WELCOME

To Our Website

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed non metus

 گزیده های مقالات شهلا لطیفی ولیزاده

 

  زیر آب روان  ـ چو یک مادر                                         شهلا لطیفی

زیر آب روان

شهلا لطیفی

در تو پیچیدم

در زیر آب روان به روانی احساسات من و تو

که شفافیت اش چو نیاز من بود در گوش تو

با یک تنوع خیال

در رگ رگ وجود تو

پیچیدم

دستانم نرمی های پوستت را حس کردند

و حرارت زلال خواست ترا

تا در قعر التماس به نجوا نشینند

و تا دستان من رفیق شوند با دستان تو

از برای ستایش ات

قرارت

و زنده بودن روحت

با یک گواه و شاهدی از عشق

گواهی راستین و شفیق در یک سکوت محض بی غوغا

و گواهی

از پیوند دو جسم عریان در زیر باران عشق

بی سر و صدا

تا هویدا کند که

این منم با تو

آن تویی با من

دو پیکر با هم آمیخته قرین و دلبند

در پیچش و با هم

برای آرامش دل

با تمجید روح

در بالندگی به هر نفس

و با پذیریش همه لذت های درهم و باهم یکجا

که این همه هدایا

تحفه ی از طبیعت اند

تحفه ای با رنگ تنانگی و عشق به همراه

چو یک مادر

شهلا لطیفی

دستانم

شاخه های استواری اند بر درخت وجود من

که در سرانگشتانش برگهای ابتکار روییده است

و با قوتش

نوازش را دارند محکم

از برای لمس

پخت و پز

آراسته گی در و دیواری منزل

و گه گاهی هم

برای در آغوش گرفتن جسم کوچکم در مقابل آیینه

از برای تمجید خود

چو یک مادر

پارچه ی نان

 شهلا لطیفی

 

مادر نیازش را پوشاند

تا پسرک

با آسودگی خاطر

از پارچه های نان لذت برد

شهد نبود

شیر و شَکر هم نه

پس مادر با عشق شیرینش مزه را برانگیخت

در لای پارچه های خشکیده

 

 

رفقا، دوستان عزیزتارنمای وطندار !  لطفاً نظرات، پیشنهادات، انتقادات، مقاله ها، نوشته ها، مضامین و مطالب علمی و تحلیلی خود را جهتِ نشر به ادرس پوست الکترونیکی سایت بفرستید