WELCOME

To Our Website

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed non metus

 گزیده های مقالات شهلا لطیفی ولیزاده

 

 دو سروده برای گرامیداشت سیلاب زدگان                                          شهلا لطیفی

دو سروده برای گرامیداشت سیلاب زدگان

سیلاب زدگان را

شهلا لطیفی

سیلاب زدگان را

تسلیت به نثار

ز برای گسیختن آن بند زندگی میان آب شر

آرزوها

تار و مار

 

که مرام حس ویرانی آب

با همه غلیان و فر

به گوش هریک سیلاب زده غمین و قهر

مبهم است

و چه زار

سیلاب را آتش مینامم

چو قوه ی ظلمتش روشن است در کنج و کنار آبادی های ویران

شرر نیت اش فروزان است بروی لغزیدگی های حیران

و تنومندی اش که چه چراغان در تاریکی های

ترس و ابهام

 

پس سیلاب آتش خودخواهیست ز طبیعت

که دوست دارد ز بهری غریزه اش بیباک شود در سراپا

و ز برای کامجویی حرصش

با درد همنوا

شهلا لطیفی

 

 

رفقا، دوستان عزیزتارنمای وطندار !  لطفاً نظرات، پیشنهادات، انتقادات، مقاله ها، نوشته ها، مضامین و مطالب علمی و تحلیلی خود را جهتِ نشر به ادرس پوست الکترونیکی سایت بفرستید