2018/004/09

 

به افتخاردومین سالروز نشراتی تارنمای شما راه پرچم

نشر جدید همراه بازتایپ دیجیتال

کتاب

ببرک کارمل

تحکیم حزب و پیوند آن با خلق

قاسم آسمایی

 

تذکر کوتاه

 

صفحۀ انترنیتی راه پرچم افتخار دارد که در راستای باز نشر وپخش اسناد، مدارک ونشرات بیانگر کار وپیکار جمهوری دموکراتیک افغانستان وحزب دموکراتیک خلق افغانستان، باردیگر مجموعۀ بیانیه ها، مصاحبه ها وگذارش های رفیق ببرک کارمل در پلینومهای کمیته مرکزی و نخستین کنفرانس حزبی را با عنوان تحکیم حزب و پیوند آن با خلق در دنیای انترنیت همگانی میسازد.

قابل یادآوری است که صفحۀ انترنیتی راه پرچم، چندی قبل این مجموعه را از طریق وبسایت راه پرچم در اختیار هموطنان قرار داده بوده که متأسفانه نسبت کیفیت پایین سکن وحجم زیاد (MB 3،34) امکان دانلود سهل آن با انترنیت ضعیف، مخصوصاً در داخل کشور توأم با دشواری های بود؛ برای رفع این معضله وبنابر خواست هموطنان، به بازتایپ آن اقدام و اینک متن تازه با حجم (MB 3 ) در اختیار شما قرار داده میشود.

در پیداکردن وهمگانی ساختن اسناد، مدارک ونشرات دولت جمهوری دموکراتیک افغانستان ما را یاری رسانید. همگانی ساختن چنین مدارک ونشرات یک دین ومکلفیت ما است.

گردانندگان صفحۀ انتر نیتی راه پرچم

ایمیل:

rahparcham@gmail.com

آدرس ما در انترنیت:

http://rahparcham1.org

دربارۀ این مجموعه

با سقوط دولت جمهوری دموکراتیک افغانستان، خصومت وعناد دشمنان ومخالفین بین المللی، منطقوی وداخلی آن با مردم وطن وحزب ما، نتنها فروکش نکرد بلکه برای تخریب آرمانها، اهداف ودستاوردهای دولت دموکراتیک و ویرانی وطن و کشتن مردم، شیوه های به مراتب ویرانگری را بکار بردند. جهادی های پایین شده از کوه همانند نیروهای ویرانگر چنگیزی با غصب موسسات دولتی وعامه آنچه را که قابل انتقال بود "غنیمت دانسته" به تصرف شخصی وتنظیمی خویش درآوردند و آنچه را که غیرقابل انتقال بود؛ شکستند ونابود ساختند. بزرگترین جفای تنظیم های جهادی، تسلیم دادن اسناد محرم ادارات دولتی به کشورهای پاکستان و ایران بود.

 

حامیان بین المللی "مجاهدین"، در آغاز خواستند با برجسته ساختن موجودیت قوای شوروی، مسئولیت جنگ و ویرانی کشور را متوجه جمهوری دموکراتیک افغانستان ساخته و برهمه دستاوردهای بیش از یک دهۀ دولت دموکراتیک خط بطلان بکشند و پیروزی دست پرورده های خویشرا جشن بگیرند.

 

در مرحلۀ بعدی وسایل ارتباط جمعی وابسته به آنها بشمول نویسندگان، تحلیل گران و ژورنالیستان مخالف دولت جمهوری دموکراتیک افغانستان خواستند با سکوت وخاموشی در مورد اقدامات آبادانی وسازندگی در جمهوری دموکراتیک افغانستان، آنرا از اذهان مردم محو سازند. آنان حین نوشتن مطالب وتحلیل ها، پیرامون وضع و حوادث افغانستان تلاش داشتند تا از جمهوری داوود به دولت اسلامی ساخته شده از جانب آنها، خیز بزنند وچنین تلقین نمایند که گویا در فاصلۀ سالهای 1979 ـ 1992 هیچ کاری مثبتی در افغانستان صورت نگرفته است وتنها دورۀ سیاه بگیروببند حفیظ الله امین را سمبول ونمونه همۀ این مدت دانسته اند.

 

خوشبختانه گذشت زمان و داوری تاریخ، بیطرفانه است وبا سپری شدن هرماه وهرسال، رویداد های دهۀ هشتاد میلادی قرن گذشته از جنگ تا آبادانی وسازندگی، بیشتر وخوبتر وضاحت یافته و می یابد و مردم طی بیست وشش سال گذشته با چشم خویش می بینند وبا پوست وگوشت خود احساس میکنند که همسایه های به ظاهر دوست ومدعی داشتن تاریخ ، فرهنگ، زبان و دین مشترک، چرا وبرای کدام منظور تنظیمهای جهادی را ایجاد کرده وارتجاع عرب وجهانخواران بین المللی، روی کدام انگیزه ها و اهداف، بر آنها سرمایه گذاری کرده وامکانات بیحساب پول، سلاح واطلاعات را در اختیار آنها قرار داده و در سطح بین المللی از آنها حمایه سیاسی وتبلیغاتی میکردند ومدعیان "اسلام وآزادی" چه جنایاتی را در مقابل مردم ووطن مرتکب شده ومیشوند؟

 

در راستای توضیح اهداف، خواستها وعملکرد جمهوری دموکراتیک افغانستان وحزب دموکراتیک خلق افغانستان، در عرصه های گوناگون، بازپخش مجموعۀ از سخنرانی ها، مصاحبه ها وگذارش های رفیق ببرک کارمل رئیس شورای انقلابی و منشی عمومی کمیته مرکزی حزب دموکراتیک خلق افغانستان کمک مینماید تا تصویر از کاروپیکار یک دورۀ از تاریخ کشور بدست آید و زمینه دسترسی را برای مشتقان بررسی بی طرف حوادث کشور فراهم نماید.

 

قاسم آسمایی

لینک کتاب برای دانلود:

http://rahparcham1.org/wp-content/uploads/2018/04/%D8%AA%D8%AD%DA%A9%DB%8C%D9%85-%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D9%88-%D9%BE%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%AF%D8%A2%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%AE%D9%84%D9%82-%D9%85%D8%AA%D9%86-%D9%85%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D8%B1.-1.......................................................................................................................pdf

 

 

******

*********

قبلاً و قلباً از نام همه رفقا از شما سپاس بیکران می نماییم.

با درود های گرم رفیقانه

گرداننده های راه پرچم

یاداشت: در بخش کتابخانه ما سالنامه های ج.د.ا کلکسیون های جراید خلق،پرچم،انگار،ندای خلق،حقیقت انقلاب ثور و آثار دیگر وجود دارد در مورد آنها نیز ما ارزومندیم تا شامل نشرات تارنمای وزین شما شود و این آرزو ما است تا هرچه بیشتر تاریخ ما رسانش شود و کتابخانه های تارنما های رفیق نیز این اسناد تاریخی را داشته باشند درقسمت نشر آن هر آنطوریکه خود لازم میدانید و متنی ضمیمه میکنید  حق شماست.

برای دسترسی لینک کتابخانه:

http://rahparcham1.org/category/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8/

*************************************

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

admin@vatandar.at

 
 مدیر مسوول : انجنیر هما یوسفی
صاحب امتیاز : انجنیرنجیب یوسفی
کليه ی حقوق بر اساس قوانين کپی رايت  محفوظ و متعلق به وطندار می باشد