WELCOME

To Our Website

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed non metus

 گزیده های مقالات فرهنگی فلسفی

 

  مطلوب آزادی -  به ستاره های خموش -  تنومندی قلب                     شهلا لطیفی ولیزاده    

مطلوب آزادی

سال نو را 
از دریچه ی امید مینگرم 
دریچه رو گشاده ی بسوی فضای نیلی آسمان
که دامنه اش شقایق را بهمراه دارد 
و زهره و ارغوان را در کنار
پرنده هایش شاد اند 
هر یک با منقار بلند و شهبال راست
در سینه مهر دارند
و در طنین
روح غرور
درختان دامنه به پرواز اند 
بآن شاخه های برومند که صرف ستایشگر هوا اند
مطلوب آزادی 
و میزبان آزادگی

شهلا لطیفی

به ستاره های خموش

از ستاره ها میشنوم 
که در میان غبارهای آلوده درد پنهان میشوند
یک یک
حس روشن امید شان
زآن نا امیدی یک مرد ستیزه جوی ناتوان 
به یأس میپیچد 
و در ذلت روح یأس 
با یک غصه جانکاهی جاودانه پناه میبرند
تک تک

ستارگانی که 
نور شان را میخواهند روشنی کاشانه ی سازند
از دل و جان
در کنج همان کاشانه ی از خود بافته
رنگ میبازند بی ترحم و 
گاهی هم جان

ستیزه جوی و مخرب هر ستاره 

آنهم خود معصوم اند
و 
در پاره های دودی ظلمت اعتیاد
غربت روحی
و احساس مُرده از ذلالت جهل
که چه 
تاریک اند و در بند

پس خورشید سالم را باید آرزو کرد
تا با آن اصالتش 
هر ستاره ی از هم پاشیده را فروغ دهد
جاودانه
و هر قعر مصیبت جهل را 
ز بیخش چیند
دانه دانه

تنومندی قلب

گر خیالم را نوای عشق خوانی آرامانه
هر دو بال فطرتم ریزند برویت شادمانه 
ز حریری صبح سرمست در تکاپوی نیاز
من ببوسم دست مستت با رمزی عاشقانه 
زآن گُلاب و شبنم رویت یک شفق را چینم
بآن جلای رحمتش رنگ عشق است جاودانه
مهر طلوع امید را نقش این خاره کنم
تا که در بیرنگی روح، نور رقصد خالصانه
هر تمنای دلت را گر شکسته دست غیر 
با تنومندی این قلب پیوندش عالمانه
 

 

رفقا، دوستان عزیزتارنمای وطندار !  لطفاً نظرات، پیشنهادات، انتقادات، مقاله ها، نوشته ها، مضامین و مطالب علمی و تحلیلی خود را جهتِ نشر به ادرس پوست الکترونیکی سایت بفرستید