WELCOME

To Our Website

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed non metus

 گزیده های مقالات فرهنگی فلسفی

  هشتم مارچ ( تجلیل از نهضت نسوان) است                                                  نذ یر ظفر 

در نخست با عرض تبر یکات صمیمانه خد مت همه مادران؛ خواهران و دوشیزه گان قهرمان افغان ؛ به همه شان آرزوی مو فقیت مزید مینمایم و دشمنان این نهضت( نسوان) را همیشه شرمسار خواهانم.

وقتی از هشتم مارچ سخن می زنیم سخن از تاریخ پر افتخار زنان قهر مان است که دلیرانه و شجا عانه در نبرد با سیاه دلان ضد نهضت نسوان مبارزه جانبازانه نموده و این لوا را بر فراز های جهان به اهتزاز در آورده اند.

وقتی از هشتم مارچ تجلیل بعمل می آوریم ؛  سخن از مقام والای زن می زنیم و سیمای مادران قهر مان را در آیینه تاریخ منعکس میکنیم و گلان خا طر شانرا در سبد اندیشه به میزبانی میگیریم.

وقتی از هشتم مارچ یاد آور میشویم ؛ بیاد می آوریم که در استدیوم ورزشی کابل در زمان حکو مت قلابی طالبان ؛ چگونه زنها بیر حمانه به مسلسل بسته میشدند و نوای شان در فضاهنوز طنین دارد.

وقتی از هشتم مارچ سخن می زنیم ؛ بیاد آن بانوان می افتیم که هنوز هم در زندان های زنانه با اطفال شیر خوار شان بدون سر نوشت از لای میله های آهنی با چشمان ره کشیده به آینده نا معلوم می اندیشند.

وقتی از هشتم مارچ سخن می زنیم؛ مادر را به خاطر می آوریم که در دل شب های تار با یک دست گهواره و با دست دیگر چرخ جهان را به حر کت در می آورد.

امسال در حا لیی از هشتم مارچ تجلیل بعمل می آید که در وطن ما با دشمنان این نهضت دست محبت و دوستی دراز میشود و با همین دست مملو از شیطنت به مقام والای نهضت نسوان اشاره میکنند..... آری آشتی با طالبانیکه پذیرش این مشعل نهضت در چشمان کور شان نیست.......

با اهدای این مستزاد به همه با نوان ؛ خواهران و دو شیزه گان قهر مان افغان یکبار دیگر سعادت و خو شبختی برای شان آرزو مندم.

                                  با درود بیکران  

 بودی تو رهنمای من ای ما یه کلام       مادر بتو سلام

تقریر کرده ای بمن از زندهگی مدام       مادر بتو سلام

من خفتم و تو تا به سحر در کنار من       شبهای تار من

گهواره را به ناز تو میدادی انتظام          مادر بتو سلام

از گریه ام همیشه ملول و زبون شدی       دل غرق خون شدی

از خنده ام همیشه شدی شاد و شهد کام       مادر بتو سلام

از راه رفتنم تو به پرواز آمدی                 چون باز آمدی

کردی همیشه قصه من نزد خاص و عام     مادر بتو سلام

بعد از خدا بپای تو گر میکنم سجود            دارم بخود شهود

امر خداست هر که ترا دارد احترام           مادر بتو سلام

باشد بهشت در همه جا زیر پای تو            جانم فدای تو

خا لق ز لطف داده برای تو این مقام          مادر بتو سلام

 عزیزتارنمای وطندار !  لطفاً نظرات، پیشنهادات، انتقادات، مقاله ها، نوشته ها، مضامین و مطالب علمی و تحلیلی خود را جهتِ نشر به ادرس پوست الکترونیکی سایت بفرستید