WELCOME

To Our Website

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed non metus

 گزیده های مقالات شهلا لطیفی ولیزاده

 

 چاردهی - از آسمان ستاره میچید - اختلال رنگها  - چه عزیز                  شهلا لطیفی

 

چاردهی

شهلا لطیفی

 

زادگاه ام چاردهی

یک گلی ساده و سبز لایه  آب و هوا

که در میان ذهن و قلب

تصویرش مبرا

قالب تصویر زرین

رخ تصویرش بهین

با صمیمیت خاطراتم را پناه

 

شرشری آبش روان با چه پاکی و زلال

  در میان ریشه هایش غیرت آدم نهان

روح گرمش چه بسیط

چو موهبت

تازه و گرم در بلندای یک کوه متین

  ایکاش

با فردای گرم

بازهم جان گیرد

حس وآن بیخ و سراپایش

بیدرد و سلیم

 

صیام را نباید به این معنی دانست که فقط دهن بست و لب.

صیام خیلی پهنا دارد با مفاهیم بلند مذهبی که قواعد اصیل انسانی را در خود آغشته دارد با یک آراستگی. اگر هرکدام، از سی مهره صیام دانه دانه با ریاضت، تقوا و راستین بهره بریم، در ختم ماه، چه طهیر خواهیم بود از همه نجاستها. در غیر، فقط لب و دهن بسته ایم با دلهای پر از خطا.

با آن یاددهانی و این سروده، رمضان تان با سلامتی باد خوانندگان متقی

اشعه نیایش را در چشمان مظلومی دیدم که با یک صداقت

از آسمان ستاره میچید

زآن برای آرمانهای نهفته اش

ز سیری زمان پرگناه

دانه دانه

هلال چشمکی زد بسویش

که عبادات تو قبول

و رو کرد بسوی نور صیام

که این است صیام، پشتوانه تو

و من هلال، مرشد تو

و هردو

بدرقه راه تو ایم به صوب رستگاری ز اغماض

گامه گامه

        شهلا لطیفی      

 

اختلال رنگها

زن بودن دشوار است

باید پررنگ بود چون لالهء پررنگ صحرایی بیباک

تا ز اختلال رنگهای دیگر در امان باشی

در غیر

شبپره های رنگ رنگ نیاز

از بیشه های جنون آسای اجنبی در رقص خواهند آمد

در لابلای بیرنگی های دلت

ستمگرانه

~~~~

 مرز التیام

چند بوسه را ز ته ی شوق پرغرور

در باغچهء دلت

بکارم با خوشه ها

نفاست دستان و لذتی ز اشتیاق

در مرز التیام با احساس

بپویم با سوژه ها

تا مست و هم خمار با رنگ و بوی صبر

هردو آزاد شویم

و با شادی همسان

آباد شویم

شهلا لطیفی

 

چه عزیز

شهلا لطیفی

روز سرد

 گرمي یاران چه عزیز

پشت درب بسته ای

مژدهء خوش گام بهار

و میان آتش درد

آب رحمت چه عزیز

حس وجود غیورت لای آن عطش دل

بوسه های نغز فطرت

ز لبانت چه عزیز

ز تلاطم در یقین

راهي قید و بند و گیر

ز مکافات اعمال خود سزا اش

 چه عزیز 

   

 

رفقا، دوستان عزیزتارنمای وطندار !  لطفاً نظرات، پیشنهادات، انتقادات، مقاله ها، نوشته ها، مضامین و مطالب علمی و تحلیلی خود را جهتِ نشر به ادرس پوست الکترونیکی سایت بفرستید