WELCOME

To Our Website

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed non metus

 گزیده های مقالات شهلا لطیفی ولیزاده

 

   مهری خدا را در چهچه مرغکان           شهلا لطیفی

 

مهری خدا را در چهچه مرغکان

قهقه کودکان

در تبسم مادری پرنور

دستان پدری با شعور

در گونه های معطر دوشیزگان مسرور

سربلندی مردان با غرور

و در صفایی مزرعه تابان رو به آفتاب

با درایت می جویم

بی شمار

~~~~~~~~~~~~~~

مرد راحت می طلبد

زن محبت می جوید

مرد تلاش می ورزد

زن هدیه می بخشد

مرد قهر میکند

زن اشک می ریزد

مرد هوس دارد

زن نوازش را دوست دارد

مرد با سؤ تفاهم، حسادت و خشم

در لای شگفتی زن

سرانجام می ریزد با همه هستی اش

زن خموش, همدرد و هم صدا

هنوزهم مرد را میبوسد عاشقانه

و از برای قرار جفتش

زن هم می لرزد در دستان مرد بی تابانه

هردو متضاد از همدیگر

با هست منحصر به خویشتن

فقط با عشق و گذشت است که میرسند به عاطفه ها صمیمانه

~~~~~~~~~~~~~~~

دلم خیلی گرفته است

چو پنجره ای بسته

قلب گنجشکی ویران شده

مانند ابری پیچیده

چو چشمان خسته

همچو دشت افروخته

چو سیاهی شب خنک زده

و مانند خودم که نه راحت می گیرم با گریه

و نه اعتماد دارم به روشنی زیر پرده

شهلا لطیفی

فوریه ۲۰۱۵م

   

 

رفقا، دوستان عزیزتارنمای وطندار !  لطفاً نظرات، پیشنهادات، انتقادات، مقاله ها، نوشته ها، مضامین و مطالب علمی و تحلیلی خود را جهتِ نشر به ادرس پوست الکترونیکی سایت بفرستید