WELCOME

To Our Website

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed non metus

 گزیده های مقالات شهلا لطیفی ولیزاده

 

   نوای نهفته -  به روی غنچه  - خیالات سپید -بی کدورت           شهلا لطیفی

 نوای نهفته

شهلا لطیفی

صدای من شعف دختربچه ایست

که شادی را در آغوش پدر

و راحت را از میان دستان مادر می جوید

 

صدای من امید نوباوه ایست

که فریاد تمنایش را از رگ های زندگی می پوید

 

صدای من نغمه دوشیزه ایست که آرمان هم آغوشی عشق را

میان گل ها زمزمه دارد

 

صدای من دلواپسی مادری ست

که خیالات بلند فرزندش را در نیایش سحر با خود دارد

 

صدای من ناله معشوقه ایست

که با خم و پیچ کمانه هایش در بستر عشق می تپد

 

و سرانجام صدای من

صدای توست ای زن

ای نوای نهفته در گلوی قرن ها

پس دهن باز کن از عاطفه، مهر و وفا

با طنین آرزوها

 

ژانویه ۲۰۱۵م

)به روی غنچه شنگرفی لبانت

بوس گذارم با تمنای وحدت(

وحدت من و تو در سیاهی شب

در لای حریر

به روی قالی

با گل صبح

در بین نور

با نغمه ای بتهوون و گرمای فضا

با شکوه برف

در نرمش باران

در شب با زوزه سگ تنها از فاصله ها

با تن خسته

در دست عشق با چشمان حیران

در کنار پنجره

با مرغان خوش صدا

رویاروی به روی فرش

 با قوت هوش ها

بر لب جوی

با بشاشیت گل

و مخمور در یکدیگر چو خواب آلودگی پروانه ها

آری، آن همه وحدت من و تو

که با رضایت دو حس

با اشتیاق دو جسم

با همصدایی لذت

از رگه های احتیاج من بتو و از نعره های بلند شوق تو بمن رنگ گیرند

بی اختیار

شهلا لطیفی

ژانویه۲۰۱۵م

 

در سرودن این قطعه میان حریرعشق سفر کردم تا برای خواننده پیوند خوش مروت یک جفت را ترسیم کرده باشم:

خیالات سپید

 شهلا لطیفی

 

ناله ها بی تکلف ریختند

حس و رنگ هم آغوشی لطیف

بر تنش آمیختند

تا نوای عشق بگوش دلش جا بگرفت

مستی و جوشش قلب

چو رنگ شفق حال بگرفت

رقص تن در فرش تن

با خیالات سپید موج گرفت

آن چهار دست باهم

در میان نوای شاد ملوس

تنگ گرفت

بوی مطبوع اندام زنی

با دلاویزي عطر خوش تنی

در میان تن یک مرد جسور

رنگ گرفت

تا نفس در نفسی مست رضا راحت شد

هردو خوابیدند

از بهای عشق با فطرت لوس

با همدیگر خندیدند

این بوَد رسم کامل همدلی

مهرورزی

با صداقت خوشدلی

عشق ورزی

بی کدورت

شهلا لطیفی

 

درس عشق را

از رنگ شفق

از مستی باد

از بوی بهار

از قعر طلوع

زآن مرغ سحر

با محبت دریاب

 

درس وفا را

از نزهت گل

از سبزه باغ

از سرخی رز

از یاقوت ناب

بی کدورت

دریاب

   

 

رفقا، دوستان عزیزتارنمای وطندار !  لطفاً نظرات، پیشنهادات، انتقادات، مقاله ها، نوشته ها، مضامین و مطالب علمی و تحلیلی خود را جهتِ نشر به ادرس پوست الکترونیکی سایت بفرستید