WELCOME

To Our Website

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed non metus

 گزیده های مقالات فرهنگی فلسفی وسیاسی

 

   دیو را از پا فگن                                                        نورالدین همسنگر

خیز شور تازه یی دلها فگن

هلهله بر دور این دنیا فگن

ظلمت دیرینه را بر هم بریز

آذرخشی پهنهء شبها فگن

زنده گی را هر نفس فریاد کن

آفتابی،شام بی فردا فگن

سینه را لبریز کن از سوز عشق

غرشی در موج این دریا فگن

ذوق هستی در دل ویرانه بر

موج شیدایی بجان ما فگن

حرص دنیا را زلوح دل زدا

خفت وخواری به زیر پا فگن

دشت گر ما کشته را باران ببار

بذر شادی طرف این صحرا فگن

با سیاهی ها درآویز وبیا

دیو بیداد زمان از پا فگن

مژدهءبانگ طرب انگیز را

در خراب آباد شهر ما فگن

شهپر اندیشه را پرواز ده

بس خروشی گنبد خضرا فگن

قامتی افراز تا اوج فلک

باور فردایی بر دلها فگن .

هالند - دسمبر ۲۰۱۲

 

رفقا، دوستان عزیزتارنمای وطندار !  لطفاً نظرات، پیشنهادات، انتقادات، مقاله ها، نوشته ها، مضامین و مطالب علمی و تحلیلی خود را جهتِ نشر به ادرس پوست الکترونیکی سایت بفرستید