گزیده های مقالات فرهنگی فلسفی

 

 چند طنز کوتاه با کارتونهای دیدنی«6»                            حقــــ(شـــمس الحــق)ــــانی     

کــرزی با صــدور فــرمــان حمــله به خیمــه سیمــین بارکــزی غــیرت افغــانیش را تثبــیت کــرد و مــارشــال شلغــم لقــب مــارشــالی را برایش حــلال ســاخــت !

 بعد از دوازده روز اعتصاب غذایی و اعتراض بیجا برعلیه حکومت منتخب مردم بالاخره کاسه صبر کرزی لبریز شده و  فرمان حمله به خیمه دشمنان وطن و دیموکراسی را صادر کرده و یکهزار و پنجصد سر باز جان برکف اردوی ملی ، پولیس ملی و امنیت ملی زیر فرمان مارشال شلغم با استفاده از تاریکی شب از سه جهت بسوی خیمه های دشمنان وطن یورش برده و آنها را در خواب غافلگیر کردند .

مارشال شلغم که مصمم بود تا همه را از دم تیغ گذشتانده و غایله را برای ابد چنان خاموش کند که دیگر کسی را جرات اعتراض و انتقاد در برابر اجرآت حکومت نباشد ولی قلب روف کرزی مانع اجرای این عمل گشته و به گل روی میرویس جان آنها را مورد عفو قرار داده و صرف به لت و کوب زندانی کردن شان اکتفا فرمودند.خبرانجام موفقانه این عملیات بزرگ نظامی و سرکوب دشمنان قسم خورده وطن در ظرف یکساعت توسط بازوان نیرومند فرزندان میهن زیر فرمان قوماندان اعلی اردوی کشور جناب مارشال شلغم در مطبوعات جهان چنان انعکاس بزرگ پیدا کرد که دوست و دشمن را به حیرت انداخته و پاکستان و ایران فوراً پرتاب راکت هایشان را به خاک ما متوقف ساخته و هردو کشور از عمل انجام شده طلب معذرت کرده و حاضر به پرداخت غرامات جنگی گردیده اند.

شیخ الحدیث و مجاهد بزرگواراستاد سیاف ، مجاهد راکت برپشت گلب الدین راکتیار ، استاد محقق ، استاد خلیلی ، حجت الاسلام محسنی ،  پیر صاحب صبغت الله مجددی ، امیر اسمعیل خان ، عطا محمد نور و باقی مجاهدین جان برکف این موفقیت بزرگ را به قوماندان اعلی اردوی کشور جناب مارشال شلغم از صمیم قلب تبریک و تهنیت گفته و اظهار داشتند که مجاهدین تقاعدی از خیلی مدت ها دست همکاری بسوی کرزی برای سرکوب مخالفین حکومت دراز کرده اند که متاسفانه مورد بی توجهی و کم لطفی ایشان قرار گرفته اند که امید است ازین ببعد حضرت ایشان در مورد تجدید نظر فرمایند !
 
با تقـــــــــديم حــــــــــــرمت
حقــــ(شـــمس الحــق)ــــانی

جنــــرال حمــــید گل در یک مصــاحــــبه تلــویزیونی گفــت که مولوی حقـــــانی و گلب الــدین حکمتـــــیار مانــند او پاکســــتانی اند !

چرخ فلک چه کجرو و گیتی چه تند خوست ، داستان پراز نشیب و فراز سرگذشت زندگی جنرال حمید و گل و پسرانش واقعاً از تند خویی و بیرحمی این چرخ فلک حکایت دارد.در عنفوان جوانی جنرال حمید گل که آنموقع در فوجی پاکستان فقط یک خورد ظابط ساده بود خداوند به وی دو پسری بنام های جلال الدین و گلب الدین عطا کرده بود که در اثر بروز جنگ های داخلی شبه قاره هند بزودی از محبت پدر محروم  گشتند.جلال الدین و گلب الدین درهمان طفولیت اطفال بسیار شریر و مردم  آزار بودند که همسایه ها از ویرانکاری و شرارت ایشان لحظه ای آرام و قرار نداشتند ، گلب الدین همیش غولک در گردن داشت که شکستاندن شیشه های کلکین خانه های قریه یگانه تفریح و سرگرمی او بود و جلال الدین با استفاده از فلخمانی به کشتن و مجروح کردن حیونات ده روز را به شام میرساند.
زمانیکه شعله های جنگ خانمانسوز هندو و مسلمان قسمت های زیادی از شبه قاره هند را به آتش کشید و جلال الدین و گلب الدین از بخت بد مادر مهربان شان را درین جنگ از دست دادند لهذا ایشان مجبور گشتند برای نجات از خطر مرگ بسوی افغانستان فرار کنند.
جلال الدین در مناطق مرزی افغانستان در نزدیکی های ولایت کنر در مسجدی به شغل کلینری ملای مسجد مصروف گشته و ازان راه تامین معشیت میکرد و برادرش گلب الدین روانه کندوز و بغلان شده و در آنجا مدت به شاگردی قصاب منطقه مشغول گشته و بعداً به مصروفیت های دیگر پرداخت.
خوب هردو از خطر مرگ نجات یافته بودند و یک لقمه نان تر و خشک هم برایشان میسر میگشت ولی بیشتر از همین لقمه  نان امید دیگری از روزگار نداشتند تا اینکه باد شد و باران شد و خدا مراد خوشه چین را داد.
خرس قطبی به افغانستان تجاوز نظامی کرد و امریکا در صدد انتقام برآمده هر دستیکه بر ضد روس بالا شد او را مسلح کرد ، بازار ارتجاع مذهبی چوک شد و دوکانداران دین و تیکه داران اقوام بکار آغاز کرده به تولید مجاهد نما ها پرداختند.جلال الدین و گلب الدین نیز که آوازه معدن طلا و الماس را در میهن آبایی شان شنیدند شبهنگام براه افتاده و صبح صادق خود را در صدر بازار پشاور رسانیده و فوراً با دریافت دالرهای امریکایی دوکانهای برایشان باز کرده و با فروش متاع دینی بکار آغاز کردند.
بیاری خداوند و برکت امتعه اسلامی و سعی و تلاش خودشان در مدت چند سال از دوکانک غرازه به سوپر مارکیت و شرکت های سهامی بزرگ با درآمد سالانه بیشتر از ملییارد ها دالر رسانیدند .
تحولات سیاسی در افغانستان به رونق بازار آنها افزوده و حالا گلب الدین بعد از مرگ برادرش با فرزند او سراج الدین حقانی از بزرگترین تولید کنندگان و صادرکنندگان لوازم انتحاری از قبیل کمربند های انتحاری ، واسکت های انتحاری ، دستار های انتحاری ، بازو بند های انتحاری در منطقه و جهان می باشند.
پدر که درین سالهای متمادی به علت کثرت گرفتاری ها و فشار مسؤلیت های نظامی نتوانسته طور شاید و باید وظیفه پدری را انجام دهد حالا برای جبران این کوتاهی تصمیم دارد پاکستانی بودن فرزندانش را به اثبات رسانیده و از آن طریق آینده درخشان را در فردای افغانستان برای فرزندان دلبندش فراهم سازد.

با تقـــــــــديم حــــــــــــرمت
حقــــ(شـــمس الحــق)ــــانی

معادله دو مجهوله توطئه فریب مردم توسط کرزی

یا توطئه قتل کرزی توسط برادران ناراض !

 باغ وحش کابل حتی در دوران های طلایی و صلح و آرامی کشور از وضعیت چندان خوبی بر خوردار نبود بجز چند راس گوسپند قره قل و قچ پامیر و یکجوره شیر افریقایی که اکثراً عساکر و سایر مردان دهاتی در پیش قفس آنها ایستاده و به بروت هایشان دست می زدند تا به زعم خودشان خشم شیر را بر انگیزند چیزی جالب دیگری در آنجا بنظر نمیخورد.
اما با سرازیر شدن پنجا و پنج ملیارد دالر کمک های جامعه جهانی در کشور عمران و آبادی و امکانات بازسازی نصیب باغ وحش کابل هم گشته که بر علاوه تهیه هزاران نوع حیوان بری و بحری ، چرنده و درنده و پرنده باغ وحش کابل با همکاری پوهنحی زولوژی دانشگاه کابل به تحقیقات گسترده و اکسپرمنت های بی نظیری در دنیای جنتیک حیوانی پرداختند.
برای اولین بار در تاریخ زولوژی جهان از یکجا کردن دو حیوان مختلف النوع چون خر و تازی حیوان جدیدی بنام
"
خرتازی " بوجود آوردند که حیوان جدید از قدرت خر و سرعت تازی بهره مند است و این نام تا حدی در جامعه کسب محبوبیت کرده که بزرگان سیاست از شیوه خرتازی منحیث روش سیاسی استفاده برده و به موفقیت های چشمگیری دست یافته اند .
توفیق بزرگتر از آن و انقلاب در جهان علم زولوژی تغیر دو گوریلا در مدت هشت سال به موجودات انسان نماست که یکی حتی خود را تا چوکی وزارت فرهنگ و بعداً دفتر ریاست جمهوری رساند و دیگری به مقام شامخ استادی دانشگاه کابل دست یافت ولی افسوس که این جنرال حمید گل لعنتی از نقطه ضعف وی منحیث شادی استفاده برده و با وعده سپردن صد ها درخت کیله آنهم کیله های به بزرگی بادرنگ دشت های مزار در آخرت او را به خدمتش گمارده و با شاگردانش وی را به عمل انتحاری گسیل داد که اگر مورد عفو و بخشش برادر بزرگ قرار نگیرند بقیه عمر را در گوشه زندان سپری خواهند کرد.

با تقـــــــــديم حــــــــــــرمت
حقــــ(شـــمس الحــق)ــــانی 

برادران ناراض کـــرزی تصمیـــم داشتـــند بدست او پیـــام صلـــح به ربانی بفـــرستـــند !
با تقـــــــــديم حــــــــــــرمت
حقــــ(شـــمس الحــق)ــــانی

 بالاخره بعد از گذشت ده سال کرزی پی برد که اختیار

 طالبان بدست پاکستان است

حکایت میکنند که روزی شیر سلطان جنگل به رعایا نظر انداخت که هر کدام در گوشه ای بفکری فرو رفته و سکوت مطلق بر جمعیت حکمفرما بود ، سلطان از روی لطف و بزرگواری و برای شکستاندن سکوت یک فکاهی خیلی مزه داری به زیر دستان حکایت کرد که همه قریب بود از خنده گرده کفک شوند به استثناه خر که هیچ عکس العمل از خود نشان نداده و بی تفاوت و متحیر بسوی دیگران نگاه میکرد.
روزی بعد از مرور یکهفته خر چنان قهه قهه کنان میخندید و با سمهایش به سر و صورتش میکوفت که همه را به تعجب انداخته بود ، شیر از وی جویای علت شد و خر در جواب گفت سلطان بزرگوار فکاهی تان واقعاً که خیلی جالب و خنده دار بود .

خوب حالا من نمیخواهم که خدای نا خواسته به زعیم بزرگوار و نابغه ملت افغان اهانت کرده و او را متهم به هفته فهمی کنم چون این اتهام بی پایه را هیچکسی قبول نخواهد کرد زیرا زرنگی و هوشمندی محترم کرزی به همگان معلوم است که از برکت همین زرنگی ها و استعداد خارق العاده در فریب مردم هميش درکارهايش موفق بوده و هرگاه که خواسته شير را به قير و قير را به شير تبديل کرده ، کلاه احمد را به سر محمود مانده و ده سر تر کرده ويکی هم کل نکرده ، آب و آتش را يکجا کرده دران نان مراد پخته و دود و خاکسترش را به چشم دشمنان زده .

پس علت هفته فهمی و سال فهمی کرزی را بایست در جای  دیگری جستجو کرد و نه در حماقت و کودنی او .
درینکه اسم کرزی با مرض ناشنوایی و یا کم شنوایی او بی ارتباط نیست شکی وجود ندارد ، خصوصاً که دانشمندان امریکایی درین اواخر به کشف یکنوع جدیدی از مرض ناشنوایی بنام ناشنوایی خزنده دست یافته اند که در مبتلایان این مرض رشته های عصبی آله شنوایی قسمی صدمه دیده اند که زیگنالهای صوتی بعد از تاخیر یک تا دو ساعت از گوش به مغز انتقال پیدا میکنند که در نتیجه شخص مریض بعد از یک تا دوساعت موفق به شنیدن یک صدا میگردد.
اما اینکه علت تاخیر ده ساله در شنیدن صدای داد و فریاد مردم مبنی بر اینکه علت اصلی ترور و و حشت در کشور نه هیولا های بی اختیار طالبانی بلکه گرگان باران دیده سازمان مخفی آی اس آی پاکستان است همین مرض ناشنوایی خزنده در کرزی باشد درین مورد مشکل خواهد بود که حالا با قاطعیت نظر داد ولی از امکان بدور نیست .اما اگر چنین باشد بیچاره کرزی درین مدت ده سال بجرم یک مریضی که از طرف خداوند عاید حالش شده چقدر مورد اتهامات ناحق دوست و دشمن قرار گرفته و در موردش قضاوت های غیرعادلانه و دور از انصاف صورت گرفته !

با تقـــــــــديم حــــــــــــرمت
حقــــ(شـــمس الحــق)ــــانی

بالاخره بعد از قتل ملا ربانی باقیماندگان خطر را جدی پنداشته و در فکر حفاظت جان شدند !

ملا ربانی که عمر عزیز را صرف عشق چوکی و دالر کرد و چوکی لعنتی هم به او دیر وفادار نماند و در آخر عمر از بس که آتش عشق چوکی تار و پود وجودش را مشتعل کرده بود حتی بسوی چوکی آتشین و خون آلود ریاست شوری عالی صلح دست دراز کرده و بالاخره در شعله های آتش آن بسوخت و آینده و سرنوشت قوم و تبارش را نیز به خطر آتش سوزی وحشت طالبانی مواجهه کرد .
حامد کرزی نیز از جمله همان عاشقان دل سوخته است که گرچه وصال معشوقه را مدیون لطف و کرم مرغ سعادت می باشد ولی برای حفظ و نگهداری آن از هیچ جان نثاری و قربانی دریغ نکرده و حتی وحدت ملی و صلح وسعادت کشورش را نیز فدای حفظ و حراست آن کرده !
اما افسوس و صد افسوس که همه تلاشهای صلح خواهانه ملا ربانی و زاری و تضرع کرزی باعث بهبودی اوضاع نگشته و متنفذین و سر شناسان اقوام درهر گوشه وکنار کشور یکی پس دیگری به کام مرگ رفته و می روند و شانس حراست و نگهداری معشوقه برای محترم کرزی روز بروز دشوار تر شده و خطر از دست دادن آن هر لحظه بیش از پیش موجود است.
روی این ملحوظات و برای جلوگیری از تلفات بیشتر نیروی انسانی در باند کرزی دولت آمریکا لباسهای زرهی که از رشته های کاربنی و صفحه تیتان تشکیل شده و اصلاً بعلت سبک بودن و داشتن مقاومت بالا در مقابل سلاح های گرم و سرد در صنعت هواپیما های نظامی ازآن استفاده می شود برای اشخاص فوق الذکر تدارک دیده که خطر تلفات انسانی بدینوسیله به یقین تقلیل می یابد ولی پوشید ن این لباسها با وجود وزن نسبتاً کم آنها خالی از مشکلات احتمالی نخواهد بود .

از آنجمله می توان از مشکل بیت الخلا و خصوصاً استفاده از آفتابه های آهنی نام برد که صدای اصابت آهن به آهن آنهم اگر در نیمه شب باشد موجب اذیت و آذار دیگران خواهد شد .
سگ های مارشال فهیم نیز از دیدن صاحب شان در آن لباسهای آهنین دچار حیرت و حتی ترس و وحشت شده و بسوی او حمله ور خواهند گشت و مدت را در بر خواهد گرفت تا با آن لباسهای آهنی عادت کنند .
سیاف قانونی و محقق با اطمینان از مقاومت بالای لباسهایشان در مقابل فیر بوت و کلوش ، تفدانی و گلدان در مجلس نمایندگان ازین ببعد بیشتر از قبل از منطق زور بجای زور منطق استفاده برده و به دهان مخالفان مشت آهنین حواله خواهند کردند .
اما امیدواریم که این لباسهای آهنین سودی هم به ملت بیچاره داشته و از مصارف گزاف و کمرشکن تهیه موترهای ضد گلوله ، معاش بادیگارد های بی حساب از بیت المال ملت جلوگیری بعمل آورده و اذیت و آزار مردم را از بابت راهبندان های هر روزه پایان دهد.

با تقـــــــــديم حــــــــــــرمت
حقــــ(شـــمس الحــق)ــــانی 

   

رفقا، دوستان عزیزتارنمای وطندار !  لطفاً نظرات، پیشنهادات، انتقادات، مقاله ها، نوشته ها، مضامین و مطالب علمی و تحلیلی خود را جهتِ نشر به ادرس پوست الکترونیکی سایت بفرستید