WELCOME

To Our Website

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed non metus

 بقیه گزیده های مقالات  نذیر ظفر کلیک نماید

 

  درد دل                                                                                                نذیر ظفر 

 

هیچکس  در سوگ ما گریان نشد

هیچکس  در درد ما در مان نشد

هیچکس با ما نگر دید همنوا

هرکه از خود نا له کرد همسان نشد

هیچکس بر این چمن فکری نکرد

ابر رفت خورشید خفت باران نشد

هیچکس تخم محبت را نکشت

غصه روئید جز بلای جان نشد

هیچکس همدل نشد در شهر دل

هیچ یک همدل بدل مهمان نشد

هیچکس چارک درین میزان نبود

هر که خود را سیر گفت پایان نشد

رفقا، دوستان عزیزتارنمای وطندار !  لطفاً نظرات، پیشنهادات، انتقادات، مقاله ها، نوشته ها، مضامین و مطالب علمی و تحلیلی خود را جهتِ نشر به ادرس پوست الکترونیکی سایت بفرستید