2011/06/09

  با گذشت هرروز خبر مسموم شدن صدها دختر دانش آموز را میگیریم. این خبر رنج آور مارا به یاد دوره ای سلطه جویانه ای طالبان می برد. همه گی میدانیم که حکومت کوتاه مدت طالبان در "اکثرنقاط" افغانستان، بجز از خرابی، تباهی، خان و مان سوزی، دوری از تعلیم و تحصیل... خلاصه به جز ازعقب مانده گی، چیزی دیگری به بار نیاورده است. خصوصاَ دربخش تعلیم دختران که درزمان طالبان تمام دروازه های تعلیم بروی آنها بسته بود.

صرف نظر از این همه کارنامه های طالبان، امروز شاهد حالاتی هستیم که دلخراش تر از ازآن است. به قول شبکه ای اطلاع رسانی افغانستان طی دو ماه گذشته، هفت (7) مراتب عمل زهر پاشی از طرف اشخاص مجهول الهویة وافراد ناشناس به آبهای آشامیدنی در مکاتب نسوان، با تاکتیک هایی مختلف صورت گرفته است، که در نتیجه ای این عمل قبیح ونا پسند بیشتر از سه صد (300) دختر دانش آموز مسموم گردیده در شفاخانه ها بستر گردیدند که به قول یکی از شاهدان عینی عده ای ازاین اطفال، از اثر ترس این حادثه مکتب را ترک نموده است.

خبر مسمومیت دختران، در مرکز و ولسوالی های مختلف ولایت تخار، در ذهن ما سئوالهای بر می انگیزد. هدف این اشخاص ویا گروهی که دست به چنین اعمال ضد انسانی میزنند چیست؟ چه توقعی از آنها دارند که، اطفال معصوم وپاک مارا به کام مرگ میکشانند؟ آیا عاملین این حادثه گروه طالبان هستند و یا کدام گروه دیگر؟ آیا دولت ما از این حادثه ای المناک آگاهی دارد یاخیر؟ اگر دارد، پس چرا جلو این کاررا نمیگیرد؟

پیامبر (ص) مهربانی میکند: شخص مؤمن از یک سوراخی "حشره" دو مرتبه گزیده نمیشود. همچنین یک ضرب المثل عامیانه داریم که گویند: "کور هم باشد به یک چقوری دو مرتبه نمی غلطد!" درحالیکه این عمل منفور هفتمین بار است که بر سر دانش آموزان دختر بیچاره ای ولایت تخار تکرار میشود، اما حکومت کنونی به روی این مسئله پرده پوشانده، جلو این کاررا نمیگیرد، حتی در فکر دستگیری عاملین این قضیه هم نمیباشد! یکی از معاونین وزارت معارف، سبب مسمومیت دختران را نوع از بیماری تلقی میکند! وزارت صحت کشور ازعدم قوت زهر خبر داده میگوید: "آزمایشهای طبی نشان داده است که آثار مسمومیت پس از ساعاتی از خون دانش آموزان مسموم پاک میشود. اثریکه سبب تهدید جدی حیات آنها شود، در خون شان باقی نمیماند.!" چه عجب!

حال برمیگردیم به سئوال اصلی که چرا حکومت ما جلو این کاررا نمیگیرد؟ به نظر من، خاموشی حکومت دراین زمینه عاری از دو احتمال نمیباشد. اول اینکه حکومت آغای کرزی آنقدر ضعیف گردیده است که توانای دستگیری چند اخلال گر ودشمن علم ودانش ووطن را ندارد. دوم اینکه، حکومت وهمکاران وی صراحتاً چشم پوشی میکند، ونمیخواهد که در شمال کشور آرامی به وجود بیاید، جوانان اعم از دختر و پسر به سطح دانش خویش بیفزایند...  

احتمال اول غیر ممکن است، چون یک حکومت هر قدر ضعیف هم باشد، کاریکه به مراتب درعین مکان (مکاتب دختران) تکرار شود میتواند عاملین آنرا دستگیر بکند ویا هم دراین باره کدام تدبیر بگیرد. میبنیم که روی این مسئله نه کدام تحقیق جدی صورت گرفته ونه کدام تدبیر گرفته شده است. پس اینجا میتوانیم از یک احتمال حرف بزنیم و آن هم بی تو جهی حکومت کنونی در برابر این موضوع. به عباره ای دیگر حکومت آغای کرزی خواهان ارتقای سطح دانش دختران نمیباشد! بی توجهی حکومت دراین قضیه، از مخالفت طالبان درزمینه ای تعلیم دختران کدام فرقی ندارد. اگر به زودترین فرصت عاملین این جنایت دستگیر گردیده به پنجه ای قانون سپرده نشود، بازهم سهلانگاری صورت گیرد، دشمنان با استفاده ازاین ضعفیت، شاید به کارهای بی رحمانه ای شان ادامه بدهند. که خدای نا خواسته شاهد حالات وخیم تر ازاین شویم...

به امید اینکه دولتمردان ما در زمینه توجه بیشتر نموده، حس مسئولیت نمایند..!

 

 

شریف الله "شریفی"

 

 گزیده های مقالات  سیاسی شریف الله "شریفی"    کلیک نماید

 
 

admin@vatandar.at

 
 مدیر مسوول : انجنیر هما یوسفی
صاحب امتیاز : انجنیرنجیب یوسفی
کليه ی حقوق بر اساس قوانين کپی رايت  محفوظ و متعلق به وطندار می باشد