WELCOME

To Our Website

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed non metus

 گزیده های مقالات فرهنگی فلسفی وسیاسی

 

     کاش باز آید بهار - سلطهءشب                                            نورالدین همسنگر

نوروز تان فرخنده ومبارک باد

فرخنده باد بر همگان مقدم بهار

نورور،جاودانه ترین جشن روز گار

فرا رسیدن جشن باستانی نوروز را به تمام هموطنان عزیز از صمیم قلب تبریک و تهنیت می گویم.

بهار جلوه پر شکوه ورستاخیز عظیم طبعیت است که با حلول آن زمستان کوله بارش  رامی بندد و روح تازه یی بر کالبد طبعیت دمیده می شود.

طنین گامهای طراوت ریز بهار همراه با زمزمه دلانگیز پرستو ها، گوش جانها را مینوازد ودلهای آرزومند را خرمی ونشاط می بخشد.

نسیم معطر وجانبخش نوروزی همپا با کاروان پر هیاهوی گلها وسبزه های نورس و شاخساران شگوفه بار بدلهای خسته از از یخبندان زمستانی شادی و سرور می آورد.

بهار فصل بالنده گی وایام شادیها وخرمی ها ، شگفتن جوانه های امید های بزرگ انسانی ،نماد عشق ومهر ورزی وپیام آورمهربانی ها وهمدلی هاست.

آرزوی آن دارم که بهار امسال با دگر گونیهای عظیم ،سعادت و بهروزی های مانده گار ،امید زیستن بهتر ،شور ونشاط دایمی زنده گی فارغ از هرگونه دغدغه های جنگ وستیزه جویی را برای مر دمان رنجدیده ما به ارمغان بیآورد.

فرارسیدن جشن باستانی نوروز این میراث گرانبهاویاد گار مانده گار گذ شتگان مابه همگان خجسته باد.

کاش باز آید بهار

کاش باز آید بهاری در وطن

موج گل جوشد زهر باغ وچمن

غنچهء پژمرده چشمی وا کند

بشگفد دلها پر از غوغا کند

شاخساری پر زند مرغ سحر

ناله از دل بر کشد بار دگر

پیکر دلمرده ای را جان دهد

ذوق شادی دیدهء گریان دهد

وارهاند صیدی از دام  وقفس

آتش افروزد بکام خار وخس

دشت گرما کشته باران آورد

شاخهء خشکیده جولان آورد

مهر تابانی زهر سو گل کند

برلب بام وطن منزل کند

سینه بر تیر بلا سازد سپر

دیو شب را سنگ غم ریزد به سر

از جمع آواره گان یاد آورد

شور ومستی قلب نا شاد آورد

پر دهد بال ستم بشکسته را

آرزوی قلب از غم خسته را

کاش باز آید بهار جانفزا

داد ما گیرد زدست این قضا

نگهتی بارد فضای خانه را

خرمی بخشد دل ویرانه را

چهره بکشاید دلی شادان کند

جملهءویرانه آبادان کند

کینه زار سینه ها آتش زند

مشت خاکی شعلهءسر کش زند

گل فشاند خرمی را جان دهد

راحتی بر جان سر گردان دهد

کاش آید یک بهار گلفشان

هر سو گل ریزد به روی عاشقان

میگساران را بکف جامی دهد

هر کی را از عشق پیغامی دهد

چلچراغ روشن فردا شود

رشگ گلزار همه دنیا شود

تا ببار آید بهار دگری

فصل سبز روزگار دگری

خاک غم بارد   به پندار خزان

تا بهار ما بماند جاودان.

هالند--مارچ ۲۰۱۴

نورالدین همسنگر

 سلطهءشب

 

باعرض سلام واحترامات عمیق قلبی اینک سرودهءخویش را بمناسبت ۸ مارچ روز جهانی زن جهت نشر به سایت پر طرفدار شما ارسال نمودم ُاز همکاری های دایمی تا اظهار سپاس می نمایم. موفق وسرفراز باشید. همسنگر

 

سلطهءشب نورالدین همسنگر

برخیز سوی لانهء خورشید پر بزن

با دست مهر حلقه به باب سحر بزن

دور عذاب سلطهءشب را بهم بریز

آیین این زمانه به نقش دگر بزن

زنجیر برده گی فگن از دست وپای خویش

آتش بجان خرمن بیدادگر بزن

شاداب وپر جوانه بکن باغ آرزو

بذری بخاک سوختهء بی ثمر بزن

دگر ضعیفه گوشهءهر خانه نیستی

بر خیز بر درخت جهالت تبر بزن

همدوش من به لشکر دیو سیه بتاز

شمشیر حق به سینهءخوف وخطر بزن

نا اهل را زمجلس رندان بیرون بکش

سنگی به آشیانهءهر بی هنر بزن

خورشید گونه از دل هر تیره گی بتاب

در پهنهءامید وطن باز پر بزن.

 

هالند- مارچ ۲۰۱۴

نورالدین همسنگر

 

 

رفقا، دوستان عزیزتارنمای وطندار !  لطفاً نظرات، پیشنهادات، انتقادات، مقاله ها، نوشته ها، مضامین و مطالب علمی و تحلیلی خود را جهتِ نشر به ادرس پوست الکترونیکی سایت بفرستید