WELCOME

To Our Website

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed non metus

 گزیده های مقالات شهلا لطیفی ولیزاده

 

 ای روسری -  در سرزمینی به خواب رفته    شهلا لطیفی

 

ای روسری

که خانه بی گناهان

در نوار ابریشمی تو نهفته است

بگذار ترا چنان به سر کنم که می خواهم

 

بگذار دور از ریا

زیر نور خورشید و ماه

روی ماسه ساحل کنار دریا

در چمن زار پرانبوه ارغوان های سرشار از عطر کودکان شاد و خندان

آنگهی که باد گرم با رؤیای نونهالی قلبم را می افروزد

ترا به سر کنم ناخودآگاه

 

ای روسری

بگذار ترا چنان به سر کنم که می خواهم

در روزهای داغ تابستانی

انگار نسیم گرم آفتاب نقش خورشید را بر پوست لطیف من می بنندد

دوست دارم بی سرگردان زیر سایبان تو آرام بگیرم

 

بگذار ترا چنان به سر کنم که می خواهم

در شب های کرخت زده ای سفید

که خود را تهی از عشق می بینم

و گاهی

که سایه های مبهم از پنجره ی غبار در بستر من فرود می آیند

بگذار در لابلای حریر ابریشمی ات

فراتر از ستارگان

با شکوه آسمان

تا صبح آرام بخوابم

 

ای روسری

که تو در حیرتی از قدرت خویش

بگذار ترا گاه گاهی چنان به سر کنم که می خواهم

 

شهلا لطیفی

 

در سرزمینی به خواب رفته

 همه سرگردان نشیب های زندگی خویشتنیم

و در چهاردیوار سست نومیدی

 فقط در خواب با هم هستیم

و روزی که کفن بی گناهان

بر تپه ای جنون زده نیستی هموار می شود

با زمزمه های حزن انگیز

 مرگ را به یاد می آوریم

 

 

در سرزمینی به خواب رفته

ما تاریک و حمایتگر نبود خویشتنیم

و زیر نجوای ترسناک

به آهستگی می اندیشیم

 که خدایا! نوبت ما کی خواهد رسید؟

 

 

در سرزمینی به خواب رفته

دیری ست شناخته ها را فراموش کرده ایم

 و دل به ناشناخته ها بسته ایم

و هر شب که ستاره ها از آسمان فرو می افتند

و گلی از ساقه جدا می شود

تاریکترین لبخند از دل مهتاب می برآید

 چنان که تلخ ترین گریه ها از چشم مادری سوگوار

 

 

در سرزمینی به خواب رفته

قلبها با ترس در آمیخته است

و وقتی طوفان زوزه می کشد

 صنوبرهای جوان تاب ایستادن ندارند

 

 

در سرزمینی به خواب رفته

خورشید بر شانه باغ می پژمرد

و باغچه ها

یک به یک

سردرگم

 در مجاورت سیاهی به خاک می شوند

 

 

در سرزمینی به خواب رفته

باید پنجره ها را گشود

با قلب های پر از عشق بیکدیگر گوش سپرد

چشم در چشمان درد افگند

ترانه های همدلی سرود

و یک دنیا عشق از خدا آرزو کرد

 تا بر شیطان پیروز شد

 

 

شهلا لطیفی

پنجم ژوئن ۲۰۱۷م

Shahla Latifi

 June 5th, 2017

 

رفقا، دوستان عزیزتارنمای وطندار !  لطفاً نظرات، پیشنهادات، انتقادات، مقاله ها، نوشته ها، مضامین و مطالب علمی و تحلیلی خود را جهتِ نشر به ادرس پوست الکترونیکی سایت بفرستید