2011/06/17

افغانستان کشوریست کثیرالملیت. بناءً نبض مجادله ای سیاسی، اجتماعی وفرهنگی نسبت به کشورهای تک ملیتی درکشور ما افزون تر است. شما امروز از طریق اکثر رسانه ها و روزنامه ها خبر خیانت ملی (!) ژنرال عبدالرشید دوستم را میشنوید. بنا به ادعای شورای امنیت ملی کشور، "ژنرال دوستم مانع آغاز کار شرکت های شده است که آنها داوطلبی استخراج نفت حوزه ای شمال کشور را برنده شده اند و میخواهند کار استخراج نفت را آغاز نمایند. پس ممانعت (!) ژنرال دوستم خلاف منافع ملی محسوب شده، هرچه زودتر باید به پای میز محاکمه کشانده شود." درحالیکه رئیس جمهور کرزی در یک کنفرانس خبری در کابل، اتهام "خیانت ملی" به ژنرال عبدالرشید دوستم را رد کرده است.

این خبر قسمیکه به بعضی اقشار مردم خوشایند تمام میگردد، تعداد زیادی از هموطن مارا نیز رنجیده میسازد. چونکه ژنرال عبدالرشید دوستم از چهره های معروف و پرنفوذ در شمال افغانستان بوده ودرعین حال از چهره های مشهور واعضای ارشد جبهه ای ملی نیز میباشد. طبعاً که این خبر هواداران آنرا مأیوس ساخته است.

شما طی یازده سال اخیر شاهد حالاتی هستید که در سیاست ژنرال عبدالرشید دوستم فرازو نشیب ها وتغیرات زیادی به وقوع پیوسته است. مثلاً در انتخابات ریاست جمهوری میزان سال 1383 ژنرال عبدالرشید دوستم خود، در پهلوی نامزدان دیگر، رقیب رئیس جمهور کرزی در امور انتخابات ریاست جمهوری بود ودرسال 1388 بنا به بعضی عوامل از نامزدی آغای کرزی حمایت خویش را اعلام نمود.

بعد از اعلام نتائج 1383 باگذشت مدت کمی ژنرال دوستم مجبور شد به بهانه ای تداوی درکشور جمهوری ترکیه پناهنده شود. بنا به قول یکی از آژانس خبری ترکیه در آن روز " ژنرال عبدالرشید دوستم بنا به بروز بعضی مشکلات مابین او ورئیس جمهور کرزی، مجبور شد افغانستان را ترک کند." سپری نمودن مدت دراز در ترکیه نیز تأیید کننده ای این خبر بود. اما ژنرال عبدالرشید دوستم این خبررا تکذیب نموده گفته بود که "من بخاطر تداوی وبه زیارت فرزندانم آمده ام."

همچنان بازگشت ژنرال عبدالرشید دوستم از عنقره به کابل درهیاهوی انتخابات ریاست جمهوری سال 1388 نیز خیلی ها سوال بر انگیز بود. ژنرال عبدالرشید دوستم بعد از سپری نمودن زمان زیاد درغربت، چرا دروقت هلهله ای انتخابات به کشور میگردد؟ چرا از کاندیداتوری شخصیکه در انتخابات اول رقیب وی بوده، عملکردهایش را تصویب نمیکرد حمایت کند؟ آیا ژنرال عبدالرشید دوستم به اراده ای خود به وطن برگشته بود ویا عاملی بود که آنرا به چنین مسیر سوق دهد؟ وده ها چرای دیگر.

بعداز شنیدن خبر اتهام خیانت ملی به ژنرال عبدالرشید دوستم، قسمیکه دربالا اشاره نمودم به ذهنم سؤالهای ایجاد شد، که چرا همیشه در آمد آمد انتخابات به پای ژنرال دوستم یک دوسیه ایجاد میگردد؟ هدف این همه کومپلو تئوریها چیست؟ چرا رهبر یک ملت بدون کدام اسناد به خیانت ملی متهم میگردد؟ کسانیکه سرمایه ملت را به غارت بردند، آیا خائن ملی آنهاست ویا کسیکه آرزو میکند کارگران ونیروهای امنیتی شرکت استخراج نفت از همان منطقه باشد، اوست؟ این اتهام چرا بعد از ابراز آمادگی ژنرال دوستم وهم پیمانانش به حضور در انتخابات بعدی ریاست جمهوری شد به وقوع پیوست...؟

شما میدانید که بعداز تصویب قانون اساسی به رئیس جمهور صلاحیت "بیش از حد" داده شد. طبعاً که یک رئیس جمهور با این صلاحیت خویش میتواند رقیبهای خویش را از صحنه دور نماید، قسمیکه میبینم، چنین هم شده است.

شاید به ذهن شما چنین پرسشی بیاید: وقتی رئیس جمهور کرزی میخواهد رقیبانش را از صحنه ای سیاست دور نماید، چرا ازکسانیکه نسبت به ژنرال دوستم قوی تر است آغاز نمیکند؟ درجواب میتوانیم چنین بگوئیم: قسمیکه در آغاز سخن اشاره نمودم افغانستان یک کشور کثیرالملیت هست و هرکدام از ملیتها در اطراف یک ویا چند رهبر جمع شده بودند وهرکدام ازاین رهبران صاحب یک نفوذ قومی وبا صلاحیت در منطقه ای خویش بودند. فقط باگذشت زمان وبنا به تأسیس احزاب سیاسی جدید در کشور این نفوذ رهبران روزبروز کمتر شده میرفت وسران سیاسی تازه  رونما میگردید که البته اینها به قوت رهبران دیگر لتمه وارد میکردند. طور مثال: بردران فارسی زبان ما اولا فقط به رهبری قهرمان ملی کشور شهید احمدشاه مسعود بود. بعداز شهادت وی اسامی همچو داکتر عبدالله عبدالله، مارشال محمد قسیم فهیم، احمد ضیاء مسعود... وارد صحنه شدند، گفته میتوانیم که قدرت واحد به پارچه ها تقسیم شده بود. فقط دراین میان یگانه رهبری که محبوبیت خودرا مابین مردم حفظ نموده، رقیب سیاسی "قومی" پیدا نکند ژنرال عبدالرشید دوستم بود. وباید یاد آور شد که این نقش محوری ژنرال دوستم در گردهمای جبهه ای ملی ونفوذ آن در مناطق شمال نیز تأثیر زیادی داشت. بناءً این اقدام شورای امنیت ملی خیلی زیرکانه میباشد.

قسمیکه ژنرال عبدالرشید دوستم دریک اعلامیه ای خویش که از طریق شبکه ای اطلاع رسانی ترکستان نشر گردید میگوید: "متهم کردن اینجانب به خیانت ملی توسط شورای امنیت ملی نشان دهنده ی آنست که آنان درمبارزات سیاسی هیچ معیار اخلاقی را به رسمیت نشناخته هتک حرمت به حیثیت شخصیت های سیاسی کشور را در سر لوحۀ اقدامات سیاسی خود قرار داده اند." وهمچنین سخن گوی جبهه ای ملی (به نقل از بی بی سی) نیز این ادعای شورا امنیت ملی را رد کرده، حکومت را متهم نموده میگوید: "هدف اساسی حکومت و رهبری نظام دلسوزی برای حفاظت از ثروت های ملی نبوده، بلکه حفاظت از منافع برخی شرکا و اعضای همسو با خانواده اراکین نظام است که در (این) پروژه شریک هستند."

به نظر من نیز این اقدام شورای امنیت ملی بجز از تضیع وقت چیزی دیگری نمیباشد. چون ما قبلاً هم شاهد چنین اقداماتی هستیم که کدام نتیجه ای به بار نیاورده بود. بنابراین گفته میتوانیم که ژنرال عبدالرشید دوستم بازیچه ای سیاستمداران نبوده، آلت سیاست دیگران نمیباشد.

 

شریف الله "شریفی"

 

 گزیده های مقالات  سیاسی شریف الله "شریفی"    کلیک نماید

 
 

admin@vatandar.at

 
 مدیر مسوول : انجنیر هما یوسفی
صاحب امتیاز : انجنیرنجیب یوسفی
کليه ی حقوق بر اساس قوانين کپی رايت  محفوظ و متعلق به وطندار می باشد