WELCOME

To Our Website

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed non metus

 گزیده های مقالات فرهنگی فلسفی .سیاسی  رسول پویال

 

 گزیده های مقالات فرهنگی فلسفی .سیاسی  رسول پویال

جايگاه هرات در مدنيت خراسان فصل نو در ميهن
بخش نخست:  ریشه های خراسان کهن در مجلس استاد محد علی عطار هروی(خوشنویس نامدار وطن)
بخش دوم:خراسان بعد از فروپاشی امپراتوری تيموريان ضرورت گذار از هرج و مرج به جامعۀ مدنی در افغانستان
بخش سوم:نقش استعمار در تخریب تمدن خراسان

 درس تاریخ -   زندگی  

هلال عید

پس لرزه های آتشین جنگ سرد در خاورمیانه

نقش هرات در اقتصاد افغانستان

سکوت شب

عید رمضان بر همگان مبارک باد

پاکستان، بر سر دوراهی انتخاب

 جايگاه حقوق تعاملی در نظام حقوقي و قضايي افغانستان

آزادگان خطۀ خورشید -  فرهنگ ستيزان تمدن گريز

تصویر عینی از شهر کابل(سالیان 1384، 85 و 87) بخش نخست بخش دو سه چهار

 افغانستان و چرخشهای تازۀ منطقوی و بین المللی

ضرورت گذار از بحران عمومی به مدنیت در افغانستان 

 وضع کنونی افغانستان در منطقه و جهان 

قرار سبز -   انقلاب عشق

در ستایش عشق و محبت 

شهر عشق قهر خزان - بادۀ وحدت

پیکر زخمین عشق در زیر رگبار جهل و تعصب  

تصویر خیال - مرتبۀ عشق ـ عشق پاک دل ساز خموشی  

دوستی میوۀ حیات -خیال شوق وصل  -  دل پاک ـ عشقمادر 

یا مرگ یا استقلال و رهایی: 

طرح بی رنگی تصویر خیال -  نالۀ مرغ چمن   

عشق و آزادی - نسل نو و روز نو در میهن - دوبیتی ها  

کند و کاوی در ماهیت شخصيتهای متنوع در جامعه

سرور عید به هموطنان مبارک باد

ناز وطن ـ گل ناز محبت سپهر همدلی

جام جم -  ترانۀ صبح - بذر عشق و همدلی

 

توفان دسایس - طرح نو -عشق و امید ـ زخم وطن - جام دل   

اختراعات و انکشافات

 خطۀ خورشید -بحر خون ـ چشم جنون - درد مزمن وطن - نغمۀ وجدان 

عشق و آزادی - پند تاریخ - برفتم!؟ -  آواز عشق   

هوای آلوده ـ قصۀ خونین دلان  - انارستان یلدا - حمام خون در وطن

شناخت آلات موسیقی اصیل افغانستان بخش یک

آفتاب عشق - زن=مرد  - گل رهایی - حماسۀ بزرگ خراسان 

بخش سوم شناخت آلات موسیقی اصیل افغانستان 

شناخت آلات موسیقی اصیل افغانستان بخش دو

بخش آخرشناخت آلات موسیقی اصیل افغانستان

بخش چهارم شناخت آلات موسیقی اصیل افغانستان  

نَقل وطن

 بخش 1 - 2 - 3 4  طالبان و روزهای دشوار هرات  

 فاجعۀ موصل عراق در کندوز افغانستان طالب = داعش

مردم شمال افغانستان، قربانی کشاکش ناتو با قطبهای جدید آسیایی

غدۀ بدخیم افراط -جنبش مینا - جنگ و بحران -زمزمۀ آبشاران - سنگ ستم -  آه مظلوم 

 سال نو؛ سال کشتار - هند و پاکستان -  شب یلدا 

عصر نمایش - تاج ستمگری -  گلان پرپر 

حکایت خونین-  نالۀ سکوت -  زلف شفق - گل های کاغذی -   شام غریبان ـ آهنگ فریاد

 آوای خموشی -  تندور دسایس -  زادگاه مولوی

 تیک تاک دل -  رنگ غزل - خوی انسانی -  رقص رویا -  بلای جنگ و فساد

 تاریخ رخشان وطن - کشاکش خونین - مظاهرۀ خونین کابل - عشق و آزادی -  توفان جنگ  

رویای شیرین-شمشیر بیداد - بزم نشاط  - شور غزل - قصۀ دل -  روغ می گویندد

 دورنمای جهان پس از شکست استراتیژی تهاجمی امریکا در آسیا  

الماس بخت - ساز عشق -  افراط و جنگ - گلان سرخ پرپر  

ترانه ساز -   مرگ غریبان - فساد و افراط - امواج طالع  - عشق و تمدن

.افغانستان در بستر پرتلاطم منطقوی و بین المللی

مادر هستی- دل سنگین استبداد -  شرارت طالب -همای کاغذی - کشتی بی ناخدا

دیو استعمار - بوسه با پیغام -  موج شادی-مستان حقیقت ـ  آتش وحشت - مسلخ وطن

چراغ عشق و مستی -   شعر دریاها - فوران عشق - دل صدپارۀ عید وطن  - نظام مافیایی

شهروند عدل و مساوات - دل خونبار کابل ـ کابل در خون شناور - جنگل وحشت - رقص واژگان

نای موسیقی - شاخ استبداد - جنگ نفرین شده - شوق نگاه 

ورطۀ فقر و فساد - تار گسسته  - نسل کشی در میرزااولنگ ـ در سوگ هرات -  تاریکستان

صفحۀ خونین تاریخ - -عشق و تنهایی - غارت گلستان -جنگ کله سیرو -زخم خون

حق هویت - چشمان خسته - سلسلۀ انتحاری - منبع جنگ - دریای خروشان 

بزم آسمان -  شعار حق -  شعلۀ مست غزل  -  خوان خون  - قلب حزین عید

 ظالمان وحشی -  قصابان کابل

غزنی درآتش 

 

 

رفقا، دوستان عزیزتارنمای وطندار !  لطفاً نظرات، پیشنهادات، انتقادات، مقاله ها، نوشته ها، مضامین و مطالب علمی و تحلیلی خود را جهتِ نشر به ادرس پوست الکترونیکی سایت بفرستید