگارت

+++      ++++     ++++    +++

هلال ابرویــــــــت پیغام عید است

دو چشمان تو چون بادام عید است

شب وصـــــل تو ای یار شکر لب

برایم از خوشی چون شام عید است

+++++   +++++   +++++

شب عید است و من پیمانه خواهم

شــــــراب شوق از جانانه خواهم

بگرد یار گـــــــــــــردم تا بسوزم

برایـــــم منصـــــب پروانه خواهم

 

جلوه

 نوشته نذیر ظفر

بیا در چــــــــشم مجنون جلوه ای لیلا تما شا کن

زلیخا شـــــــــو جمال یوسف ای رعنا تما شا کن

ردا و تســــــــــــبیح و عما مه را بگذار ای زاهد

خدا را در دلی بشکـــــــــسته ای شیدا تما شا کن

بساز عشق پـــــیچ و تاب کن تا جان به تن داری

در اندم سا قی را در ســــــاغرای مینا تما شا کن

ز خــــــــــود بینی گــذر کن تا لقای یار خود بینی

تو چشم عقل بکــــشا جلوه اش هر جا تما شا کن

چی دیدی غیر خور و خواب ای غافل درین وادی

گذر کـــــن زان دو ؛ اینـجا قدرت یکتا تما شا کن

ظفر منـــــــدان هوا ی نفس را از دل برون کردند

بکش نفـــــــــس اماره؛ خویش در دلها تماشا کن

 

 گله از یار

نوشته نذیر ظفر

آخر چی کرده ایم که از ما نمیشوی

همصـــحبت و رفیق دلارا نمیشوی

شاید کسی مذ مت ما کرده پیش تو

با اینـــــــهمه جدا ز دل ما نمیشوی

با هر گلی که تشبیه روی تو میکنم

با لا تری تو تشبیه به گلها نمیشوی

از عشق هر کی بار ملا مت بما نهد

باشــــم ملامت انکه تو پیدا نمیشوی

گل گفته ای ظـفر بخدا میخورم قسم

پیر گشته یی و میر به دنیا نمیشوی

ور جینیا ۲۰۱۷/۱۵/۰۵

 

 نوید وصال

نوشته نذیر ظفر

نوید وصلت آن خوشـــنمای لـــب شکرم

ربوده خواب شـــکر خند را ز چشم ترم

بــــیاد قامــــــت لیــــلای شــــــهر آشوبم

ز چشم عشق چو مجنون بخویش مینگرم

مرا ز لطـــــــف بنامند ظفر ؛ ولیکن من

بدون وصـــــــــلت آن گـلعذار بی ظفرم

نه باده خوردم و نی شوق می بسر دارم

فقط ز درد محــــــــبت رسیده درد سرم

ز کوی دوســـــت مسافر شدم از آن نالم

گدای عــــــــــــشقم و در کرانه دربدرم

 

 خطاب نوروز به ملا ( نوروز حرام است ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟)

نوشته نذیر ظفر

دوش یک ها تف  فرشته نقاب

کرد بهر ملای شــــــهر خطاب

منکه یک جشـــن با ستانی ام

دل فرا گـــــــــیر و داستانی ام

تو که سر تا بپا هـــــمه پشمی

با خـــــلایق دو رویه و لشمی

میکــــنی عـقد کو دکان صغیر

شـــــرم تان باد زین گناه کبیر

جــــشن من را حرام میگویی

ســـــخن از مغز خام میگویی

میخوری هفـت سین نوروزی

جا مه ای نو بخویش میدوزی

سمنـــک زهــــــر مار میداری

طمــــــــع اش بار بار میداری

ای شکــم بنده ای شکم پرور

نیست یک ذره عقل تو در سر

جشـــــــــن نوروزم و بهار آرا

ای بفرق تو صــــخره ای خارا

بس بکن لهو لعب و هزیان را

کم بکـــن مکر های شیطان را

سال نو

سال نو را به عــــشرت آغازید

کـــــــینه ها را ز دل بر اندازید

دوســــتان ســــــال نو مبارکباد

دل خود شـاد و با طرب سازید

(ظفر)  ۲۰۱۷/۱۹/۰۳

نوروز

نوروز بـــــــــیا کز غم دل روز نداریم

در سینه به غیر از دل پر سوز نداریم

نوروز ! بگو بر هـــــمه یاران وطندار

در کـــشور بیـــــگانه دل آفروز نداریم

(ظفر)

ورود بهار را با شکوفه های محبت در فضای ملایم دوستی  به همه همد لان و عزیزان و همیهنان گرامی تهنت گفته و نخل امید و ارزوی تک تک از همو طنان را پر برگ و بار از عشق و مودت و صفا و صمیمیت و همدلی ارزو میکنیم و سال نو را با سبزی بهار به فال نیک میگیریم

 

  

 

 رفقا، دوستان عزیزتارنمای وطندار !  لطفاً نظرات، پیشنهادات، انتقادات، مقاله ها، نوشته ها، مضامین و مطالب علمی و تحلیلی خود را جهتِ نشر به ادرس پوست الکترونیکی سایت بفرستید