گزیده های مقالات فرهنگی فلسفی

 

 چند طنز کوتاه با کارتونهای دیدنی«5»                            حقــــ(شـــمس الحــق)ــــانی     

 

قلـــب رؤف کــــرزی از دیدن چهــــره غمگـــــین کـــودکــــان فـــوراً بدرد می آید !

قبر کلینر را شاید دیده باشید و یا اسطوره آن را شنیده باشید که در راه کابل مزار هنگامیکه موتر مسافر بری روانه سراشیبی بود و کلینر بیچاره هر قدر کوشش کرد موفق به توقف آن نشد و بالاخره برای نجات جان مسافرین جان خود را فدا کرده و در زیر تایر موتر خوابید و موتر را از حرکت باز داشت !
خوب شاید این یک داستان واقعی باشد و یا اسطوره ای که مردم آرزوی وجود چنین جوانمردی را در عالم واقعیت کرده باشند ولی حادثه المناک انتحاری هفته پیش در کابل که جان ده ها تن انسان بی گناه را گرفت و جان علی افسرفدا کار پولیس زون شمشاد با بغل گرفتن فرد انتحاری و جلوگیری او از ورود در داخل زون که باعث نجات ده ها انسان بی گناه گردید و در نتیجه جان خود را از دست داد نه یک اسطوره و افسانه است بلکه حادثه المناکیست که واقعاً رخ داد و متاسفانه حوادث ازین قبیل هر روز در سراسر کشور رخ میدهد !    
حامد کرزی رئیس جمهور رؤف و میهن دوست ما از استماع این خبر ناگوار خصوصاً که از افسر پولیس نامبرده پنج کودک معصوم بجا مانده فوراً خود را نزد آنها رسانده و بکس مدال های افتخاری را گشود و میخواست که به آنها مدالهای فداکاری توزیع کند ولی یکبار متوجه شد که بکس مدالها بکلی خالیست ، بسوی جمبوره دومش آقای خلیلی که او را تا آنجا مشایعت و همراهی کرده بود روی گشتانده و جویای علت شد که ایشان کرزی را بیاد توزیع مدالها برای کودکان انتحاری انداخت که یکماه پیش صورت گرفته بود ، کرزی قدری ناراحت شد بالاخره دست درجیب کرده میخواست به آنها پول نقد توزیع کند اما در جیب هایش اثری از پول دیده نمی شد باز هم خلیلی بیادش آورد که وی تمام پول هایش را برای کودکان انتحاری منحیث توشه راه سپرده بود !
کرزی بسوی خلیلی دست دراز کرده از او خواست که تا یکمقدار پول به او قرض دهد ولی خلیلی معذرت خواسته گفت که چون روز های آخر ماه است و تا گرفتن معاش ماه دیگر او یک پول هم در کیسه ندارد و ازهمین رو از سه روز بدینسو بجز نان خشک و آب نل چیزی برای خوردن و نوشدن هم ندارد !
بیچاره خلیلی هنگامیکه دارایی های شخصی اراکین دولتی ثبت می شد در جواب سوالیکه چقدر پول نقد دارد وی نوشته بود که او اصلاً پول نقد ندارد ، آنوقت بعض کسان در صداقت این گفته وی شک  داشتند ولی حالا همه شاهدیم  که ایشان واقعاً در وضع اقتصادی خیلی بدی بسر می برد !
کرزی موبایلش را گرفته و خواست تا با جمبوره اولش در تماس شده از او تقاضای پول کند ولی از آنطرف فقط صدای عو عو سگ ها و چیغ و غالمغال مردم بگوش میرید وی متوجه شد که مارشال صاحب در کدام مسابقه سگ جنگی مصروف است و تماس و مکالمه با او نا ممکن است !
ناگزیر کرزی رو بسوی کودکان کرده و از ایشان عذر خواسته و به آنها قول داد که بار دیگر اگر چنین حادثه ای رخ دهد و آنها پدرکلان شان را درآن حادثه از دست دهند وی به ایشان حتماً مدالهای فداکاری توزیع خواهد کرد لهذا این بار کرزی مانند همیشه به تقبیح این عمل اکتفا کرده و از برادران ناراضش خواست که دیگر دست به چنین کاری نزنند !

با تقـــــــــديم حــــــــــــرمت
حقــــ(شـــمس الحــق)ــــانی

مایکروشینکوف اختراع بینظیری در جهان علم و تخنیک توسط مافیای افغانستان !

در افغانستان همیش کاشفین و مخترعین ظهور کرده اند که نظر به امکانات محدود شان دست به اختراعات و ابداعات محیرالعقول زده اند ولی بجای تشویق و قدردانی از کارشان آنها توسط حکام مستبد و خاین وقت سر کوب گردیده و اختراعات شان بدست فراموشی سپرده شده .
( به استثنای اختراع طالب میانه رو توسط محترم حامد کرزی که توانسته شهرت جهانی بدست آرد. )
جهان از مافیا چه مافیای پر قدامت ایتالیا و یا مافیای تازه بدوران رسیده روس بجز قتل ، جنایت و قاچاق مواد مخدر چیزی دیگری بخاطر ندارد ، این اولین باریست که در جهان یک سازمان مافیایی دست به اختراع یک پدیده مفید و کارآمد تخنیکی می زند .
با اختراع مایکروشینکوف توسط مافیای افغانستان دیگر سازمانهای جهنمی مانند سیای امریکا و یا موساد اسرائیل و دیگر سازمانهای مخفی ، جاسوسی و امنیتی جهان نیاز به شکنجه دادن متهمین ندارند که ازین بابت سازمان عفو بین الملل و کمیته جهانی حقوق بشر ازین اختراع مافیای افغانستان به قدردانی یاد کرده و آن را یک قدم بزرگ در راه از بین بردن شکنجه از جهان دانسته .
واقعاً با داشتن مایکروشینکوف دیگر نیازی به لت و کوب و قین و فانه نیست ، متهم طوطی وار صحبت کرده و حتی به جرایم نا کرده اعتراف میکند ، نظرش در باب دلخواه سوال کننده یکصدوهشتاد درجه تغیر میکند ، نظرات قبلی خودش را خود رد کرده و از اظهار آنها پوزش و معذرت میخواهد !
اگر این دستگاه را معجزه جهان تخنیک بنامیم واقعاً که مبالغه نکرده ایم !!
اولین فابریکه تولید مایکروشینکوف در افغانستان شرکت سهامی است که سرمایه گذاری آن توسط دوکانداران سابق دینی چون استاد سیاف ، استاد ربانی و استاد خلیلی صورت گرفته و ریاست آنرا شخص مارشال فهیم عهده دار می باشند .
امید این میرد که تولیدات این فابریکه بزودی در سراسر جهان صادر شده و باعث ارتقای سطح اقتصاد کشور گردد !

با تقـــــــــديم حــــــــــــرمت
حقــــ(شـــمس الحــق)ــــانی
 

 انا لله و انا الـــــــیه راجـــــــــــعون

 استاد ربانی در اثنای انتقال غنایم صلح از کابل به بدخشان در بین راه شهید شد !

 بدینوسیله به اطلاع عموم برادران و خواهران مسلمان رسانیده می شود که شب جمعه محمدی مورخه چهاردهم رجب المرجب مجلس ختم کلام الله شریف در مسجد ارگ ریاست جمهوری کابل جهت شادی روح شهید راه صلح و آزادی مجاهد جان برکف استاد برهان الدین ربانی که لحظه از عمر شریف شانرا از خدمتگذاری به اسلام و مسلمین دریغ نفرمودند و بالاخره در همین راه در اثنای انتقال غنایم صلح ( مبالغ هنگفت دالر) از کابل بسوی بدخشان در اثر یک حادثه ترافیکی در سالنگ شمالی در زیر محموله های سنگین دالر جام شهادت را نوشیده و در آخرین رمق حیات به پسرش وصیت کرد که بعلت نازل بودن نرخ دالر بزودی به تبدیل آنها اقدام نکند !
او میخواست چیزی دیگری هم بگوید ولی اجل وی را مهلت گفتن نداد و فقط بسوی جیبش اشاره کرد که ازآن وصیت نامه ای بدست آمد که درآن به بازماندگانش توصیه کرده بود که برای او کفن مخصوص از بانک نوت های صد دالری تهیه کرده و او را درآن بپیچانند !

این مجلس از طرف زعیم خردمند و عالیقدر کشور جلالتماب حامد کرزی ، معاونین محترم ایشان مارشال شلغم و ملی مامد خان ، برادران ناراض ایشان هر یک امیر الجاهلین والقاتلین ملا عمر ، مولوی حقانی ریش خینه و گل بی دین راکتیار، برادران راض ایشان داکتر فاروق وردک ، جنرال رحیم وردک ، کریم خرم و سفیر غیر رسمی پاکستان در کابل محترم عمر زی و مجاهدین جان برکف که آزادی و آبادی کشور را مرهون شمشیر زنی ها ، فداکاری ها و جان نثاری های ایشان هستیم هریک افضل المجاهدین و الجلادین استاد سیاف ، استاد محقق ، جنرال دوستم ، حجت الشیطان محسنی ، امیر اسمعیل خان ، ضیا مسعود ، قانونی ، داکتر عبدالله ، نور محمد بی نور و بسم الله خان شوقی و یکتعداد مامورین پائین رتبه دیگر برگزار میگردد.
اشتراک دوستان در مجلس فاتحه فوق باعث شادی روح آن مرحوم و تسلی خاطر بازماندگان و سایر دوکانداران دین و تیکه داران اقوام خواهد گشت.   قابل توجه دوستان گرامی که در مجلس ختم فوق بر علاوه خوردنی های ثواب دار بهشتی چون حلواه و خرما غذا های لذیذ و خوشمزه دیگری چون زرشک پلو و سبزی چلو ، تندوری و منتو ، آش و آشک ، دوپیازه و سه پیازه ، کباب چوپان و کباب دهقان و انواع و اقسام غذاهای لذیذ دیگر نیز موجود است و در ختم مجلس بنا به وصیت مرحوم  یک جوال پر از دالر از دست آورد های غنایم صلح به عنوان نذر شب جمعه محمدی در بین حاضرین مجلس تقسیم می شود !
به علت محدود بودن ظرفیت مسجد ارگ حق اشتراک در مجلس فوق فقط به آنهای داده می شود که بتوانند عضویت شان را در یکی از احزاب هفت گانه یا هشت گانه قدیم تثبیت کنند و یا معرفی نامه ای از برادرن ناراض یا راض کرزی با خود داشته باشند !از دیگران که واجد شرایط فوق نیستند دوستانه خواهشمندیم که موجبات اذیت ما را فراهم نکرده و از دور به روح آن مرحوم دعای خیر خوانده کسب ثواب بنمایند !

با تقـــــــــديم حــــــــــــرمت
حقــــ(شـــمس الحــق)ــــانی

دیمـــوکراســـی غــربی و حکــومت قــانون به رســم شــرقی و ســنت افغــانی 

صد ها بار خدا را سپاسگذاریم  که ملت نا آگاه افغان سعادت زعامت رهبر آگاه و دانشوری چون محترم حامد کرزی را داراست ورنه درین تاریکی شب و موج طوفان حوادث یافتن راه از بیراهه برایش سخت دشوار می بود !
از روزیکه محترم حامد کرزی دیموکراسی و حکومت قانون را از غرب با خود به ارمغان آورده مردم رنجدیده که جز خاطره تلخ ظلم و ستم حکام جابر و قانون شکنی های آنها چیزی دیگری بیاد نداشتند از فرط مسرت و خوشی در لباس نمیگنجند و چون کودکان که در روز های عید مراقب لباسهای نو شان هستند آنها نیز چهار چشمه از دیموکراسی و حکومت قانون پاسداری و مواظبت میکنند تا خدای نخواسته ز سیل حوادث گزندی به آن نرسیده و از ثمره های شیرین آن محروم نگردند.
ما همه بخاطر داریم که انتخابات دوم ریاست جمهوری در سایه تقلب گسترده ای انجام یافت و مردم بیچاره در هراس شدند که مبادا این تقلب انتخاباتی خدای نخواسته به دیموکراسی نو پای کشور آسیب رساند ولی زعیم دانشمند و آگاه کشور مردم را ازین ترس و دلهره نجات داده و فرمودند که چنین تقلبات در دیموکراسی یک امر کاملاً عادی و معمولی بوده و اصلاً جای نگرانی و تشویش نیست !
خوب تقصیر مردم هم نبود بیچاره ها در طول عمر شان نام دیموکراسی را نشنیده بودند حالا به یکبارگی از کجا بدانند که درین نظام چه معمول است و چه معمول نیست .
بعداً انتخابات پارلمانی را بیاد می آوریم که درآن هم نمایندگان مردم به تقلید از کرزی و قدردانی از ابتکار تقلب انتخاباتی ایشان دست به تقلب گسترده زده ولی بجای مکافات و مورد نوازش قرار گرفتن از طرف  کرزی توسط محکمه ویژه محکوم به اعدام شدند ، درینجا نیز نمایندگان بیچاره تقصیری نداشتند چون ایشان هم نمیدانستند که در دیموکراسی تقلب در انتخابات ریاست جمهوری مجاز ولی در انتخابات پارلمانی ممنوع است !
نزاع بر سر چوکی ریاست پارلمان را هم همه بیاد داریم که بالاخره به طریقه افغانی با انجام مسابقه بزگشی فیصله شده و چوکی ریاست پارلمان را چاپ انداز ماهر کشور آقای ابراهیمی از صفحات شمال کشور که ایشان همیش در بزکشی دست بالا داشتند بدست آورد.
نمایندگان تقلبکار که بحق نمیتوانستند حکم محکمه ویژه را بپذیرند دست به اعتراض زده و بالاخره نماینده آنها آقای معنوی حاضر شد که بازهم برسم افغانی در یک مسابقه پهلوانی با کرزی نماینده وکلای جعلکار این معضله را به پایان رساند که از بخت بد در آخرین لحظات کشتی ناف معنوی رفته و مسابقه به نفع کرزی به پایان رسید
بعد از شکست معنوی درین مسابقه باید نه وکیل تقلبکار جاهایشان را برای نه وکیل جعلکار خالی میکردند ولی ایشان ازین کار سر باز زده و با هواداران شان خود را با سنگ و چوب مسلح ساخته به دفاع از موضع خویش برخاستند.
بالاخره کرزی برای پایان دادن به این معضله از نیروهای نظامی کشور طلب کمک کرده و با استفاده از توپ وتانک  مجلس شوری ملی را به محاصره درآورده و بزور برچه نه وکیل تقلبکار را با نه وکیل جعلکار تعویض کرد .
بازهم مردم بیچاره در هراس افتادند که مبادا درین گیرو دار و جنگ و دعوی دیموکراسی نو پا و حکومت قانون خدای نخواسته صدمه ندیده باشد ولی محترم حامد کرزی مردم را خاطر جمعی کامل داده فرمودند که چنین گیرو داری بکلی عادی بوده و از لازمه های دیموکراسی می باشد !
مردم بعد از استماع سخنان کرزی بکلی مطمئن گشتند که پدیده دیموکراسی چون پشک هفت دم یا پیاله ناشکن به آسانی آسیب پذیر نبوده و با خاطر راحت به آینده نگریسته و به کرزی دعای خیر فرستادند .

با تقـــــــــديم حــــــــــــرمت
حقــــ(شـــمس الحــق)ــــانی

اخـــــــتر مـــــــو مــــــبارک شــــــــه

به مـناسـبت عــــید ســــعــید فطـــر

       کـــرزی برادرزاده انتحــــاری اش را عـفــــو کــــرده و او را دوباره به وزیرســــتان جنـــوبی می فـــرســــتد
درین رابطه توجه شما را به صحبت تلفونی میان محترم حامد کرزی رئیس جمهوردولت اسلامی افغانستان و ملا محمد عمر امیرالمومنین امارت اسلامی افغانستان جلب میکنیم !
حــــامد کـــــرزی :
حضور محترم آخوند صاحب گرامی امیرالمومنینصاحب عرض ارادت فرموده سلام تقدیم میدارم

ملا محمــد عمـــر :
السلام علیکم و رحمت الله و برکاة ، سعادت اخروی برای همه طلاب کرام از بارگاه حق تعالی خواهانم

حــــامد کـــــرزی :
مولای بزرگوارم را فدا شوم ، غرض از مزاحمت گزارش احولات نونهالان باغستان امارت اسلامیست که در اثر خامی سن و کم تجربگی از طرف نیروهای امنیتی افغان دستگیر شده و حالا بنده ادای مسؤلیت کرده ایشان را دوباره به سر منزل شان میفرستم

. ملا محمــد عمـــر :
خداوند اجرت دهد که چنین وظیفه ات را به نکوهی می شناسی

حــــامد کـــــرزی :
اما من ازین در هراسم که همیش در ادای این مسؤلیت توفیق نیابم چون مردم  این حاتم بخشی های بنده را دایم تحمل نخواهند کرد لهذا از حضور مبارک استدعا دارم تا به زیردستان فرمان دهند که در تعلیمات نظامی نونهالان زمان بیشتر
و دقت زیاد تر بخرج دهند تا دیگر آنها به این سهولت دستگیر نگردند

ملا محمــد عمـــر :
متاسفانه این خواهش تان به مشکل قابل اجرا خواهد بود چون زمان بیشتر به پول بیشتر نیاز دارد و شما خود میدانید که بزرگترین منبع درآمد طالبان که تجارت تریاک است در اثر فشارهای غرب به شدت کاهش یافته و کمک های کشور های عربی هم در اثر بحران اقتصادی جهان عرب سیر نزولی میکند لهذا ما مجبوریم که حالا فقط از درآمد آدم ربایی و گروگان گیری  مصارف طلاب کرام و تعلیمات نظامی نونهالان را تامین کنیم.

حــــامد کـــــرزی :
اما فکر نمیکنید که صرفه جویی در مصارف تعلیمی ضایعات انسانی طالبان را خیلی بالا خواهد برد ؟

ملا محمــد عمـــر :
یگانه چیزی که برای ما هیچ ارزش ندارد نیروی انسانیست چون به مرحمت خداوند ازین نیرو بیشتر از ریگ بیابان ها در اختیار داریم و ازینرو دستگیر شدن بیست طالبچه بی سر و بی پا توسط نیرو های امنیتی افغان برای ما کدام ضایعه ای نیست لهذا خودت مجبور نیستی که آنها را عفو کرده دو باره به وزیرستان بفرستی فقط اگر قبول زحمت فرموده واسکت ها و کمربند هایشان را بما واپس دهی ما را ممنون خواهی ساخت چون همه ساخت انگلستان اند و مانند اجناس پاکستانی در بین راه و پیش از رسیدن به مقصد منفجر نمیگردند

حــــامد کـــــرزی :
آخوند صاحب گرانقدر اما حالا من در حضور خبرنگاران داخلی و خارجی آنها را مورد عفو قرار داده وعده سپردم  که بزود ترین فرصت آنها را به وزیرستان جنوبی بفرستم  .

ملا محمــد عمـــر :
حامد جان این مشکل خودت است ولی ما بهیچ صورت مرمی که یکبار پوچ برآمد ازآن باری دیگر استفاده نمیکنیم با در دست داشتن ملیون ها مرمی جدید و استفاده ناشده این کا را هیچ احمقی هم  نخواهد کرد !
حــــامد کـــــرزی :
آخوند صاحب گرامی شما باید بحال من رحم کنید ، مجامع حقوق بشر و حمایت از اطفال بمن اجازه نمیدهند که این اطفال را در زندان نگهدارم ، در افغانستان با وجود صغیر بودن شان مردم تشنه خون شان هستند و یگانه مکان امن برای آنها وزیرستان جنوبیست!

ملا محمــد عمـــر :
بلی میدانم ولی من قبلاً گفتم که ما فقط به کمربند و واسکت شان ضرورت داریم و بس !

با تقـــــــــديم حــــــــــــرمت
حقــــ(شـــمس الحــق)ــــانی

چاه کن به چاه افتاد و طالب سنگســـارگر خود از طرف

مردم غیورهلمند سنگســـار شد !

 بعد ازینکه دو طالب مسلح درهلمند دست به قتل ملای قریه زدند اهالی منطقه ازین جنایت طالبان چنان برآشفتند که با سنگ و چوب و بیل و کلنگ وهرآنچه بدست داشتند بسوی آنها حمله ور شده وهر دورا سگ کش کردند.
به یقین اگر درهمه جا مردم در مقابل وحشت طالبانی چنین عکس العمل دلیرانه از خود نشان دهند دیگر در کوتاه مدت لجنزار طالب آباد در وزیرستان جنوبی خشکیده ، مکروب طالبان خود بخود از بین رفته و از ملا عمر و طلاب کرام اثری هم باقی نخواهد ماند !

اما محترم حامد کرزی این عمل اهالی هلمند را به شدت تقبیح و نکوهش کرده و آنرا یک عمل وحشیانه و خلاف ارزش های انسانی ، اسلامی و روح دیموکراسی و جامعه مدنی خوانده و به نیرو های امنیتی دستور صادر کردند که قاتلین را بزود ترین فرصت دستگیر کرده و به پنجه قانون بسپارند !
ایشان فرمودند که چنین جنایت فجیع و وحشتناک در تاریخ معاصر کشورما دیده نشده و استماع آن یاد خاطرات تلخ قرون وسطی و دوران بربریت را در ذهن آدمی زنده می سازد که مردم از فرط وحشت و قساوت به سنگسار و سربریدن دشمنان می پرداختند .
اما امروز در عصرانترنت وفیسبوک و در زیر چتر دیموکراسی و حکومت قانون دست به چنین جنایت زدن واقعاً خیلی دردناک و زننده است که عاملین چنین اعمال ضد بشری و کرامت انسانی بایست به محکمه بین الملل سپرده شوند !
اهالی هلمند با این عمل ننگین شان نه تنها کرامت انسانی را زیر پا کرده و خون دو انسان بیگناه را که فقط خدمت در راه خدا و اسلام را وظیفه شان قرار داده بودند بناحق ریختند بلکه جامعه افغانی را در انظار جهانیان یک جامعه وحشی و دور از تمدن معرفی کرده و دست آورد های ده سال دیموکراسی و حکومت قانون را نیز زیر سوال بردند !

 با تقـــــــــديم حــــــــــــرمت
حقــــ(شـــمس الحــق)ــــانی

افســوس که در آخـــرین لحظــات کشــتی ناف معــــنوی رفت ورنه گلــم کـــرزی جمـــع بود

کرزی این مداری بزرگ جهان سیاست و بعد از ترکی دومین نابغه شرق که با ابداع طالب میانه رو قوانین حکمت و فلسفه را سرنگون کرده جمع ضدین را که قرن ها در ذهن حکیمان و فیلسوفان ناممکن بود ممکن ساخت.اگر یک مروری به زندگی سیاسی وی بنمائیم این اجتماع ضد و نقیض را درعمق شخصیت وی نیز خواهیم یافت ، کرزی از یکسو چنان انسان زرنگ ، نراد و حقه بازیست که هرگاه خواسته شير را به قير و قير را به شير تبديل کرده ، کلاه احمد را به سر محمود مانده و ده سر را تر کرده ويکی را هم کل نکرده ، آب و آتش را يکجا کرده درآن نان مراد پخته و دود و خاکسترش را به چشم دشمنان زده ، یاران قدیمش را بعد از استفاده از آنها چون دستمال کهنه بدورانداخته وهمیش به نرخ روز نان خورده ولی از سوی دیگر او چنان ابله و نادان است که در حماقت دست ملانصرالدین را از پشت بسته !      چلو صاف تقلبکاری او که در انتخابات دوم ریاست جمهوری از آب بیرون شد خود بدان اعتراف کرده و آن را چیزی کاملاً عادی و معمولی پنداشته ولی هنگامیکه نمایندگان مردم به تقلید از او دست به تقلب زدند بجای اینکه آنها را مورد تشویق پدرانه قرار داده و ایشان را با مزایای تقلب انتخاباتی آشنا سازد به یکبارگی جهت عوض کرده ادای انوشیروان عادل را در آورده حتی به محاکم معمولی قناعت نکرده و دست به ایجاد محکمه ویژه برای مجازات آنها زد.توسط محکمه ویژه حکم اعدام شصت و دو نفر از تقلبکاران انتخاباتی و پیروان راهش را صادر کرده و در نتیجه با وکیل مدافع آنها آقای معنوی کلاویز شد ، معنوی که در اصل مرد آهنین اراده و پهلوان ورزیده ایست بد فاع از قانون اساسی کشور و عدالت اسلامی آستین مقاومت را تا آرنج ها بالا زده و با سر دادن نعره الله اکبر پیکر کرزی را بالای دستانش چون گدی پلاستیکی به چرخش آورده و با شدت تمام میخواست که او را به زمین بکوبد که مغز فرسوده کرزی از شگافهای بینی اش بیرون شود ! درست در همین لحظه معنوی یک درد شدید در ناحیه شکم و سستی عجیبی در وجود احساس کرد و دانست که کار ناشدنی شد و نافش خیلی نا بنهگام رفت و سر کرزی بازهم از حلقه فنا بیرون شد !

با تقـــــــــديم حــــــــــــرمت

حقــــ(شـــمس الحــق)ــــانی

آقای نجفی رئیس دارالانشا کمیسیون انتخابات ریاست جمهوری وقت با کمال افتخار به دوستانش میگوید که او کرزی را رئیس جمهور ساخته!

یاد آن روزگاران بخیر که در کابل فروشگاه بزرگ افغان یگانه تعمیر بلند منزل شهر بود و بانک ملی افغان و پشتنی تجارتی بانک تنها بانک های موجود این  کشور را تشکیل میدادند ، هیچ چیز به یک  حال نمی ماند و همه چیز در تغیر و  تحول است ، امروز از هر گوشه و کنار شهر کابل آسمان خراش های شیشه ای چون سمارق سر بلند کرده و تعداد بانک های شخصی و خصوصی به صد ها میرسد .این تحولات تنها در محدوده آسمان خراشها و بانکها منحصر نگشته بلکه زندگی معنوی و ارزشهای اخلاقی جامعه را نیز در بر میگیرد .
پدیده های شوم فساد مالی ، اختلاس ، رشوه ستانی و تقلب همیش درین جامعه موجود بوده ولی شکل و شمایل آنها مانند آسمان خراشها و بانک های کابل دستخوش چنان تغیرات محیرالعقول گشته که با صورت قدیم شان اصلاً قابل مقایسه نیست.در قدیم رشوت دادن خود یک هنر خاص بود ، با وجودیکه یقین کامل داشتی که فلان مامور دولت بدون رشوت کارت را اجرا نمیکند ولی با آنهم دور از تصور بود که  خودت دست به این کار میزدی بلکه کسی را پیدا میکردی که او کس دیگری می شناخت و او یک تاری با مامور مذکور داشت و گوسفند ترا بنام نذر و یا سوغات بخانه مامور تسلیم میکرد.
اما امروز برای انواع مختلف خدمات دولتی مانند تهیه قباله زمین اصلی و جعلی  ، نکاح خط اصلی و جعلی ، جواز رانندگی اصلی و جعلی و خدمات دیگر لایحه ها و نرخنامه های وجود دارد که نرخ و مقدار رشوت بصورت روشن و دقیق در آنها تعین شده و چنانچه امروزهر والی و ولسوال یک سخنگویی دارد مامور صاحب نیز دلال یا اجنت شخصی خودش را دارد که در پیش دفترش رسمی و آفتابی مصروف فعالیت است
دیگر کلمات فساد مالی ، اختلاس ، رشوه ستانی و تقلب مانند گذشته ها کلمات زشت نیستند که کس از بزبان آوردن آنها احساس شرم و خجالت کند چون حتی رئیس دولت تقلب را یک  امر کاملاً عادی و معمولی می پندارد و ازینرو رئیس دارالانشا کمیسیون انتخابات ریاست جمهوری آن وقت آقای نجفی با کمال افتخار به دوستانش میگوید که او کرزی را رئیس جمهور ساخته ورنه داکتر عبدالله برنده انتخابات بود .
حالا نظر خود شان را درینمورد جویا میگردیم  که ایشان چه دلایل برای اینکارشان دارند

خــــــــبرنگار :
آقای نجفی آیا این واقعیت دارد که شما کرزی را رئیس جمهور ساخته اید ؟ 

نجفـــــــــــی :
بلی این کاملاً واقعیت دارد این را همه میدانند !

خــــــــبرنگار :
پس این یکنوع تقلبکاری بوده ، آیا شما از اظهار این عمل تان احساس خجالت نمیکنید ؟ 

نجفـــــــــــی :
در صورتیکه انجام اینکار بمن کدام منفعت شخصی میداشت من باید ازینکارم خجالت میکشیدم .

خــــــــبرنگار :
پس شما که درین تقلبکاری کدام منفعت شخصی نداشته اید چرا حاضر به انجام  آن شدید ؟ 

نجفـــــــــــی :
من اینکار را فقط بخاطر نجات ملت افغانستان از رکود اقتصادی و انفلاس قطعی کشور انجام دادم !

خــــــــبرنگار :
آقای نجفی شما بجای جواب دادن به سوالهایم به معما گویی آغازکرده اید !

نجفـــــــــــی :
باور کنید که اگر من جلو اینکار را نمیگرفتم و داکترعبدالله برنده انتخابات می شد حکومت امروز از پرداخت معاشات مامورین عاجز می بود .
داکترعبدالله در هنگامیکه بحیث وزیر خارجه ایفای وظیفه میکرد در هر سفر جارجی در کشور های اروپایی و امریکا حد اقل سه دست دریشی به قیمت های بین شش تا ده هزار دالر برایش خریداری کرده که بهمین مناسبت نامش در یکی از فروشگاه های مشهور منطقه ( بیورلی هیل ) امریکا که فروشگاه مخصوص شیخان عرب و شهزادگان اروپایی است  به خط زرین در پائین نام سایر خرپولان جهان نوشته شده.
اگر من جلو رسیدن او را به کرسی ریاست جمهوری نمیگرفتم او منحیث رئیس جمهور که حد اقل سال شش بار سفر خارجی میداشت و اگر در هر سفر حد اقل سه دست دریشی به قیمت های ده هزار دالر برایش تهیه میکرد بدینصورت مصرف یکسال دریشی او بالغ به یکصد وهشتاد هزار دالر معادل نه ملیون افغانی می شد که خودتان می تونید محاسبه کنید که این مقدار پول برای اعاشه چند نفر مامور دولت برای چه مدت کفایت میکرد !؟
در حالیکه کلاه و چپن کرزی هردو بیشتر از ششصد افغانی ارزش ندارند و از مدت ده سال بدینسو بیچاره کرزی آنها را پینه و پتره کرده می پوشد ، حالا اگر با مبلغ نه ملیون افغانی مصرف یکسال دریشی داکتر عبدالله برای کرزی کلاه و چپن خریداری کنیم تمام کوه ها و دشت های افغانستان از کلاه و چپن پر خواهد شد حالا با در نظر داشت این واقعیت و مقایسه نفع و ضرر اقتصادی هردو گزینه به بودجه دولت  اگر کسی مرا بخاطر تقلب که انگیزه آن فقط احساس مسؤلیت ملی و صرفه جویی در خزانه دولت بود ملامت میکند بفرماید من حرفی ندارم

 با تقـــــــــديم حــــــــــــرمت
حقــــ(شـــمس الحــق)ــــانی

   

رفقا، دوستان عزیزتارنمای وطندار !  لطفاً نظرات، پیشنهادات، انتقادات، مقاله ها، نوشته ها، مضامین و مطالب علمی و تحلیلی خود را جهتِ نشر به ادرس پوست الکترونیکی سایت بفرستید